Yahudi Bayramları

Musevilerin Mucizeler bayramı Hanuka

Musevilerin Mucizeler bayramı Hanuka
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Bayramları Yorumlar : 0 Okunma : 8761 Beğen : 0

Musevilerin Kutladığı hanuka bayramı Nedir? nasıl ve neden kutlanır. Musevilere göre hanuka bayramı;

Birinci mucize, Yahudilerin dini gereklerini yerine getirmelerini engelleyip, Yunan kültürüne asimile etmeye çalışan Suriye-Yunan Kralı Antiokhus Epifanes’in kalabalık, güçlü ve donanımlı ordusunun mucizevi bir şekilde bozguna uğratılmasıdır. Makabiler, Yahudiler’e Şabat, Sünnet; Roş Hodeş ve Tora öğrenimini yasaklayan Yunanlılar’ı şaşırtıcı bir şekilde mağlup ederler. Makabiler, sayıca az ve ilkel silahlı olmalarına rağmen Tanrı’nın yardımı, Tanrı’ya olan inanç ve güvenleri ile akıl almaz bir zafer kazanır.

Yahudiler vakit kaybetmeden II. Bet-Amikdaş’ı derinlemesine temizleyip Yunan simge ve putlardan arındırır.

Tapınakta tekrar Tanrı Hizmeti’ne başlayabilmek için Menora’yı yakmak isterler. Fakat sadece bir küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulabilirler Bu yağ, yalnızca bir gün yetecek miktardadır. Hanuka’nın ikinci mucizesi olarak, o tek küçük kap yağ, tam sekiz gün boyunca yanmaya devam eder. Koen’ler de o arada yeni kutsal yağı hazırlar.

Yağ mucizesi, Yunanlılar’a karşı kazanılan zaferin, Tanrı’nın müdahalesi sonucu gerçekleştiğinin ve Makabiler’in Tanrı’nın İsteği’ne göre hareket ettiklerinin bir işareti olarak kabul edilir. Yahudiler var olmaya, dimdik ayakta durmaya ve Tora’nın Işığı’nı dünyaya yaymaya devam edeceklerdir.

HANUKA TÖRENİ

*Her gün yıldızlar çıktıktan sonra (Şabat harici ),bütün ev halkı Hanukiya’nın etrafına toplanır.

Her gece kandilleri yakmadan:

1. Vii Noam -“Vii Noam Ad. Eloenu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Koneneu”

“Tanrı’mızın lütfu, iyiliği üzerimizde olsun. Ve Tanrı’mız, yaptığımız işleri, yükseklerdeki uygun mekânlara yerleştirsin. Ve bu şekilde, yaptıklarımız bizim için sağlam olsun ve ayakta kalsınlar.

2. Leadlik Ner Hanuka-“Baruh Ata Ad. Eloenu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik Ner Hanuka”

“Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bizlere Hanuka kandillerini yakma mitsvasını veren Evrenin Efendisi Tanrı’mız, Sen Mübareksin”

3. Şeasa Nisim Laavotenu-“Baruh Ata Ad. Eloenu Meleh Aolam Şeasa Nisim Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze”

“Atalarımıza o günlerde yılın bu vaktinde mucizeler yapan, Evrenin Efendisi Tanrı’mız, Sen Mübareksin”.

4. Şeeheyanu-(sadece İLK GECE söylenir)”Baruh Ata Ad. Eloenu Meleh Aolam Şeeheyanu Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze”

“ Bizi yaşatan, ayakta tutan ve yılın bu vaktine eriştiren Evren’in Efendisi, Tanrı’mız, Sen mübareksin”.

Not: İlk gece Hanukiya’yı yakmayı unutan bir kişi, mumları bu sene ilk olarak ne zaman yakarsa, Şeeheyanu berahasını da o gün söyler.

Hanukiya’nın en solundaki birinci kandil yakıldıktan sonra; aşağıdaki pizmonlar (nakaratlı dinsel şiir) söylenerek, o geceye ait mumları yakmaya devam edilir.

1. Anerot Alalu:

“Anerot Alalu Anu Madlikin Al Anisim, Veal Apurkan, Veal Agevurot, Veal Ateşuot, Veal Aniflaot, Veal Anehamot, Şeasita Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze Al Yede Koaneha Akedoşim Vehol Şemonat Yeme Hanuka, Anerot Alelu Kodeş En, Veen Lanu Reşut Leiştameş Baen, Ella Lirotan Bilvad, Kede Leodot Lişmeha Al Niseha Veal Yeşuoteha Veal Nifleoteha.”

“Bizler bu kandilleri, eski günlerde bu dönemde atalarımızın hatırına kutsal Kohenleri’nin aracılığıyla gerçekleştirdiğin yaptığın mucizeler için, kurtuluşu sağladığın için, kahramanlıkların için, (onları) kurtardığın için, gerçekleştirdiğin harikalar için,(onları) teselli ettiğin için yakıyoruz. Bu kandiller, Hanuka’nın sekiz günü boyunca kutsaldır. Onları kullanmaya hakkımız yok, onlara sadece bakabiliriz. Gerçekleştirdiğin mucizeler, olağanüstü olaylar ve (halkını) kurtardığın için Ad’ına teşekkürlerimizi sunmak üzere.”

2. Mizmor Şir Hanukat:

“Mizmor Şir Hanukat Abayit Ledavid. Aromimha Ad. Ki Dilitani, Velo Simahta Oyevay Li Ad. Eloay, Şivati Eleha Vatirpaeni: Ad. Eelita Min Şeol Nafşi, Hiyitani Miyaredi Vor: Zameru L’ad. Hasidav, Veodu Lezeher Kodşo: Ki Rega Beapo Hayim Birtsono, Baerev Yalin Behi, Velaboker Rina: Vaani Amarti Beşalvi, Bal Emot Leolam: Ad. Birtsoneha Eemadta Leareri Oz, İstarta Paneha Ayiti Nival: Eleha Ad. Ekra, Veel Ad. Ethanan: Ma Betsa Bedami, Beridti El Şahat Ayodeha Afar Ayagid Amiteha: Şema Ad. Vehoneni, Ad. Eye Ozer Li: Afahta Mispedi Lemahol Li, Pitahta Saki Vateazereni Simha: Lemaan Yezamerha Havod Velo Yidom, Ad. Eloay Leolam Odeka.”

“Seni yüceltmek istiyorum, Tanrı’m çünkü beni kuyunun dibinden çekip kurtardın ve düşmanlarımın sevinmesine izin vermedin.

Tanrı’m Sana seslendim ve beni iyileştirdin.

Tanrı’m, beni boşluktan kurtardın. Beni hayata döndürdün ve uçuruma düşmeme izin vermedin.

Tanrı’ya şarkı söyleyin (siz) O’na bağlı olanlar ve O’nun kutsal İsmi’ne teşekkürlerinizi sunun, çünkü öfkesi yalnızca bir an sürer, ama iyiliği tüm bir yaşam boyunca devam eder. Akşam ağlayarak uyuyakalsam (bile) sabah sevinçle kalkarım. Ben ki rahatımın asla bozulmayacağını sanırdım. Tanrı (yalnızca) Senin sayende dağımdan bir kale oluştu. Yüzünü benden sakladığında paniğe kapıldım. Sana sesleniyorum Tanrı’m; Sana yalvarıyorum Efendim. Kanımın dökülmesinden ne kazanacaksın? Uçuruma düşmemden (ne kazanacaksın)? Toz Sana teşekkür edebilecek mi, gerçekliğini duyurabilecek mi? Tanrı’m dinle (beni) ve bana acı. Tanrı’m bana yardım et. Yasımı bir sevinç dansına dönüştürdün, çulumu çıkarttın ve beni sevinçle kuşattın, ruhum Sana şarkı söylesin ve asla susmasın diye. Tanrı’m Sana sonsuza dek teşekkür edeceğim.”

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilmiş olan bilgiler, okuyucuya konu hakkında fikir vermek amacıyla; El Gid Para El Pratikante (Gözlem); Yahudilik Ansiklopedisi (Gözlem); Sidur kol Yaakov (Gözlem) kitaplarından, “Haftanın Peraşası grubunun 5768/2007 Hanuka Özel kitapçığından ve www.chabad.org; https://judaism.about.com;www.jewfaq.org sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

HANUKİYA

* Hanuka kandillerini yakmakta kullanılan dokuz kollu şamdan

* Yeri: herkesin mucizeye şahit olabilmesi için, dışardan görülebilecek şekilde pencere önü. Diğer bir seçenek, kapıdan içeri girerken hemen girişin solu; eve girerken sağda Mezuza, solda Hanukiya mitsvalarıyla çevrili olmak için.

* Zamanı: Hanukiya, (Şabat öncesi harici), her gün yıldızlar çıktıktan sonra, akşam yatana kadar yakılabilir.

* Kandillerin dizilişi: İbranice gibi, yakana göre en sağdan başlayarak ve her gün mum sayısını birer tane artırarak sola doğru dizilir.

* Kandillerin yakılışı: , yakana göre en soldaki mumdan başlayarak ve her gün mum sayısını birer tane artırarak sağa doğru yakılır. Şamaş (bekçi) kandil İstanbul Sefarad geleneklerine göre, en sonda yakılır.

* Yakarken: *Kandiller yakılırken prensip, her gece; önce yeni bir mucizenin kutlanmasıdır. Bu yüzden “ÖNCE” o geceye ait olan kandil; “yeni mucizeyi” kutlamak için yakılır. Daha sonra önceki gecelerin kandilleri yakılır.

* Hanuka Işığı-amacı, mucizeyi anıp tekrar yaşatmaktır, Bu ışıktan istifade edilemez. Hanukiya yanarken mutlaka odada başka bir ışık açık bırakılmalıdır.

* Unutulursa: Bir gece Hanukiya’yı yakmayı unutan kişi, ertesi gün, akşama kadar, (ama berahasız olarak) yakabilir.

* Cuma akşamı:Cuma akşamüstü, önce Hanukiya yakılır. Hanuka mumları en son 16.20’de ve Şabat kandilleri de en son saat 16.23’te yakılır. Hanukiya kandillerinin veya yağının, akşam olduktan sonra yarım saat daha yanacak şekilde ayarlanması gerekir.

* Cumartesi akşamı: Şabat çıkışında, İstanbul adetlerine göre, önce Avdala (Şabat’ın bitişi ve yeni haftanın karşılanması) yapılır, sonra Hanukiya yakılır.

Ancak (Motsae Şabat-Şabat’ın bitiminden sonra) önce Hanukiya yakılıp sonra Avdala yapılırsa da hata değildir.

ŞalomYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi