Akad Mitolojisi

Ana Sayfa Mitoloji Mezopotamya Mitolojileri Akad Mitolojisi Gökyüzünden Dünyaya Gelenler ; Anunakiler

Gökyüzünden Dünyaya Gelenler ; Anunakiler

Gökyüzünden Dünyaya Gelenler ; Anunakiler
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Akad Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 11757 Beğen : 2

Anunnaki, bir grup Sümer ve Akad mitolojik tanrısıdır. Bazı durumlarda Büyük 50 Tanrı Annuna ve Igigi ile çakışır. İsim, bazen "da-nuna", "da-nuna-ke-ne", ya da "da-nun-na" olarak yazılır ki bu, bir tür 'kraliyet kanından olanlar' gibi bir anlama gelir.[1][2]

Anunnaki kelimesinin Sümer dilindeki anlamı, "gökyüzünden dünyaya gelenler" demektir. Eski ahitte geçen "Nefilim" kelimesinin gerçekteki anlamı "aşağı gönderilenler" anlamına gelirken neden "devler" olarak tercüme edildiği sorgulanmış ve antik medeniyetlerdeki izlere kadar gidilmiştir.[3] Zecharia Sitchin, İncil üzerindeki tutarsızlıkların peşine düşerek bir ömür boyu süren araştırmasını yapmıştır. Yazarın sorusu, son derece haklıdır. "Nefilim" kelimesi, "devler" olarak değil; bir çok araştırmacı tarafından göksel varlıklarla İnsan kadınların cinsel birleşmesi sonucu ortaya çıkan antik kahramanlar olarak açıklamışlardır. [4]

Eski Sümer metinlerinde “gökten yere inenler” anlamına gelen ve “büyük tanrılar” için kullanılan “Anunnaki” kavramı, düş ürünü mitolojik tanrıları değil, yüz binlerce yıl önce Marduk gezegeninden dünyamıza inen ve üzerinde bir koloni kuran “yabancıları” betimlemekte kullanılan bir özel isimdi! Benzeri biçimde, Tevrat'ın ilk bölümü olan Tekvin'in altıncı babında, Tufan öncesi dönemi anlatan ayetlerde geçen “O zamanlar yeryüzünde Nefilim vardı, bunlar eski zamanın güçlü ve ünlü adamlarıydılar” ifadesi de, bizzat bu yabancı ırka gönderme yapıyordu Sitchin'e göre. Çünkü kimi modern çevirilerde “Devler” olarak değiştirilen “Nefilim” sözcüğü de eski İbranice'de tıpkı Sümer dilindeki “Anunnaki” gibi, “Yukarıdan aşağı inenler” anlamına da gelmekteydi.[5]

Rusya doğumlu ünlü araştırmacı Sitchin ve diğerleri, Sümer tabletlerini, Sümerceyi akıcı olarak öğrendikten sonra bir mit değil de anlaşılan ve algılanan haliyle yazılmış olacağı düşüncesi ile yorumlamaya başalar ve sonrasında arkeolojik bulguların kendi teorisini desteklemesiyle birlikte yazılı tarihin hiçte gerçekleri yansıtmadığı düşüncesine sahip olur. Sitchin in yaptığı araştırmalarının sonucu İncilde geçen Nefilim ile Sümer in sözünü ettiği Anunnaki aynı şeydir ve bu düşünce Farmasonluktan Thule derneğine kadar tüm üst yönetimlerin bildiği ve benimsediği bir düşüncedir.

Anunnaki'nin hikayesi şudur; Bundan 450, 000 yıl önce bir grup insan benzeri uzaylı varlık, Dünya denen gezegene geldiler. Geldikleri gezegen, Sümerlilerin adına "Nibiru." dedikleri, antik Sümer edebiyatında "12. Gezegen" olarak tanımlanmaktadır.1981 yılında Amerikalı astronomlar, Güneş Sistemimiz'de onuncu bir gezegen olabileceği üzerinde çalışıyorlardı. Dünya çevresinde dönen bir uydu teleskopun kaydettiği görüntüler ve Platon'un yörüngesindeki düzensizlikler, bilim insanlarını başka bir gezegen olacağı fikrine itmiştir. Birleşik Devletler deniz kuvvetleri gözlem evinin kanıtları doğruysa; bu, Sümerlerin astronomi alanında ne kadar ileri düzeyde olduklarının bir kanıtıdır. Sümerler, Ay ve Güneşi de Güneş sistemi içine dahil ettikleri için; bu 12 rakamı, şaşırtıcı olarak doğrudur. Sümerlerin Uranüs, Neptün ve Plüton gibi gezegenleri son derece doğru bir şekilde tanımlamış ve diyagramlarını hazırlamış olmaları ve bunların bir teleskop olmadan yapılabilme olasılığının imkansızlığı, Sümerler hakkında bize bir tasarım yapmamızı sağlar. Hele bu gezegenlerden Uranüs'ün 1781, Neptün'ün 1846, Plüto'nun 1930 yılında bulunduğu dikkate alınırsa. [4]

Uzan zamandır mit olarak düşünülen atik Sümer metinlerinin son yorumları, özelliklede yaratılış destanı olarak bilinen Enuma Elish, güneş sistemimizin son durumu hakkında inanılmaz bilgiler sunar.

Sümer metinlerinde, dört milyar yıldan uzun bir süre önce Nibura adında gezgin bir gezegenin güneş sistemimize girdiğini, Tiamat denen denen büyük bir gezegeni kıl payı ıskaldığı bunu sonucunda ciddi yer çekimi sorunları ortaya çıktığı açıklanır. Daha sonra nibiru –babil dilinde Marduk, bir kez daha geldiğinde, Tiamat gerçekten vuruldu ve Nibiru nun görevli ayları tarafından bombalandı. Tiamat ın çeşitli boylardaki parçaları asıl yörüngesinde kalarak asteroit kuşağını oluştururken gezegenin diğer yarısı güneşe yakın yeni bir yörüngeye fırladı, bu parça zaman içinde dünya yı meydana getirdi. Nİbiru nun aylarından biri olan Kingu bizim şuanki ay olarak bildiğimiz Ay haline geldi.

İşin ilginç yönü, bu teori, Dünyanın neden kabuğunun bir kısmının - Pasifik okyanusunu kaplayan kısmı, neden eksik olduğunu ve asteroit kuşağının nasıl oluştuğunu mantıklı bir şekilde açıklamaktadır. Bu teori çok fazla spekülasyona neden olan kuyruklu yıldızlarıda açıklamaktadır. Teoriye göre Nibiru ve Tiamat çarpıştıklarında, iki dünyadanda çok miktarda deniz suyu toprak ve döküntüyle birlikte uzayda savrulmuşlardır ve kirli buz parçalarını oluşturmuşlardır. Bu teori yakın zamanda elde edilen bazı bulgular ile dahada güçlendi; Antartikada bulunan bazı göktaşları,Marsın atmosferini olusturan gazları içermektedir, öte yandan bilim insanları bir mars meteorunda, dört milyar yaşında olduğu tespit edilen mikroorganizma bulmuşlardır.

Yörüngesi Mars ve Jüpiterin arasından geçtiği için Geçit gezegeni adenen Nibiru, elips biçimli kendi yörüngesine devam eder, bu yörünge onu güneş sisteminden uzaklaştırır ve tekrar kütlesel çekim ile içeri sokulmaktır. Mısır kayıtlarında buna kanatlı disk denmiştir.

Dünyadaki yaşam, güneş çevresinde olan dönüş süresi bir yıla dayanarak gelişti. Nibiru daki yaşam ise, güneş etrafındaki dönüş süresine göre yani dünya zamanıyla 3, 600 yıla göre oluştu. Bu durum nibirudaki yaşamın dünyadakinden çok daha önce geliştiğini düşündürmektedir.

Sümer kayıtlarındaki Nibiru yani Anunnaki, 450, 000 yıl önce, yani dünyanın ikinci buzul döneminde Nibirunun son derece gelişmiş varlıkları iki gezegenin yaklaşması sonucu Dünyaya seyahat ettiler. Nasıl astronotlar dünyaya imerken okyanusa iner, Anunnakide ilk inişini suya yapar. Mnatıken bu antik astronotlar kendilerine ortalama bir sıcaklık, su ve yakıt kaynağı sağlayacak bir kamp yeri ararlar ve bu yere uyan tek bölge vardır: MEZAPOTAMYA.

Bazı araştırmacılar, bu ilk Anunnaki yerleşim merkezinin güney ırakta kalmasını ve savaşlarda sürekli buraların bombalanmasını şüpheyle karşılarlar. Kayıtlarımıza dönersek, Mutlak Nibiru hakimi Anu – ya da An ya da El, asıl gezegenden operasyonu yönetirken Anu’nun iki oğlu Enlil ve Enki liderliğinde dünyada sistematik bir kolonileşme hareketi başlar, bütün Anunnaki liderler daha sonra Nefilim ya da Tanrı rolüne girerler. Çok ilginçtirki bu Nefilimden birisinin ismi NAZİ dir.

Enlil, görev kumandanıdır, Enki ise yönetici ve bilim subayı. İki kardeş arasında Nibiru protokolleri ile ilgili düşmanlık vardır. Büyük enki, annesi An unun resmi karısı olmadığı için ikinci derece öneme sahiptir. Ama dünya yolculuğu fikrini ilk başlatan kişidir.

İyi korunmuş metinlerin birinde Enki, iran körfezine inişini şöyle anlatır : Dünyaya yaklaşırken çok fazla su olduğunu fark ettim. Yeşil çayırlarına yaklaştığımda, benim emrimle yükseltiler ve kümbetler oluştu. Saf bir yerde evimi yaptım.

Enki hem bilimci hemde mühendistir. Onun liderliği altında iran körfezinin kuzeyindeki bataklıklar kurutulmuş sulama kanalları yapılmıştır. Enkinin büyükoülu Marduk un önderliğinde destek birlikleri gelir. Dünya zamanıyla çok uzun bir yıl olan bu olay Anunnaki için sadece birkaç yıldır.

Bazı araştırmacılar, Anunnaki'nin Dünya üzerindeki çalışmalarıyla ilgili çok karmaşık metafizik açıklamalar üretmişlerdir. Bir çoğu, Nibiru'nun geçişiyle bozulan enerji alanlarından ve ruhsal boyutlarından bahsetmektedir. Stchin ve diğer araştırmacıların teorisi ise, kolonicilerin dünya üzerinde mineral zenginliklerin peşinde olduğu yönündedir;

"Anunnaki, bizim hidroklorokarbonlar sayesinde Ozon'a verdiğimiz türde zararlar bulunan kendi atmosferini onarmak için altın arıyorlar." diye açıklanmıştır. Bugün şaşırtıcı şekilde bilim insanlarımız, ozon tabakasının en iyi onarılmasının çözümünü minik altın partiküllerin atmosfere atılması olduğunu söylemektedirler. Fakat İran körfezindeki bu altın çıkarma işi, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemiştir. Varisi Enlil ile birlikte Anu, koloniyi ziyaret eder ve Enki'yi daha fazla altın bulmayla görevlendirir. Enki, Güney Afrika ve oradan da Güney Amerika'ya gider. Güney Amerika'da altın olduğu 1970 yılında kanıtlanmıştır. Kazı izlerine Orta ve Güney Amerika'da rastlanmıştır. Bu Anunnaki altın arama çalışmaları gezegenin belirli bölgelerinde devam eder ve insanın başlangıçtaki yayılmalarını da açıklar. Bu konudaki önemli destek ve kaynak da Mezapotamya'da verilen şehir isimleri ile Orta Amerika'dakilerin benzerliğidir.[4]

Anunnakiler, yeryüzünden çekilirler. Fakat bıraktıkları ezoterik, bilgiler binlerce yıl pek çok kültürün ve topluluğun içinde şifrelenerek saklanır. Bu grupların içinde Simyacılar, Mecusiler, Kabalistler, Gnostikler, Şövalyeler ve masonlar vardır. Masonluğun kurucusu kabul edilen Hiram Abif, 3000 yıl önce Küdüs’te Solomon tapınağını yaparken gerçek Anunnaki ile İsrailoğulları'nın "YHVH" (Yahveh, Yehova) adını verdiği tanrı arasındaki bağlantıyı biliyordu. Bu bilgisi yüzünden İsrailoğulları'yla ters düştüğü için öldürüldü. Bu bilgilerin hala sır olarak Masonlarda olduğu söylenir.[6]

Anunnaki ve İgigi'ler

Yaratılış efsanesinden önce tanrılar, efendi ve köle olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Anunnaki ve İgigi'ler, köle sınıfına dahil olup, büyük tanrıların hizmetkârı idiler. Yeraltındaki tatlı su okyanusunun hâkimi EA, tanrıların köle olmasını reddettiğinden; insanların yaratılması üzerine tanrıların hizmetkârları, onlar oldu. Yer köle tanrılar da bu görevlerinden çıkarıldılar. Bundan sonra Anunnakiler ve altı tanrısı, Ereşkigal'in; İgigiler ise gökyüzü tanrısı Anu'nun maiyetini teşkil ettiler. Bu tanrıların Sumerlerin dini hayatlarında ve birçok telâkkilerinde önemli nüfuzları olduğunu görmekteyiz.[7]

Ezoterik Bakış

Uzun zaman önce, "Yükselmiş Üstatlar", dünyada bir "galaktik toplum" yaratma planını yürürlüğe koydular. Bu planın üç noktası şuydu:

Yeni teknolojilerin yükselmesi;
Eğitimin kitlelere yayılması;
Dünyanın servetini yeniden yapılandırmak için bir gelir (yol-yöntem).

Anunnaki ve onun açgözlü, ego merkezli takipçileri, kesinlikle zararlı olacak bir plan yürütmek için işbirliğini garantilemek adına bazı “mükafat”lar istediler. Yeni sanayi sistemini ve rekabet avantajını devam ettirmek için, yeni icatlar ve yenilikçi teknolojiler gerekliydi. Bu, devamında bilinç-yükseltici teknolojilerin geleceğini garantiliyordu. Bu plan uygulandığında, global olarak okur-yazar bir toplum istenir oldu ve Anunnaki'nin dünya takipçileri bu gelişmeye izin verdiler. Çünkü eğitilmiş bir iş gücü, kendi amaçlarına hizmet ediyordu. Sonunda, banka ve finanssal ihtiyaçları idare edecek bir World Trust (Dünya Tröstü) kuruldu. Bu, -en uygun zamanda- galaktik toplumunuzun temellerinin atılmasında omurgayı teşkil edecekti.[8]

Sitchin'in Kronolojisi
I. Tufan Öncesi Olaylar (M.Ö)

Zecheria Sitchin'e göre; günümüzden 450.000 yıl önce, Güneş Sistemimiz'e uzak bir gezegen olan Nibiru (Marduk) gezegeninin atmosferinin bozulması nedeniyle yaşam, sönmeye başlar, Gezegende Anunnakiler (Nefilimler) yaşamaktadır. Hükümdar Alalu, Annu tarafından tahtından indirilir. Alalu, Uzay gemisinden kaçar ve Dünyada sığınacak bir yer bulur. Dünyanın içine sahip olmuştur ve Nibiru'nun atmosferini korumak için altın gerektiğini keşfeder ama altın, Nibiru'da yoktur.[9]

445.000 yıl önce, Anu'nun oğlu Enki 'nin başını çektiği Anunnaki 'ler Dünya 'ya iner, Basra Körfezinin sularından altın çıkarmak üzere Eridu (Dünya İstasyonu 1) kentini kurarlar. 430.000 yıl önce, Dünya 'da iklim yumuşar. Dünya'ya daha çok Anunnaki gelir, içlerinde Enki 'nin üvey kız kardeşi Ninhursag (Baş sağlık sorumlusu) da vardır.

416.000 yıl önce, Altın üretimi yavaşladığında Anu, yasal varisi prens Enlil ile birlikte Dünya 'ya iner. Hayati öneme sahip altının Güney Afrika 'da madenler kazarak çıkarılmasına karar verilir. Kura sonucu Dünya misyonunun yönetimini Enlil kazanır, gözden düşen Enki ise Afrika'ya gönderilir. Dünya'dan ayrıldığında Anu'ya, Alalu 'nun torunu meydan okur.

400.000 yıl önce, Güney Mezopotamya'da, içlerinde bir uzay istasyonu (Sippar), Görev komuta merkezi (Nippur), bir metalurji merkezi (Badtibira) ve bir tıbbi merkez (Shuruppak) bulunan 7 işlevsel yerleşim kurulur. Maden Cevheri Afrika’dangemilerle getirilir. Arıtılan metal "İgigi'lerin yönettiği uydulara gönderilir. Ardından Nibiru'dan periyodik olarak gelen uzay gemilerine yüklenerek nakledilir.

380.000 yıl önce, İgigilerin desteğini alan Alalu'nun torunu, Dünyayı üzerindeki hakimiyeti ele geçirme girişiminde bulunur. Eski Tanrılar savaşını Enlil tarafı kazanır.

300.000 yıl önce, Altın madenlerinde angarya işlerde çalıştırılan Anunnaki 'ler isyan çıkartırlar. Enki ve Ninhursag genetik manipülasyon ile Maymun kadın'dan ilkel işçileri yaratırlar. Anunna 'kilerin angarya işlerini onlar devralır. Enlil madenlere baskın düzenler, bazı İlkel işçileri, Mezopotamya'daki Edin 'e getirir. Üreme becerisi ile donatılan Homo Sapiens çoğalmaya başlar.

200.000 yıl önce, Yeni Buzul Çağıyla birlikte Dünya'daki yaşam koşulları kötüleşir.

100.000 yıl önce, İklim yeniden ısınır. Anunnakiler (Kitabı mukaddes'teki Nefilimler ), Enlil'in üzülmesine rağmen, insan kızları ile evlenirler.

75.000 yıl önce, "Dünya'nın lanetlenmesi" (yeni bir buzul Çağı) başlar. Gerileyen insan türleri, Dünya'ya yayılır. Kromanyon (Cro-Magnon) İnsanı hayatta kalır.

49.000 yıl önce, Enki ve Ninhursag, Anunnaki soyundan gelen insanları Shuruppak 'ı yönetmelerine izin vererek yüceltir. Buna kızan Enlil insan ırkının yok oluşunu planlar.

13.000 yıl önce, Nibiru'nun Dünya'nın çok yakınından geçmesinin korkunç bir denizaltı dalgası yaratacağını fark eden Enlil, yaklaşan felaketi insan ırkından gizlemeleri için Anunnaki'lere yemin ettirir.

II. Tufan sonrası Olaylar (M.Ö)

11.000 yıl önce, Enki yeminini bozarak Ziusudra / Nuh 'a suya dalabilen bir gemi (denizaltı) yapması talimatını verir. Tufan, tüm dünyayı kaplar, Anunnakiler yörüngedeki uzay araçlarından bu toplu kıyıma tanıklık ederler.
Enlil, insan ırkından geriye kalanlara tohumlar ve gereken aletleri bahşeder; böylelikle yüksek bölgelerde tarım başlar. Enki bazı hayvanları evcilleştirir.

10.500 yıl önce, Nuh'un soyundan gelenlere üç bölge tahsis edilir. Enlil'in ilk doğan oğlu olan Ninurta, Mezopotamya'yı yerleşime uygun hale getirmek için dağlara su bendi yapar, nehirlere kanallar açar. Enki, Nil vadisi üzerinde yeniden hak iddia eder. Sina yarımadası, Tufan sonrası bir uzay istasyonu inşa edilebilmesi için Anunnakiler tarafından tutulur. Moriye Tepesi (gelecekteki Kudüs) üzerine bir kontrol merkezi kurulur.

9.870 yıl önce, Enki'nin ilk doğan oğlu olan Ra / Marduk, Mısır üzerindeki hakimiyeti Osisirs ve Set arasında paylaştırır.

9.330 yıl önce, Set, Osisirs'i ele geçirir ve parçalara ayırır; Nil vadisi üzerinde mutlak hakimiyetini ilan eder.

8.970 yıl önce, Horus, birinci piramit savaşını başlatarak, babası Osiris'in intikamını alır. Set Asya'ya kaçar, Sina yarımadasını ve Kenan'ı ele geçirir.

8.670 yıl önce, Enki'nin varislerinin sonunda tüm uzay tesislerinin yönetimini ele geçirmelerine kaşı çıkan Enlil tarafı, ikinci piramit savaşını başlatır. Savaştan galip çıkan Ninurta, Büyük Piramit'teki bütün cihazları alır.
Enki ve Enlil'in üvey kardeşi N, nhursag, bir barış konferansı düzenler. Dünya'nın bölünmesi kararı tekrar teyit edilir. Mısır hakimiyeti, Ra / Marduk'tan Tot hanedanına geçer. Heliopis, yedek işaret noktası olarak inşa edilir.

8.500 yıl önce, Anunnakiler, uzay tesislerine geçiş yerine kontrol noktaları kurarlar. Eriha, bunlardan biridir.

7.400 yıl önce, Barış dönemi devam ederken Anunnakiler insanoğluna yeni ilerlemeler sunar; Neolitik çağ başlar. Mısır'da yarı-tanrılar yönetime geçer.

3.800 yıl önce, Anunnakiler Eridu ve Nippur'la başlayarak eski şehirleri yeniden kurarken, Sümer'de şehir uygarlığının ilk temelleri de atılmış olur. Anu bir kutlama töreni için Dünya'yı ziyaret eder. Şerefine yeni bir şehir Uruk (Erek) inşa edilir; şehrin tapınağını, sevgili torunu İnanna/İştar'ın evi yapar.

III. Dünyadaki krallıklar (M.Ö)

3.760 yıl önce, İnsan ırkına krallık bahşedilir. Ninurta'nın hakimiyeti altındaki Kiş, ilk başkenttir. Takvim Nippur'da başlar. Uygarlık Sümer'de (birici bölge) çiçek açar.

3.450 yıl önce, Sümer'de üstünlük Nannar/Sin'e geçer. Marduk, Babil'i "Tanrıların kapısı" ilan eder ("Babil Kulesi" olayı). Anunnakiler, insanoğullarının dillerini karıştırır.

Darbe girişimi başarısız olan Marduk/Ra, Mısır'a döner, Tot'u azleder, İnanna'yla nişanlanan Dumuzi'yi ele geçirir. Dumuzi kaza sonucu ölür; Marduk, diri diri Büyük piramide kapatılır. Acil çıkış boşluğu sayesinde kurtulur, ancak sürgüne gönderilir.

3.100 yıl önce, 350 yıllık kaos, Memfis'te ilk Mısır Firavunu'nun tahta çıkmasıyla sona erer. Medeniyet, İkinci bölgeye gelir.

2.900 yıl önce, Sümer'de krallık Uruk'a geçer. İnanna'ya 3. bölge verilir; İnduz vadisinde uygarlık başlar.

2.650 yıl önce, Sümer'in krallık başkenti değişir. Krallık geriler. Enlil, itaatsız insanoğluna karşı sabrını yitirir.

2.371 yıl önce, İnanna, Şarru-Kin'e (Sargon) aşık olur. Sargon, yeni başkenti Agade'yi (Akkad) kurar. Akkad imparatorluğunun temelleri böylece atılır.

2.316 yıl önce, Dört bölgeyi birden yönetmeyi amaçlayan Sargon, Babil'deki kutasl toprağı alır. Marduk-İnanna çekişmesi yeniden alevlenir. Çatışma, Marduk'un kardeşi Nergal'in güney Afrikadan Babil'e gitmasi ve Marduk'u Mezopotamya'dan ayrılmaya ikna etmesiyle sona erer.

2.291 yıl önce, Naram-Sin Akkad tahtına yükselir. Savaşçı İnanna tarafından yönlendirilerek Sina yarımadasına girer, Mısır'ı işgal eder.

2.255 yıl önce, İnanna, Mezopotamya'da haimiyeti zorla ele geçirir; Niram-Sin Nippur'un kutsallığını kirletir. Büyük Anunnakiler Akkad'ı yok eder. İnanna kaçar. Sümer ve Akkad, Enlil ve Ninurta'ya bağlı yabancı birliklerce işgal edilir.

2.220 yıl önce, Sümer uygarlığı Lagaş'ın aydın kralları sayesinde yeni zirvelere yükselir. Tot, Ninurta için yeni bir zigurat-tapınak yapması için kral Gudea 'ya yardım eder.

2.193 yıl önce, İbrahim'in babası Terah, Nippur'da kahinlik geleneğini sürdüren, soylu bir aileye doğar

2.180 yıl önce, Mısır bölünür, Ra / Marduk'un taraftarları güneyi tutar, aşağı Mısır'ın tahtını ele geçirmesine firavunlar karşı çıkar.

2.130 yıl önce, Enlil ve Ninurta giderek daha sık Sümer'den uzaklaşırken Mezopotamya'da merkezi otorite de geriler. İnanna'nın Uruk'ta krallığı yeniden elde etme girişimi uzun sürmez.

IV. Kader Yüzyılı (M.Ö)

2.123 yıl önce, Hz. İbrahim Nippur'da doğar.

2.113 yıl önce, Enlil, Sam topraklarını Nannar'a emanet eder; Ur, imparatorluğunun yeni başkenti olur. Tahta Ur-Nammu çıkar, ona aynı zamanda Nippur'un koruyucusu adı verilir. Nippur'lu bir kahin (Hz. İbrahim'in babası Terah) kraliyet saryı ile ilişki kurabilmek amacıyla Ur'a gelir

2.096 yıl önce, Ur-Nammu, savaşta ölür. Halk, onun zamansız ölümünü Anu ve Enlil'in ihaneti olarak kabul eder. Terah, ailesiyle birlikte Harran'a gitmek üzere buradan ayrılır.

2.095 yıl önce, Ur'da tahta Şulgi çıkar, imparatorluk bağlarını güçlendirir. İmparatorluk büyüdükçe Şulgi giderek İnanna'nın büyüsüne kapılır ve onun sevgilisi olur. Onun yabancı lejyonu olmaları karşılığında Larsa'yı Elam'lılara verir.

2.080 yıl önce, Ra / Marduk'a bağlı olan Teb prensleri I. Mentuhotep altında kuzeye baskı yaparlar. Marduk'un oğlu Nabu, Batı Asya'da babasına yandaş kazanır.

2.055 yıl önce, Nannar'ın emirleri üzerine Şulgi, Elam birliklerini Kenan şehirlerindeki kargaşayı bastırmaya gönderir. Elamlılar, Sina yarımadasının ve Uzay istasyonu'nun girişine ulaşırlar.

2.048 yıl önce, Şulgi, ölür. Marduk, Hitit ülkesine yerleşir. Hz. İbrahim, özel atlı birliklerle güney Kenan'a gider.

2.047 yıl önce, Amar-Sin (Kitabı Mukaddes'teki Amfarel) Ur'un kralı olur. Hz. İbrahim, Mısır'a gider, orada beş yıl kalır; ardından beraberinde daha çok birlikle geri döner.

2.041 yıl önce, İnanna tarafından desteklenen Amar-Sin, Doğu'nun krallarıyla bir koalisyon oluşturur, Kenan ve Sina'ya bir askeri harekat düzenler. Lideri, Elamlı Kedorla'omer'dir. İbrahim Uzay İstasyonu'nun girişinde önlerini keser.

2.038 yıl önce, İmparatorluk parçalanırken Şu-Sin, Ur tahtında Amar-Sin'in yerini alır.

2.029 yıl önce, İbbi-Sin, Şu-Sin'in terine geçer. Batı eyaletleri giderek Marduk'a bağlanır.

2.024 yıl önce, destekçilerinin başını çeken Marduk, Sümer üzerine yürür, Babil'de tahta çıkar. Savaş, Mezopotamya ortalarına kadar yayılır. Nippur'daki Kutsallar Kutsalı'na saygısızlık yapılır. Enlil, Marduk ve Nabu'nun cezalandırılmasını ister. Enki, karşı çıkar; ancak oğlu Nergal, Enlil'in tarafını tutar. Nabu, Kenanlı takipçilerini Uzay İstasyonu'nu ele geçirmeye yönlendirirken; Büyük Anunnakiler, nükleer silah kullanılmasını onaylar. Nergal ve Ninurta, Uzay İstasyonu'nu ve doğru yoldan sapan Kenan şehirlerini yok ederler.

2.023 yıl önce, Rüzgarlar, radyoaktif bulutu Sümer'e taşır. İnsanlar, korkunç şekilde can verirler. Hayvanlar telef olur, su zehirlenir, toprak çoraklaşır. Sümer uygarlığı, bitkin şekilde yere serilir. Mirası 100 yaşında yasal bir varis sahibi olan Hz. İbrahim'in soyuna geçer. Bu mirasçı, soyunu devam ettirecek oğlu Hz. İshak'tır.[10]

Kaynaklar

[1] Leick, Gwendolyn, "A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology" (NY: Routledge, 1998 ), s. 7.
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
[3] astroloji.astrozoom.com/viewtopic.php?f=43&t=2594
[4] www.khaos.info/serbest-kursu/6434-gercegi-bileceksiniz-ve-gercek-sizi-ozgur/
[5] www.derki.com/sayfalar10/anaikinci.html
[6] www.indigodergisi.com/45/nesrin.htm
[7] Asistan kadriye Tansuğ ve Özel İnanlı, "Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış", dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1233/14087.pdf
[8] Sheldon Nidle, "Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon", Tercüme: Semra Ekmekci, 2012limitsiz.tripod.com/g270104.pdf
[9] "Atlantis ve Nuh Tufanı", www.gizli-gercekler.com/print.php?item_id=287&type=A
[10] Zecharia Sitchin, "Tanrıların ve İnsanların Savaşı" kitabından.

Gizliilimler.OrgYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Mitoloji