İlkel Toplumlarda Büyü

İlkel Toplumlarda Büyü
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İlkellerde Dinsel Kavramlar Yorumlar : 0 Okunma : 5667 Beğen : 0

Büyü, birtakım doğaüstü güçler, gizemsel sözler, kutsal sayılan nesneler aracılığıyla insanları, doğayı, doğa yasalarını etkilemek için büyücülerle belli kurallar ve uygulamalara dayanarak yapılan işlemlerdir.
Büyüye olan inanç toplumun inanış biçimine göre değişmektedir.Örneğin, büyü Yahudi ve Hıristiyanlıkta yasaklanmış bir uygulamadır.Ancak ilkellerin hayatında büyüsel şeyler hep varolmuştur.

Büyüden yaşanılan dünya ile ilgili sorunların çözümünde yararlanılmıştır.Tanrısal şeyler ve öte dünya gibi konularda az yararlanılmıştır.Tanrıya yaklaşma tanrı gerçeğini tanıma, günahlardan sıyrılma gibi dinsel istekler büyü yoluyla karşılanamaz.Bunları karşılayan kavram din ve ibadettir.Ancak ilkel inanışlarda din ve büyü arasında bazı benzerlikler vardır:
· Her ikisi de doğaüstü alana girer.
· İkisi de doğaüstü alanda iş görür.
· Büyücü de din adamı da pratik olan belli amaçlar güder.
· Büyü de din de tamamıyla mitolojik geleneğe dayanmaktadır.
· İkisi de tabularla, kurallarla çevrilmişlerdir.
Ancak, bu benzerliklere rağmen bir çok farklılıkları vardır:
· Büyü edimleri tanrılar üstünde zorlayıcı bir etki yapabilmek çabasındadır.Oysa ibadet edimi tanrıları yumuşatarak onları memnun etme amacını güder.
· Pratik büyü sanatının sınırlı ve belli bir tekniği vardır:Büyüsel sözler , tören ve büyücünün durumu büyünün daima bilinen üçlüsünü temsil eder.Din ise karışık yönleri ve amaçları ile böyle basit bir tekniği yoktur.
· Büyünün cemaati yoktur.Din her şeyden önce cemaat ister.
· Din herkese açıktır, büyü ise kapalıdır,
· Dinde boyun eğme, bağlanma vardır.Büyüde ise özgür irade ve kontrol vardır.
· Büyünün, teknik uzmanlar ya da bu işi meslek edinmiş kişiler yetiştirme eğilimine karşılık , din rahiplere ve dinsel törenlere rağmen herkes için ve herkese açıktır.
· Din yakarır.Büyü çoğu kez zorlar.
· Din, genellikle büyüyü ve büyüsel işlemleri reddeder.Oysa büyü, amacına varmak için gerektiğinde dine, onun kutsal kitabına, peygamberlerine ve azizlerine başvurur, onların yardımını sağlamaya çalışır.
İlkel inanışlarda büyüler uygulanışlarına göre üç bölüme ayrılırlar:Uzaklaştırıcı uygulamalar , hücum uygulamaları , istekle ilgili uygulamalar. Ancak günümüzde büyü ak büyü, kara büyü ve kırmızı büyü şeklinde bölümlere ayrılır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi