Yunan Mitolojisi

Ana Sayfa Mitoloji Yunan Mitolojisi Yunan Mitolojisindeki İsimlerin Gruplandırılması

Yunan Mitolojisindeki İsimlerin Gruplandırılması

Yunan Mitolojisindeki İsimlerin Gruplandırılması
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yunan Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 12642 Beğen : 0

Yunan mitolojisindeki bütün mitolojik figürler ölümsüzler ve ölümlüler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Yine de böyle bir listede bir takım karışıklıklar söz konusu olur. Çünkü Yunan mitolojisinde yarı ölümsüzler, belirli koşullarda ölümsüz olanlar, önceden ölümlü olup da sonradan ölümsüzlük kazananlar, genellikle ölümlü olan grupların (mesela perilerin) arasındaki ölümsüzler vb. birçok istisna mevcuttur. Öyleyse nasıl bir gruplama yapmalı? Bence en iyi yol, figürleri özelliklerine ve görevlerine göre gruplamaktır. Örneğin belirli bir figür bir Titan mı değil mi, bir Olympos tanrısı mı değil mi, bir peri mi yoksa başka türlü bir yaratık mı, bir kahraman mı yoksa tanrı mı, figürlerin bu gibi özelliklerini genelde biliriz. O halde en sağlam gruplama, bu özelliklere dayandırılan gruplama olacaktır. Bir figürün birden fazla gruba ait olduğunu gördüğünüz zaman, bu, söz konusu figür ait olduğu grupların özelliklerinin tümünü birden gösteriyor demektir.

Olympos Tanrıları : Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Hestia, Apollon, Artemis, Ares, Aphrodite (Afrodit), Hephaistos, Hermes.

Eski Tanrılar : Khaos (Dünya meydana gelmeden önce varolan boşluk), Gaia (Yeryüzü tanrıçası), Uranos (Gökyüzü tanrısı), Tartaros (Yer altı boşluğu), Erebos (Yer altı karanlığı), Nyx (Gece tanrıçası), Eros (Aşk tanrısı), Ourea (Dağ tanrıları), Pontos (Deniz), Thalassa (Deniz tanrıçası), Khronos (Zaman), Ananke (Zorunluluk), Aether, Hemera (Gün), Phanes, Okeanos (Dünyayı saran nehir), Tethys (Tatlı su kaynakları tanrıçası), Thesis (Doğa), Physis (Doğa), Hydros (Su), Nesoi (Adalar), Himeros, Ophion, Keto, Thaumas, Glaukos, Nereus, Proteus, Eris, Geras, Nemesis, Moros, Momos, Philotes, Oneiroi (Rüya cinleri; Morpheus, Phantasos, Ikelos/Phobetor), Apate, Oizys, Moirai (Kader tanrıçaları; Klotho, Lakhesis, Atropos/Aisa), Keres (Nyx'in kızları olan ölüm perileri), Thanatos (Ölüm tanrısı), Hypnos (Uyku tanrısı).

Titanlar : İlk 12 Titan - Kronos, Rhea, Okeanos, Tethys, Koios, Phoebe, Hyperion, Theia, Iapetos, Krios, Mnemosyne, Themis. Genç Titanlar - Ankhiale, Anytos, Asteria, Astraios, Atlas, Aura, Klymene, Kouretes, Dione, Eos, Epimetheus, Eurybia, Eurynome, Hekate, Helios, Hoplodamos, Lelantos, Leto, Megamedes, Melisseus, Menoitios, Metis, Mousai, Mylinos, Olympos, Ophion, Ostasus, Pallas, Perses, Phorkys, Polos, Prometheus, Selene, Styx, Sykeus, Titan.

Çeşitli Duygu ve Durumların Kişileşmeleri Olan Tanrılar : Algos (Acı), Ania (Keder), Deimos (Terör, Korku), Elpis (Umut), Eris (Anlaşmazlık), Eros (Aşk), Eudaemonia (Mutluluk), Euphrosyne (Neşe), Euthymia (Keyif), Gelos (Kahkaha), Harmonia (Ahenk), Hedone (Haz), Himeros (Arzu), Lyssa (Cinnet), Neikos (Dalaşma), Nemesis (Gazap, İntikam), Oizys (Sefalet), Penthos (Yas), Philia (Dostluk), Phobos (Korku, Panik), Phrike (Dehşet), Pothos (Hasret), Phthonos (Kıskançlık), Styx (Nefret), Zelos (Haset), Akhos (Fiziksel Acı), Amekhania (Çaresizlik), Ananke (Zorunluluk), Aporia (Güçlük, Karışıklık, Yardım İsteği), Kairos (Fırsat), Euthenia (Zenginlik), Eutykhia (Baht açıklığı), Hebe (Gençlik), Geras (Yaşlılık), Hygeia (Sağlıklılık), Hypnos (Uyku), Ker (Ölüm), Lethe (Unutkanlık), Limos (Açlık), Mania (Çılgınlık), Methe (Sarhoşluk), Mnemosyne (Bellek), Moira (Kader), Moros (Bela), Nosos (Hastalık), Oneiros (Rüya), Penia (Yoksulluk), Ploutos (Varsıllık), Ponos (Emek), Ptokheia (Dilencilik), Soteria (Güvenlik), Thanatos (Ölüm), Tykhe (Talih), Aglaea (İhtişam), Alke (Metanet), Kalleis (Güzellik), Kharis (Lütuf), Koalemos (Aptallık), Kratos (Dayanıklılık), Dolos (Hile), Sophia (Bilgelik), Tekhne (Beceri), Adephagia (Oburluk, Açgözlülük), Aidos (Saygı), Aergia (Tembellik), Aiskhyne (Haya, Tevazu), Aletheia (Hakikat), Anaideia (Gaddarlık), Apate (Üçkağıtçılık), Arete (Erdem), Ate (Acelecilik, Tedbirsizlik), Koros (Aşağılama, Horgörü, Tokluk), Dike (Adalet), Dyssebia (Kutsal Şeylere Saygısızlık), Eleos (Merhamet), Epiphron (İhtiyatlılık), Eukleia (Şan, Şöhret), Eupraxia (Refah), Eusebia (Sadakat, Riayet Etme, Dindarlık), Horkos (Yemin), Hybris (Kibir), Peitharkhia (İtaat), Philophrosyne (Nezaket), Phonos (Cinayet), Pistis (İtimat), Pseudologos (Yalanlar), Sophrosyne (Özdenetim), Thrasos (Aptal Cesareti), Alala (Savaş Çığlığı), Amphilogia (Tartışma), Angelia (Mesaj), Ara (Lanet, Beddua), Kalliope (Belagat), Eupheme (Övgü, Sena), Hedylogos (Tatlı Dil), Hesykhia (Sükunet, Barış), Homados (Savaş Patırtısı), Litae (Yakarı), Metis (Öğüt), Momos (Yergi, Alay, Sansür), Musika (Müzik), Paregoros (Teselli), Peitho (İkna), Pheme (Söylenti), Prophasis (Özür, Mazeret), Agon (Yarışma), Alastor (Kan Davası), Androktasia (Katliam), Bia (Kuvvet), Hormes (Çaba), Hysmina (Dövüşme), Ioke (Saldırı), Makhe (Savaş), Nike (Zafer), Palioxis (Savaşta Geri Çekilme), Poine (Cezalandırma), Pompe (Dinsel Tören Kafilesi), Praxidike (Adalet), Proioxis (Takip), Telete (İnisiasyon), Thalia (Şölen), Demokrakia (Demokrasi), Dysnomia (Kanunsuzluk), Ekekheria (Ateşkes), Eirene (Barış), Eunomia (Doğru Düzen), Homonoea (Uyum), Nomos (Yasa), Polemos (Savaş, Kavga), Themis (Töre), Aidikia (Suç), Lupe (Üzüntü), Apheleia (Sadelik, Basitlik), Dikaiosyne (Doğruluk, Adalet), Anteros (Karşılıklı Aşk), Heimarmene (Kainatın Kaderi), Horme (Çalışkanlık), Kakia (Skandal, Rezalet), Kalokagathia (Soyluluk), Kydoimos (Savaşın Gürültü Patırtısı, Velvele), Neikea (Kindarlık), Epiales (Kabus), Morpheus (İnsanlı Kabus), Phobetor/Ikelos (Hayvanlı Kabus), Phantasos (Fantazi, Cansız Nesnelere Dair Görülen Rüya), Pepromene (İnsanın Bir Yazgısının Oluşu), Poros (Bolluk, Menfaat).

Chthonic Tanrılar (Yeraltı Tanrıları) : Tartaros, Hades, Persephone, Kronos, Kharon, Erinyes (Alekto, Tisiphone, Megaira), Nyx, Erebos, Thanatos, Hypnos, Hermes, Hekate, Aiakos, Akheron, Amphiaraus, Angelos, Arai, Askalaphos, Keuthonymos, Kakodaimones, Kerberos (yaratıktır, yine de buraya alalım), Kokytos, Kore, Daeira, Empousa, Eurynomos, Epiales, Gorgyra, Khthonios, Lamiai, Keres, Lampades, Lethe, Leuke, Makaria, Melinoe, Menoites, Minos, Minthe, Moirai, Mormo, Oneiroi, Mormolykeia, Orphne, Pyriphlegethon, Rhadamanthys, Styx, Trophonios.

Deniz/Su Tanrıları : Aigaios, Aiolos, Akheilos, Alkyone, Keyx, Amphitrite, Aphros, Aphrodite, Argyra, Arethousa, Benthesikyme, Briareos, Brythos, Brizo, Kabeiro, Kalliste, Kapheira, Karkinos, Ketea, Keto, Kharybdis, Kymopoleia, Delphin, Doris, Eidothea, Ekhidna, Elektra, Erotes, Eurybia, Galateia, Galene, Glaukos, Gorgonlar (Sthenno, Euryale, Medusa), Graiai (Gri Cadılar - Deino, Enyo, Pemphredo), Halia, Haliai (Deniz perileri), Harpies/Harpyiai (Aello/Aellope, Okypete, Podarge, Kelaino, Nikothoe), Helle, Hippokampoi, Ikhthyes, Ikhthyokentauroi, Ino, Ladon, Leukothea, Lamia, Melikertes, Nereidler (Nereus'tan olma deniz perileri), Nereus, Nerites, Oiolyka, Okeanos, Palaimon, Pallas, Phorkys, Pontos, Poseidon, Daimones Proseoous, Potamoi (Nehir Tanrıları), Protheus, Psamathe, Rhode, Sirenler (Aglaope/Aglaophonos/Aglaopheme, Himerope, Leukosia, Ligeia, Molpe, Parthenope, Peisinoe, Raidne, Teles, Thelkhtereia, Thelxiope/Thelxiepeia), Skylla, Telkhines (Aktaios, Argyron, Atabyrios, Khalkon, Khryson, Damon/Demonax, Damnameneus, Dexithea, Lykos, Lysagora, Makelo, Megalesios, Mylas, Nikon, Ormenos, Simon, Skelmis), Tethys, Thalassa, Thaumas, Thetis, Thoosa, Triteia, Tritonlar, Triton, Tritonis.

Gök Tanrıları : Aiolos, Aether (Aither), Anemoi (Rüzgarlar; ayrıca canavar Typhon'un çocukları olan fırtına cinleri), Arke, Astraios, Astra Planetoi (5 gezegenin tanrıları; Stilbon-Merkür, Pyroeis-Mars, Phaethon-Jupiter, Phaenon-Satürn, Hesperos/Eosphoros-Venüs), Astrothesiai (Takımyıldızlar), Atlas, Aura, Aurai (Rüzgar perileri), Boreas (Kuzey rüzgarı), Khaos, Khione (Kar), Khronos, Eos (Şafak tanrıçası), Eosphoros (Venüs gezegeninin sabahki görünümü), Euros (Doğu rüzgarı), Harpies/Harpyiai, Hekatonkheires (Yüz kollu, elli başlı devler), Kykloplar (Tepegözler), Helios (Güneş tanrısı), Hemera (Gündüz tanrıçası), Hera, Herse (Çiy), Hesperidler (Günbatımı tanrıçaları), Hesperos (Venüs gezegeninin akşamki görünümü), Horai (Saatler ve mevsimler), Hyades (Boğa takımyıldızındaki 5 yıldız), Iris (Gökkuşağı), Menai (İki Olimpiyat arasındaki 50 aylık/4 yıllık süreyi temsil eden takvim ayları), Nephelai (Yağmur bulutu perileri), Notos (Güney rüzgarı), Nyx (Gece tanrıçası), Okeanides (Okeanos ile Tethys'in kızları), Oreithyia, Pleiades (Ülker takımyıldızının yedi yıldızı; Maia, Merope, Taygete, Elektra, Kelaino, Sterope, Alkyone), Pandia (Dolunay), Selene (Ay tanrıçası), Uranos (Eski gökyüzü tanrısı), Zephyros (Batı rüzgarı), Zeus, Zodiakos (Burçlar).

Tarım ve Bereket Tanrıları : Adonis, Aphaia, Bootes (=Philomelos; sabanın mucidi tanrı), Kabeiroi, Kabeirides, Kalligeneia, Kadmilos, Kalligeneia, Karme, Karmanor, Karpoi (Meyve tanrıları), Khrysothemis, Koura (=Persephone), Kyamites, Daeira, Demeter, Despoine, Dionysos, Dioskouroi, Dysaules, Eleusis, Eubouleus, Eumolpus, Eunostos, Gaia, Hades, Hekate, Khthonios (Hermes Chthonius), Hestia, Horai, Iakkhos, Iasion, Lampades, Makaria, Okeanides, Persephone, Ploutos, Poseidon, Priapos, Triptolemos, Trokhilos, Zagreus, Zeus.

Kır Tanrıları (Rustik Tanrılar) : Aetna, Aigipan, Aix, Ampelos, Amphiktyonis, Anitos, Anthousai (çiçek perileri), Ariadne, Aristaios, Artemis, Attis, Aura, Autonoe, Bakkhantes/Bassarides (Dionysos'un kadın takipçileri, Bakkhalar), Britomartis, Kabeiroi, Kadmilos, Kedalion, Kentauroi, Kerkopes (Akmon, Passalos), Khariklo, Kheiron, Komos, Konisalos, Korybantes, Korymbos, Kouretes, Kybele, Daktyloi (5 dağ cini), Dionysos, Dryades (Ağaç ve orman perileri), Ekho, Epimelides (Otlaktaki hayvan sürülerinin ve meyve ağaçlarının koruyucu perileri), Gaia, Hamadryades (Ağaç perileri), Hekaerge, Hekaterides, Hekateros, Hephaistos, Hermes, Loxo, Mainadlar (=Bakkhantes), Meliai (Dişbudak ağacı perileri), Melisseus, Methe, Naiadlar (Su perileri), Nesoi (Adaları temsil eden eski tanrıça grubu), Nymphai (Periler; Oreadlar, Dryads, Naiadlar, Epimelidler vb.), Nysiades (Dionysos'un bakıcısı periler), Nysos, Okeanides (Okeanos'un kızları), Oreadlar (Dağların, özellikle de dağlardaki çam vb. iğne yapraklı ağaçların perileri), Orthannes, Ourea (Dağ tanrıları), Oxylos, Palikoi (Sicilya kaplıcalarının daimon'ları/cinleri), Pan, Panes, Phales, Phaunos, Pheres Lamian, Potamoi (Nehir tanrıları), Priapos, Pyrrhikhos, Rhea, Satyroi (Satyrler), Seilenoi (Silenler; Dionysos'un sarhoş eşlikçileri), Silenos/Seilenos, Sokos, Telete, Thriai, Thyone, Thysa, Tityroi (Flüt çalan satyrler), Tykhon, Oupis, Zagreus.

Dev Yaratıklar (Gigantes) : Agrios (Yarı adam, yarı ayı, insan yiyen Trakyalı bir dev; kader tanrıçaları - Moirai - tarafından sopayla dövülerek öldürülür), Aigaion (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Artemis tarafından öldürülen dev), Alkyoneus (Trakyalı devlerin kralı), Aloidai (Olympos'a saldıran ikiz devler Ephialtes ve Otos), Alpos (Dionysos tarafından öldürülmüş Sicilyalı bir dev), Anax (Lidyalı bir dev), Antaios (Güreşte yendiği kişileri öldüren Libyalı dev kral; nihayet Herakles tarafından tuş edilip öldürülür), Antiphates (Laestrygonian denen yamyam devlerin kralı), Argos Panoptes (Yüz gözü olan bir dev; Hermes tarafından öldürülür), Aristaios (Devlerin tanrılarla cenginden kaçan, sonunda bir bokböceğine çevrilen Trakyalı dev), Asterios (Lidyalı bir dev), Azeios (Arkadyalı kralların atası, Titanlar Savaşına katılmış Arkadyalı bir dev), Kakos (Ateş püsküren bir Latin devi; Herakles tarafından öldürülür), Kharybdis (Denizde oluşturduğu dev girdaplarla denizcileri yutan dev bir canavar), Khrysaor (Kanatlı ve ölümsüz at Pegasos'un kardeşi, Medusa'nın başı kesik gövdesinden doğan dev; bazen kanatlı bir domuz olarak da tasvir edilir), Kymopoleia (Yüz kollu dev Briareos'un karısı, Poseidon'un kızı, dev yaratık), Damasen (Şehrini uğursuz bir ejderhadan kurtaran Mysia'lı efsanevi dev), Damysos (Devlerin tanrılarla cengine katılmış, Trakyalı devlerin en hızlısı olan dev), Ekhidnades (Titanların destekçisi, yılan ayaklı bir dev; Ares tarafından öldürülür), Emphytos, Enkelados (Tanrıça Athena tarafından Etna Yanardağı'nın altına gömülen Trakyalı dev), Euboios, Euphorbos, Eurymedon (Halkının felaketine yol açmış devler kralı), Eurytos (Devlerle Savaş sırasında Dionysos tarafından öldürülen dev), Gegenees (Argonotların karşısına dikilmiş, altı kollu, Mysia'lı devler kabilesi), Geryon (Üç gövdeli dev; Herakles tarafından öldürülür), Gigantes Heca (Hadım edilen Uranos'un kanının Gaia/toprak ile buluşması sonucu meydana gelmiş yüz Trakyalı dev), Hippolytos (Devlerle Savaş sırasında Hermes tarafından öldürülen dev), Hoplodamos (Zeus'u Kronos'tan gizlemek konusunda Rhea'ya yardımcı olan dev), Hyllos (Lidyalı bir dev), Hyperborean Devleri (Kuzey rüzgarı Boreas'ın üç dev oğlu), Hyperbios, Iapetos, Khthonios, Klytios (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Hekate tarafından öldürülen dev), Koios, Laestrygonian'lar (Odysseus'un tayfasını yok eden yamyam devler), Leon (Aslan postuna benzer postu kahraman Herakles tarafından yüzülen, tanrılara karşı savaşmış Trakyalı bir dev), Mimas (Devlerle Savaş sırasında Hephaistos tarafından öldürülen dev), Mimon (Devlerle Savaş sırasında Ares tarafından öldürülen dev), Molios (Devlerle Savaş sırasında Helios tarafından öldürülen dev), Mylinos (Zeus tarafından ortadan kaldırılmış Giritli bir dev), Oiolyka (Briareos'un kızı olan dev), Olympos (Zeus'un akıl hocası, Giritli bir dev), Oreios (Yarı adam, yarı ayı, insan yiyen Trakyalı bir dev), Orion (Su üstünde yürüyebilen, efsanevi dev avcı), Ouranion, Pallas (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Athena tarafından öldürülen dev), Pankrates, Peloreus, Periboia (Devler prensesi), Phoitios (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Hera tarafından öldürülen dev), Polybotes (Devlerle Savaş sırasında Poseidon tarafından bir adanın altına gömülen dev), Porphyrion (Hera'ya tecavüze kalkıştığı sırada Zeus ve Hermes tarafından öldürülen, Trakyalı devlerin en kuvvetlisi), Rhoikos, Rodos Devleri, Sykeus (Devlerle Savaş esnasında anası Gaia tarafından bir inci ağacına çevrilmek suretiyle saklanan Trakyalı dev), Talos (Girit Adasını koruyan, bronzdan dökülmüş dev), Theodamas, Theomises, Thoon (Devlerle savaş sırasında kader tanrıçaları - Moirai - tarafından öldürülen bir dev), Tityos (Leto'ya tecavüze kalkıştığı sırada Apollon ve Artemis tarafından öldürülen dev), Typhon (Zeus'a kafa tutmuş, ateş püsküren, yılansı, korkunç dev yaratık; Zeus'la dövüşü sırasında Zeus tarafından Etna Yanardağı'nın dibine gömülmüştür), Hekatonkheir'ler (Yüz kollu, elli başlı dev yaratıklar; Gyes, Briareos/Aegaeon, Kottos; Briareos'un bir de Oiolyka adında bir kızı vardır), Yaşlı Kykloplar (Arges, Brontes, Steropes; Bu üç tek gözlü dev, şimşeği Zeus için bir savaş aleti olarak geliştirmişlerdir; bunların her biri tanrı Apollon tarafından ortadan kaldırışmış olan, Elatreus, Euryalos, Halimedes ve Trakhios adlı dört oğulları vardır), Genç Kykloplar (Sicilya'da yaşayan tek gözlü devler kavmi; en ünlüleri, adı Odysseia'da geçen Polyphemus'tur).

Sağlık Tanrıları : Apollon, Asklepios (Apollon'un Zeus tarafından öldürülen oğludur), Epione (Asklepios'un karısı), Asklepios'un kızları (Akeso, Iaso, Aglaia, Hygieia, Panakeia/Panacea), Asklepios'un oğulları (Makhaon, Podaleirios, cüce Telesphoros), Apis (Aiskhylos, Apis'in Apollon'un oğlu olduğunu söyler), Paeon (tanrı değilse de tanrılara hekimlik yapan bir bilgedir).

Tanrılaşmış Yunan Mitolojisi Kahramanları : Aiakos (Aigina Adası'nın kralı; ölümünden sonra tanrılar tarafından Ölüler Ülkesi'nde, ölülerin yargıçlığına atanmıştır), Aiolos (Zeus tarafından rüzgar tanrılarının kralı yapılan Thessalia kralı), Alabandos (Karya'daki Alabanda antik kentinin kurucusu sayılan, Anadolulu bir kahraman), Amphiaraos (Bir kehanet daimon'una/cinine dönüştürülen Argos'lu savaş kahramanı), Ariadne (Dionysos'un eşi olarak Olympos'a alınmış Girit prensesi), Aristaios (Thessalia kırsalında yaşamış, zeytin yağı, arıcılık gibi faydalı icatları nedeniyle kendisine ölümsüzlük bağışlanmış bir kahraman; Dionysos'un eşlikçilerindendir), Asklepios (Ölüleri diriltmek gibi Zeus'un hoşuna gitmeyen işler yaptığı için Zeus tarafından öldürülmüş Thessalia'lı hekim; babası Apollon tarafından Ölüler Ülkesi'nden alınıp bir ölümsüz olarak Olympos'a çıkarıldığına inanılır), Attis (Tanrıça Kybele'nin sevgilisi Attis, ihanetinin bedelini cinnet geçirip kendini hadım etmekle ödedikten sonra ölümsüzlük kazanmış, Kybele'nin ebedi ve hadım eşlikçisi olmuştur), Autonoe (Aristaios'un karısı olup Dionysos'a bakıcılık ettiği için kocası ve diğer iki kızkardeşi - Ino/Leukothea ile Semele/Thyone - gibi kendisine ölümsüzlük bağışlanmış olan kadın), Bolina (Apollon'un aşık olduğu Akhaia'lı peri), Britomartis (Artemis'in refakatçilerinden, Giritli bir peri), Dionysos (Tanrı Dionysos'u kimileri bir ölümlü olarak doğmuş kabul eder), Dioskouroi (Sparta'lı kahraman ikizler Castor ile Pollux/Polydeuces), Endymion (Ay tanrıçası Selene'nin aşık olduğu çoban ya da kral; ebediyyen uyumak pahasına da olsa, tanrıçanın ölümsüz eşlikçisi olmuştur), Epaphos (Io'nun Mısır'da doğmuş, Zeus'tan olma oğlu; sonradan Mısır kralı olmuştur), Epione (Asklepios'un karısı), Ganymedes/Ganymede (Yakışıklı Truva prensi Ganymedes, Zeus tarafından Olympos'ta tanrılara sakilik etmesi için seçilmiştir), Glaukos (Boiotia'nın Anthedon şehrinden bir balıkçı iken yediği sihirli bir ot sonucunda balık kuyruklu bir deniz tanrısına dönüşmüştür), Hekaerge (Boreas'ın kızı olup erken yaşta vefat ettikten sonra tanrıça Artemis onu kendisine refakatçi seçmiştir), Helen/Helene (Truva prensi tarafından Truva'ya kaçırılan Sparta kraliçesi; Helene'ye ve kocası Menelaos'a Elysion bağlarında ebedi hayat bağışlanmıştır), Helle (Altın Postlu Koç'un sırtında Kolkhis'e doğru uçarken Çanakkale Boğazı üzerinde bir yerlerde denize düşen, düştükten sonra Poseidon tarafından kurtarılıp kendisine ölümsüzlük bağışlanan Boiotia prensesi), Hemithea (Yaşadığı sırada adı Molpadia olan Hemithea, babasından kaçmak için kendini denize atmış, fakat Apollon tarafından kurtarılarak kendisine ölümsüzlük bağışlanmıştır), Herakles (Ölümsüzlüğe kavuşmuş büyük kahraman), Hyakinthos (Apollon'un çok beğendiği, yakışıklılığı ile göz kamaştıran bu Sparta prensi, vakitsiz ölümünün ardından, kimilerine göre kader tanrıçaları tarafından Olympos'a taşınmıştır), Iasion (Demeter'in sevgilisi Trakya prensi; Zeus, Demeter'le ilişkisini öğrenince Iasion'u yıldırımıyla küle çevirir, fakat Persephone, Iasion'a ölümsüzlük bağışlar), Io (Zeus'un aşık olduğu peri Io, sayısız badire atlattıktan sonra bir tanrıçaya, hem de Mısır tanrıçası Isis'e dönüşmüştür; oğlu Epaphos da boğa-tanrı Apis olmuştur), Lampsake (Mitolojide Lapseki'ye adını veren kadın kahraman), Leukippides (Sparta'lı kahraman ikizler Castor ile Pollux tarafından kaçırılan Messina'lı iki güzel prenses de aşıkları gibi ölümsüzlükle ödüllendirilmişlerdir; Hilaeira Castor'un, Phoibe de Pollux'un karısıdır), Leukothea (Ölümlüyken Ino adıyla bilinen Thebai prensesi, trajik bir hikaye neticesinde oğlunu da yanına alarak denize atlayıp intihar ettikten sonra Zeus tarafından ölümsüzleştirilmiştir), Loxo (Boreas'ın Artemis tarafından eşlikçi olarak seçilen kızlarından biri), Minos (Girit kralı; tıpkı Aiakos ve Rhadamanthys gibi, Minos da ölümünden sonra tanrılar tarafından Ölüler Ülkesi'nde, ölülerin yargıçlığına atanmıştır), Oreithyia (Boreas tarafından eş olarak seçildikten sonra Trakya'ya kaçırılan Atina'lı prenses), Oupis (Boreas'ın Artemis tarafından eşlikçi olarak seçilen kızlarından biri), Palaimon (Annesi Ino ile birlikte ölümsüzleştirilmiş Thebai prensi; ölümlü iken adı Melicertes idi), Parthenos (Kızkardeşi Molpadia ile birlikte üvey babası Staphylos'tan kaçıp kendini denize attıktan sonra Apollon tarafından ölümsüzleştirilen Naxos prensesi), Phaethon (Şafak tanrıçası Eos'un bu yakışıklı oğlu, güzellik tanrıçası Afrodit tarafından kaçırılıp bir daimon'a dönüştürülmek suretiyle ölümsüzleştirilmiştir), Phylonoe (Artemis, genç yaşta ölüp gitmiş bu Sparta prensesini yanına almıştır), Polyboia (Hyakinthos'un kızkardeşi; o da kardeşiyle birlikte kader tanrıçaları tarafından Olympos'a taşınmıştır), Psykhe (Eros'un aşık olduğu prenses Psykhe, Eros'u karısı olarak ölümsüzlerin arasındaki yerini alabilmek için Afrodit'in çok zorlu bazı sınavlarından geçer), Rhadamanthys (Hem ölülerin yargıcı hem de Elysion'un kralı olmaya hak kazanmış, Giritli bir kanun adamı), Sisyphos (Tartaros'ta ebedi çilesini doldurmaya çalışan Korinth'li kral), Tantalos (Tartaros'ta ebedi çilesini doldurmaya çalışan Lidya kralı), Tennes (Tenedos Adası'nın - Bozcaada - kahramanı), Thyone (Ölümlü iken adı Semele olan, Zeus'un aşık olduğu bu Thebai prensesi, Dionysos'un anasıdır, böylece Olympos'ta hak ettiği yeri geç ve güç de olsa almıştır), Tithonos (Yakışıklılığından ötürü şafak tanrıçası Eos tarafından kaçırılıp alıkonan Truva prensi; ölümsüzlük kazanmış olmakla birlikte, ebedi gençlikten mahrum kaldığı için giderek yaşlanmış, yaşlandıkça da küçülmüştür), Triptolemos (Demeter tarafından insanlara tarım yapmayı öğretmekle görevlendirilmiş, Demeter refakatçisi Eleusis prensi), Trophonios (Tıpkı Amphiaraos gibi, bir kehanet daimon'una/cinine dönüştürülen bir kahraman).

Diğer Tanrılar : Akratos/Akratopotes (Şarabı su katarak içen Greklerin aksine, sek içen Akratos, Attika yöresinde tapınılan bir tanrı veya daimon idi), Adrasteia/Adrastea (Helenize olmuş Frigya'da tapınılan bir tanrıça; ayrıca Girit'teki Ida Dağı'nın bir perisi olarak da geçer), Agdistis (Frigya'daki Kybele-Attis kültüyle bağlantılı olarak tapınılan, hermafrodit tanrı), Alexiares ve Aniketos (Thebai ile Rodos'ta tapınılan, Herakles'in gençlik tanrıçası Hebe'den doğma oğulları), Aphroditos (Kıbrıs kökenli, sakallı ve erkek üreme organlarına sahip Afrodit), Astraea (Zeus'la Themis'in veya Astraios ile Eos'un kızları olan, adaleti, masumiyeti ve saflığı temsil eden tanrıça), Kharites/Charites (İngilizcede "graces" denilen, kaynaklarda isimleri farklı farklı verilen letafet perileri; Auxo/Auxesia, Hegemone, Damia, Thallo, Aglaia, Euphrosyne, Thaleia/Thalia, Hypnos'un karısı Pasithea, Hephaistos'un karısı Kharis, Phaenna, Kleta, Peitho, Eudaimonia, Paidia, Pandaisia, Pannykhis, Antheia, Euthymia, Kalleis, Karpo), Keraon (yarı-tanrı; şarabı suyla karıştırmayı temsil eder), Deipneus (Ekmek yapmayı temsil eden yarı-tanrı), Matton (Hamur yoğurmayı temsil eden yarı-tanrı), Khrysos (altın daimon'u), Kirke (Aiaia Adasının cadı-tanrıçası), seramik daimon'ları (Çömlekçinin işini rast getirmeyen 5 uğursuz cin; Omodamos, Sabaktes, Asbetos, Smaragos, Syntribos), Eiresione (Zeytin dalının kişileşmişi olan tanrıça), Eileithyia/Ilithyia (Ebelik tanrıçası), Enyalios (Ares'in eşlikçisi, minör savaş tanrısı; aynı zamanda Ares'in lakaplarından biridir), Enyo (Savaş tanrıçası), Harpokrates (Yunan mitolojisinin geç döneminde sessizlik tanrısı), Hermaphroditos (Efeminelik ve çifte cinsiyetlilik tanrısı), Hymen/Hymenaios (Evlilik ve düğün töreni tanrısı), Ikhnaia (Takipçi tanrıça; Nemesis'le aynı tanrıça olması muhtemeldir), Iynx (Kendi adıyla tanınan aşk tılsımının mucidi, Arkadya'lı orman perisi), Müzler/Musalar/Mousai (Gaia ile Uranos'un kızları olan, Titan Müzler: Aoide, Arkhe, Mneme, Melete, Thelxinoe; Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan Olympos'lu Müzler: Kalliope, Kleio/Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpsikhore, Thaleia/Thalia, Ourania/Urania; Apollon'un kızları olan, "genç" Müzler: Kephiso, Apollonis, Borysthenis, Hypate, Mese, Nete; Polymatheia), Palaistra/Palaestra (Güreş tanrıçası; Lemnos'lu Yaşlı Philostratos'a göre, Palaistra, Hermes'in kızıdır), Rhapso (Adı örgü-nakış işleriyle ilintili bir minör tanrıça veya peri).

Yunan Mitolojisi Kahramanları : Abderos (Herakles'e sekizinci görevini yerine getirmesi için yardım ettiği sırada kral Diomedes'in vahşi kısrakları tarafından öldürülen Abdera'lı kahraman), Akhilleus (Truva Savaşı'nda Akhaların en büyük kahramanı; yarı-tanrıdır ve kısmen ölümsüzdür), Aeneas (Truva'da savaşmış kahramanlardan; ayrıca Romalıların mitolojik atası), Büyük Aias/Ajax (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Salamis kralı), Küçük Aias/Ajax (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Lokris kralı), Amphitryon (Thebai/Thebes kentini dev bir yaratık olan Teumessios Tilkisi'nden kurtaran general), Bellerophon (Chimera/Khimaira denen canavarı öldüren Korinth'li prens), Khrysippos (Elis'li kahraman), Daidalos (Giritli ya da Atina'lı büyük mucit), Diomedes (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Argos kralı), Eleusis (Eleusis şehrine adını veren efsanevi kahraman, Hermes'in oğludur), Eunostus (Boitia'lı bir kahraman), Hektor (Truva Savaşında Truvalıların baş kahramanı), Iason (Argonotların önderi), Iolaos (Herakles'in, kendisine bazı görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan yeğeni), Meleager (Kalidon Domuzu'nu öldüren ve Argonotların seferine katılan Aetolia'lı kahraman), Odysseus (Truva'da savaşmış kahramanlardan; memleketi Ithaka'ya deniz yoluyla maceralı dönüş yolculuğuna "Odysseia" denen, efsanevi kral), Orpheus/Orfe (Karısını Ölüler Ülkesinden kurtaran efsanevi şair ve müzisyen), Perseus (Gorgon Medusa'nın başını kesen, Mykene kentinin kurucu kralı, Zeus'un oğlu kahraman), Theseus (Minotauros denen, Giritli boğa-insan karışımı canavarı öldüren Atina'lı kahraman), Herakles (Ladon ejderi, Nemea Aslanı, Girit Boğası, Erymanthios Domuzu, Hydra, Geryon, Kerberos, Stymphalis Kuşları gibi birçok canavar, yaratık veya devi öldürmüş ya da alt etmiş, Prometheus'u kurtarmış, Argonotların seferine eşlik etmiş, bu büyük hizmetlerine karşılık kendisine ölümsüzlük bağışlanmış kahraman; Romalılar kendisine Herkül/Hercules der; hiç şüphesiz, Yunan mitolojisinin en büyük kahramanıdır).

Krallar : Argos kralları (Phoroneus, Phoroneus'un torunu olup kente adını veren Argos, Argos'un oğlu Kriasos, Gelanor; Abas, Abas oğlu Proetos ve Akrisios, Proetos'un torunları Argeos ile Anaxagoras; Orestes ve Orestes'in oğlu Tisamenos; Temenos, Temenos oğlu Keisos, Temenos'un damadı Deiphontes; Bias, Bias oğlu Talaos, Talaos oğlu Adrastos, Adrastos'un torunu Diomedes, Bias'ın kardeşi Melampos, Melampos torunu Oikles, Oikles'in oğlu Amphiaraos, Amphiaraos'un oğlu Alkmaion; Kylarabes), Atina kralları (Attika yöresinin ilk kralı Aktaios/Actaeus, Aktaios'un damadı ve Atina şehrinin kurucusu Kekrops, Kekrops'un halefi Kranaos, Kranaos'un damadı Amphiktyon, Amphiktyon'u devirerek that geçen Erikhthonios, Erikhthonios'un oğlu I. Pandion, Pandion'un oğlu Erekhtheus, kardeşi Erekhtheus'u deviren II. Kekrops, II. Kekrops'un oğlu II. Pandion, II. Pandion'un oğlu Aegeus, Aegeus'un oğlu büyük kahraman Theseus, Theseus oğlu Demophon, Erekhtheus'un torununun oğlu Menestheus, Demophon'un oğlu Oxyntes), Thebai/Thebes kralları (Orta Yunanistan'daki Boiotia/Boeotia yöresinde bulunan Thebai/Thebes kentinin kurucusu Kadmos, Kadmos'tan önce Boiotia yöresinin ilk kralı olan Ogygos/Ogyges, Zeus'un oğulları olup Thebai şehrinin surlarını ören ikizler Amphion ile Zethos, Kadmos'un halefi olup Thebai'de Dionysos inancını yasaklayan Pentheus, Kadmos'un oğlu ve Pentheus'un halefi Polydoros, Polydoros'un halefi Nykteus, Polydoros'un torunu Laios, babası Laios'u öldürüp annesi Iokaste ile evlenmek gibi garip bir yazgısı olan kral Oedipus/Oidipous, Oedipus'un kardeşi Kreon, Kreon'un oğlu Megareus/Menoeceus, Oedipus'un taht için birbirlerini katleden ikiz oğulları Eteokles ile Polyneikes/Polynices, Polyneikes'in oğlu Thersandros/Thersander, Thersandros'un torunu Autesion), Trakya kralları (Antik Yunan uygarlığında Balkan Yarımadası ve Balkan Dağlarına adı verilen, Boreas'ın oğlu Haimos; Odomantes denen Trakya kavminin kralı Sithon, aynı zamanda Struma Nehri'nin nehir tanrısı olan kral Strymon, bugünkü Bulgaristan'un kuzey kesiminde kalan bölgede yaşayan Getai kavminin kralı Kharnabon, Tegyrios, Phineus, Polymestor, Oiagros, Truva Savaşında Truvalıların yanında savaşa katılan Rhesos), Elis kralları (Pausanias'a göre Elis yöresinin ilk kralı ve Endymion'un babası olan Aethlius, Ay tanrıçası Selene'nin aşık olduğu Elis prensi veya Karya'lı çoban Endymion, Endymion'un oğulları Epeios ile Aitolos, Aitolos'un yeğeni olup Elis yöresine ve Elealılara adını veren Eleios, bazı kaynaklarda Argonotlardan biri olarak geçen Augeas, Augeas'ın oğulları Agasthenes ile Phyleus, Agasthenes'in oğlu Polyxenos, Polyxenos'un oğlu Amphimakhos, Mora Yarımadası'ndaki Pisa kentinin kralı Pelops, tek gözlü kral Oxylos), Mykene kralları (Mykenai/Mycenae kentinin efsanevi kurucusu ve Gorgon Medusa'nın başını kesen kahraman Perseus, Perseus'un oğlu Elektryon, Elektryon'un halefi ve kardeşi Sthenelos, Sthenelos'un halefi ve oğlu Eurystheus, Eurystheus'tan sonra Elis'in hakimiyetini ellerine geçiren, Pisa kralı Pelops'un oğulları Atreus ile kardeşi Thyestes, Thyestes'in oğlu Aigisthos, Atreus'un oğlu, Truva Savaşında Helenlere komuta eden kral Agamemnon), Arkadya kralları (Büyük Tufan zamanında Arkadya'yı yönetmiş ve Zeus tarafından bir kurda çevrilmiş olan kral Lykaon, Lykaon'un oğulları Akakos ile Parrhasios, Parrhasios'un oğlu olup Arkadya'ya adını veren Arkas, Arkas'ın torunu Aleos, Aleos'un oğlu Lykourgos, Lykourgos'un halefi Ekhemos), Diğer krallar (Iolkos kralları Kretheus, Akastos, Aison ve Pelias; Pherae kralı Admetos, Aigina Adası'nın kralı olup öldükten sonra Ölüler Ülkesi'ne yargıç olarak tayin edilen Aiakos, Medea'nın babası ve Kolkhis kralı Aeetes, Dorların atası ve Thessalia kralı Aigimios/Aegimius, Mısır kralları Aigyptos/Aegyptus, Epaphos, Busiris, Dardanos; Phaiakian'ların kralı Alkinous, Tegea kralı Aleus, Bitinya'da Bebrük denen kavmin kralı olan Amykos, Dardania kralları Ankhises ve Assarakos, Ithaka kralları Arkesios, Laertes, Odysseus; Megara kralı Kar, Phokis kralları Kephalos ve Pylades, Etiyopya kralları Kepheos/Cepheus ve Memnon, Adonis'in babası Kıbrıs kralı Kinyras, Korinth kralları Korinthos, Kreon, Polybos; Messenia kralları Kresphontes ve Melanthos, Dolionların kralı Kyzikus, Kilikya'daki Thebai şehrinin kralı Eetion, Abantes kralı Elephenor, Sikyon kralları Epopeus ve Polybos, Boiotia'daki Orkhomenos kentinin kralları Erginos, Athamas ve Eteokles, Tiryns kralı Eurystheus, Keos/Kea Adası kralı Euxantios, Epir kralları Helenos, Ekhetos; Eleusis kralları Eleusis, Keleus, Hippothoon; Boiotia kralı Hyrieos, Lapith'lerin kralları Ixion, Phlegyas, Pirithoos; Truva kralları Ilos, Laomedon ve Priamos; Nemea kralı Lykourgos, Makedonya'ya adını veren Makedon kralı Makedon, Boiotia'daki Onkhestos kentinin kralı Megareus, Sparta kralları Menelaos, Oibalos, Tyndareos, Kynortas, Eurotas; Girit kralları Minos, Rhadamanthis, Kres, Asterion, Katreos; Lakonya kralı Myles, Pylos kralı Nestor, Kalydon kralı Oeneus, Pisa kralı Oinomaos, Lokris kralı Oileos, Myrmidonların kralı ve Akhilleus'un babası Peleus, Fenike kralları Phoenix ve Agenor, Troezen kralı Pittheos, Mysia kralları Telephos ve Teuthras,Salamis kralları Teucer/Teukros ve Telamon, Likya kralı Sarpedon, Thessalia kralı Sisyphos, Larissa kralı Teutamides, Frigya kralı Midas).

Kahinler : Truva'daki savaşın 10 yılda kazanılacağı kehanetinde bulunan, Delos kralı Anios; Argos'lu kahinler Amphilokhos, Melapsos, Theoklymenos, Kalkhas, Idmon; Thebai'li kör kahin Tiresias, Tiresias'ın kızı Manto, Manto'nun oğlu Mopsos; Apollon'un kahin oğulları Branchus ve Iamos; Truvalı kahin-prenses Kassandra ve onun ikizi Helenos; Mysialı kahin Ennomos; Ithakalı kahin Halitherses; Akarnanyalı kahin Karnus; Korinth'li kahin Polyeidos; Kyklop Polyphemos'un gözünün Odysseus tarafından kör edileceği kehanetini savuran Telemos; Lakonyalı kahin-prenses Karya.

Önemli Kadınlar : Zeus'un Leda'dan doğan kızı olup kaçırılışı Truva Savaşına sebep olan Helen/Helene, Helene'nin kızı Hermione, Hermione'nin teyzesi Klytaimnestra, Klytaimnestra'nın kızları Elektra ile Iphigenia; Oedipus'un karısı ve annesi Iokaste, Iokaste'nin kızları Antigone ile Ismene; Dionysos'un annesi Semele; Truva kralı Priamos'un karısı Hekube ile kızları Kassandra ve Polyxena; Yunan mitolojisindeki ilk kadın Pandora; Odysseus'un sadık karısı Penelope; Kral Minos'un karısı ve büyücü Medea'nın kızkardeşi Pasiphae, Pasiphae'nin Theseus'un karısı olan kızı Phaedra ile Dionysos'un karısı olan kızı Ariadne; Athena tarafından bir canavara dönüştürülen Gorgon Medusa; Iason'un karısı büyücü Medea; Tantalos'un bahtsız kızı Niobe; Zeus tarafından kaçırılan Fenikeli Europa; Perseus'un annesi Danae ve karısı Andromeda; Herakles'in üçüncü karısı Deianeira; Kalydon Domuzu avına katılan kadın kahraman Atalante; Kral Admetos'un karısı Alkestis; Kral Danaus'un 50 kızı içinde Tartaros'a düşmekten tek kurtulanı Amymone; Hektor'un karısı Andromakhe; Akhilleus'un savaş ödülü olarak aldığı prenses Briseis; Athena tarafından bir örümceğe dönüştürülen becerikli kız Arakhne;

Amazonlar : Kraliçeler (Aegea, Hippolyta, Lampedo, Marpesia, Orithyia, Otrera, Penthesileia, Myrina), Herakles tarafından öldürülenler (Aella, Asteria, Kelaino), Truva Savaşında öldürülenler (Alkibie, Antandre, Bremousa, Hippothoe), Diğer Amazonlar (Antiope, Areto, Eurypyle, Iphito, Melanippe, Molpadia, Pantariste).

Tartaros Sakinleri : Krallar Sisyphos, Ixion, Tantalos; dev Tityos; Danaidler (Kral Danaus'un, her biri kocasını öldürmüş olduğu için cezalandırılmış 49 kızı; Danaus'un 50 kızından sadece biri - Amymone - kocasını öldürmemiştir)Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Mitoloji