İslami Haberler

Ana Sayfa Haberler Dini Haberler İslami Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan İl Müftüleriyle istişare Toplantısında Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan İl Müftüleriyle istişare Toplantısında Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan İl Müftüleriyle istişare Toplantısında Önemli Mesajlar
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslami Haberler Yorumlar : 0 Okunma : 1244 Beğen : 0

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar, dijital ortamların olumsuz etkileri, gençlerin yalnızlığını, çaresizliğini istismar eden yapıların faaliyetlerinin, yaşanan krizleri içinden çıkılamaz hale getirdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesi, kapanış oturumunda açıklandı.

Erbaş, okuduğu sonuç bildirgesinde, Başkanlığın, tüm faaliyetlerinde her türlü etnik, mezhebi, siyasi, kültürel ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak, İslam'ın temel ilkeleri ve milletin ortak değerleri ekseninde hizmete devam edeceğini söyledi.

İlgi ve algıların sürekli değiştiğine değinen Erbaş, küresel ölçekte insanlığın maruz kaldığı krizlerin en temel nedeninin, anlam ve ahlak konusunda yaşanan savrulmalar olduğunu belirtti.

Hayatın manasının ve gayesinin kaybedilmeye yüz tuttuğunu, varlığı anlamlı, insanı ahlaklı kılan değerlerin hayatın dışına itildiğini ifade eden Erbaş, küresel boyutta bir kimlik, şuur ve istikamet sorununun hayatı kuşattığını, yeryüzü insanoğlunun hizmetine amade kılınmışken, insanın eşyanın esiri olduğunu dile getirdi.

Erbaş, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adımın, bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşası olduğunu kaydetti.

Her müminin, insanlık için huzurlu, adil ve yaşanabilir bir dünya oluşturma yolunda gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Günümüzde inancın, maneviyatın, dini ve ahlaki değerlerin hayatla bağının koparılması neticesinde, sadece maddeyi önemseyip, manayı ihmal eden ya da yalnızca kendini düşünüp çevresine karşı alabildiğine duyarsızlaşan bir anlayış öne çıkmıştır. Zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar, dijital ortamların olumsuz etkileri, bilhassa gençlerin yalnızlığını, çaresizliğini istismar eden yapıların faaliyetleri, yaşanan krizleri içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Dolayısıyla bu durum hepimizin insani ve vicdani sorumluluklarını gözden geçirmesini gerektirmektedir. Çağımızı kuşatan bunalımdan çıkmanın yolu ise inancımızın ve medeniyetimizin bize öğrettiği şekilde yardımlaşma, paylaşma, dert ortağı ve duygudaş olma gibi değerleri güçlü tutmaktan, sorunları hep beraber ortadan kaldırmaktan geçmektedir."

Şiddetle mücadele çalışmalarını bir merhamet projesi olarak yürüttüklerini belirten Erbaş, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın şiddetin her türlüsüne karşı topyekun mücadele anlayışının benimsendiğini bildirdi.

Hiçbir müminin, dünyadaki zulüm ve kötülüklere, çevresinde yaşanan olumsuz hadiselere karşı kayıtsız ve duyarsız kalamayacağına işaret eden Erbaş, "Her mümin, eliyle, diliyle ve kalbiyle kararlı şekilde kötülükle mücadele etmekle mükelleftir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün mensupları, iyiliğin egemen kılınıp kötülüğün ortadan kaldırılması adına milletimize en güzel biçimde örnek olma ve rehberlik yapma sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmenin gayreti içindedir." dedi.

"SORUMSUZ İÇERİKLER CİDDİ TAHRİBATLARA SEBEP OLUYOR"

Erbaş, dijital platformlarda ve sanal ortamlarda her yaştan insanın zaman harcamaya başladığını, bu anlamda da medya mecralarının yayın politikaları ve içeriklerinin oldukça stratejik hale geldiğini söyledi.

Bu alanda sorumluluk bilinciyle yürütülen nitelikli çalışmaların önemi ve etkisinin tartışılamayacağını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Ahlaki ve kültürel değerlerimizi, çocukların ve gençlerin duygu dünyalarını ve gelişimsel özelliklerini dikkate almayan, şiddet, nefret ve kavgayı özendiren sorumsuz içerikler, bireysel ve toplumsal yapıda ciddi tahribatlara sebep olmaktadır. Dolayısıyla medya mecralarında yayın ve paylaşım yapanların ahlaki ilkelere büyük titizlikle bağlı kalması, medyayı takip eden herkesin de azami dikkat ve duyarlılıkla hareket etmesi hayati önemi haizdir.

Ancak medya aracılığıyla ortaya konan yazı, haber ve yorumların bir kısmının yanlış bilgilere dayandığını görmek üzüntü vericidir. Aziz milletimizin ve Başkanlığımız mensuplarının doğru bilgiye ve gerçek habere ulaşma hususundaki duyarlılığı ve feraseti ise memnuniyet sebebidir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumsal yapısı, hizmet alanları, fetvaları ve görüşleriyle ilgili merak edilen bütün hususları açık ve şeffaf şekilde kamuoyuyla ve talep eden herkesle paylaşmaktadır. Buna rağmen araştırmadan, doğru bilgi edinme ihtiyacı duymadan, algı ve manipülasyona dayalı, zan ve vehimlerden beslenen bilgi ve yorumları paylaşarak itibar suikastı yapmak hiçbir insani ve hukuki ilkeyle bağdaşmamaktadır."

"CAMİLER TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDECEK NİTELİKTE OLMALI"

Sahih dini bilginin öğretilmesini, kapsamlı, koordineli ve disiplinli çalışmalarla sürdüreceklerine dikkati çeken Erbaş, "Camilerimiz, mimari açıdan bulunduğu coğrafyanın ruhuna uygun ve şehrin görünüşüne zerafet katacak şekilde planlanmalı ve toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte, kadın, genç, çocuk, engelli ve yaşlıların ihtiyaçları açısından donanımlı inşa edilmelidir. Camilerimizin herkesin rahat ve huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde tanzim edilmesi, müştemilatında sosyal ve kültürel alanlara yer verilmesi kaçınılmaz zorunluluk haline gelmiştir." diye konuştu.

Bencillik ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde güven duygusunun kaybedildiği bir dünyada aile dokusunun da zarar gördüğünü ifade eden Erbaş, diğer yandan aileye, nikaha, cinsiyet gibi fıtri gerçekliklere karşı tavır alan yaklaşımların da tasvip edilemeyeceğini belirtti.

Başkanlığın tüm mensuplarıyla aile bilincini güçlendirmek ve değerlerini ayakta tutmak, aileyi her türlü riskten korumak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir yanda tüketim sektörü ve gösteriş tutkusu diğer tarafta tefrika ve anarşi üreten terör örgütleri, hedef olarak gençleri seçmektedir. Ruhunun derinliklerinden gelen en temel ihtiyaç olan inanma ve bağlanma duygusu doğru bilgilerle desteklenmediğinde, gençler farklı arayışlar, çelişkiler, bunalımlar, batıl akımlar, sapkın yönelişler ya da boş vermişlik yaşayabilmektedir. Bu sebeple gençliğe yönelik hizmetler, Başkanlığımızın ziyadesiyle önem verdiği ve hızla geliştirdiği hizmet alanıdır. Milletimizin Kur'an kurslarımıza gösterdiği teveccüh, başta hafızlık kursları olmak üzere ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarından yaz kurslarına kadar tüm eğitim alanlarımızın geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır."

ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER

Erbaş, Kur'an kursu hizmetlerini her açıdan en iyi düzeye taşıma gayretinde olduklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik faaliyetleri önemsediklerini dile getiren Erbaş, "Açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla tanıştığı, değerlerimizi yaşayarak öğrendiği, son derece verimli bir hizmet ağına dönüşmüştür. Çocuklarımızın her açıdan gelişimsel özelliklerine uygun süreli, basılı ve görsel yayınlar hazırlanmaktadır. Bu manada dijital platformda oluşturulan Diyanet Çocuk Kanalı da önemli bir imkandır." diye konuştu.

"Dünyanın gözü önünde, ümmetin mahzun beldelerinde, Yemen'den Doğu Türkistan'a, Keşmir'den Filistin'e kadar tüm mazlum coğrafyalarda büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsani ve hukuki ilkeleri yok sayan bir anlayış ve zulüm, işkence, baskı, dayatma, asimilasyon ve yıldırma gibi zalimane tutumlar karşısında insan hak ve onuruna saygı duyan vicdan sahibi hiç kimsenin sessiz kalması düşünülemez. Dolayısıyla, ümmetin birlik ve bütünlüğünü merkeze alan somut, kalıcı, gerçekçi adımlar atmanın ve kötülük, haksızlık, adaletsizlik ve merhametsizlik karşısında hep birlikte mücadele etmenin gerekliliği bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, mazlumlar ve masumlar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmemiz her şeyden önce bir insanlık ödevidir."

Konuşmaların ardından Erbaş, emekli olan il müftülerine rahle verdi.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Haberler