Falun Dafa Rehber Konuları

Bilginlik ve Xiulian Uygulaması İki Ayrı Şeydir

Bilginlik ve Xiulian Uygulaması İki Ayrı Şeydir
Yazan : Semra ... Tarih : Kategori : Falun Dafa Rehber Konuları Yorumlar : 0 Okunma : 4614 Beğen : 0

İsa, tıpkı diğerleri gibi Rulay seviyesindeydi. Geçmişte Rulay seviyesi, Budalar arasındaki en düşük konum idi. Rulay seviyesinin altında bulunanlar ise, Buda olarak adlandırılmazlardı; onlara "Pusa" veya "Luohan" denirdi. Her bir Rulay'ın kendi cennetsel krallığı (tian-guo) vardır. Samanyolu galaksimizde yüzden fazla Rulay bulunmaktadır. Yani bu, Budalara ait yüzün üzerinde cennetsel krallık dünyası bulunduğu anlamına gelir. Bunun gibi her bir dünya, bir Rulay tarafından yönetilmektedir. Her bir cennetsel krallık dünyasında bulunan Rulayların, kendilerine ait xiulian yöntemleri ve insanları kurtarmak için olan kendi xiulian metotları vardır. Bir kişinin dünyasının oluşumu, direkt olarak o kişinin uygulamasına bağlıdır. Bir kişinin dünyasının yaratılışı, xiulian uygulamasının bir ürünüdür. Fakat bu dünyalar, günümüz modern insanının xiulian yoluyla yaratabileceği bir şey değildir. Onlar, sonsuz uzunlukta bir zaman öncesinde yaratılmışlardır.

Burada bir konu var. Bizler, sıradan insanlar olarak, xiulian uyguladıkça, daha fazla uygulama yöntemi ve farklı dinlerde öğretilenleri daha fazla öğrenerek zihinlerimizi zenginleştirmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ve insanlar bu gibi konuları, insan bilgeliği ve bilgisi olarak ele alıyor. Aslında onlar sıradan bilgiler değillerdir ve bu gibi şeyleri sıradan kavramlar kullanarak değerlendiremezsiniz. Neden bir insan xiulian uygulamasında xinxing'ini geliştirmeye odaklanmak zorundadır? Taoistler niçin erdemi (de) vurgulayarak uygulama yapıyorlar? Çünkü evrenin özel bir niteliği, [bir Fa'sı] vardır. Evrenin bu özel niteliği, farklı seviyelerde bulunan değişik canlılar için değişik gereksinimlere sahiptir. İnsanlar, bu sıradan canlıların seviyesinde bulunuyorlar ve dolayısıyla da insanlar için konmuş olan ahlaki standartları karşılamaları gerekiyor. Erdemi önemsemedikleri sürece insanlar [xiulian'de] niçin ilerleme kaydedemezler? Çünkü insanların ötesinde var olan seviyeler, cennetsel varlıklar için olan standartlar taşımaktadır ve eğer onları karşılama konusunda yetersiz kalırsanız, oraya gidemezsiniz. Cennetlerdeki Tanrısal varlıklar niçin düşebiliyorlar? Neden iyi uygulama yapamadığı zaman bir Luohan düşebiliyor? Bunun sebebi, söz konusu seviyelerdeki standartlara artık uyamıyor olmalarıdır.

Dolayısıyla, bu Samanyolu galaksisinde yüzün üzerinde cennetsel krallık bulunmaktadır ve her bir cennetsel krallık, onu yöneten bir Rulay'a sahiptir. Onun cennetsel krallığının nitelikleri ve yapısı, kendi xiulian metodu ile oluşturulur. Biz, ister dini uygulamalarda olsun, ister diğer uygulama yöntemlerinde, yüzeydeki hareketlerin oldukça basit olduğunu gördük -elleri birleştirerek (jie-yin) yapılan bir meditasyon yeterli oluyor. Daha fazla hareket gerektiren Taoist Okulların durumunda bile, sadece birkaç hareket bulunuyor ve çok basitler. Peki, bu uygulamalar nasıl oluyor da Budaların, Pusaların, Luohanların yüce âlemlerine dek ulaşabiliyorlar? Çünkü gong'un gerçek oluşumu ve dönüşümü son derece karmaşıktır. Kişinin en küçük hücreleri bile evrimden geçmeli ve dönüştürülmelidir; bir dizi Tanrısal güçler geliştirilmelidir ve hala insanların bilmediği -sadece belirli seviyeler için uygun olan- birçok şey bulunmaktadır. Ve bunlar da geliştirilmek zorundadır. Bir benzetme ile anlatacak olursak, onlar insan dünyasında bilinen en karmaşık enstrümanlardan bile daha karmaşıklardır ve insanlar için tek kelimeyle, erişilmezlerdir. İşte bu yüzden xiulian dünyasında şöyle bir deyiş vardır: "Gong Shifu'ya bağlıyken, xiulian uygulaması size bağlıdır." Başka bir deyişle, gerçek bir xiulian yöntemi… Tao Okulundaki kişiler xiulian uygulama yöntemleri üzerinde tartışıyor olsalar da, bunlar sadece yüzeysel seviyedeki prensipleri ve de arzuyu temsil ediyor. Onlar sadece kavramsaldır. Eğer bir kişi yüksek enerji maddesinden oluşan gerçekgong geliştirmek istiyor ise, bu arzuya sahip olması, bunu yapma arzusunu taşıması gerekir. Fakat diğer boyutlarda gerçekleşen asıl dönüşüm inanılmaz derece karmaşıktır ve insan yöntemlerinin ötesindedir. Bunun tamamı, kişinin Shifu'su tarafından yapılır.

O zaman burada bir konu bulunuyor. Eğer kendi uygulamanıza başka uygulamalardan birtakım şeyler karıştırırsanız, problemler belirecektir. Geçmişte, keşişlerin diğer uygulama yöntemleri ile temas kurmalarına izin verilmezdi ve manastırlar, nesiller boyunca keşişlerin diğer uygulama yöntemlerine ait metinleri okumalarını sıkı bir şekilde yasakladı. Bugün keşişler alt üst olmuş bir durumda. Keşişlerin eskiden hiçbir dünyevi mala sahip olmalarına izin verilmezdi ve diğer uygulamaların metinlerini okumaları tamamen yasaklanmıştı. Çünkü onun tek bir uygulama metoduna bağlı kalmasını ve tek bir uygulama disiplinine sıkıca tutunmasını sağlamak hayati derecede önemliydi. Zihni ve düşünceleri sadece tek bir uygulamanın içeriği ile dolduğu zaman, onun tek bir yolda ilerlemesi mümkün olur ve kişi kendisini sağlam bir şekilde üst seviyelere doğru geliştirebilirdi. Aksi takdirde, eğer diğer uygulamalardan bazı şeyler karıştırırsanız, bu durum, bir televizyona kamera parçası takmaya benzer -derhal bozulacaktır. Sadece size bir noktayı resmediyorum. Eğer bir kişi, uygulamasına bir şeyler karıştırırsa, bütün uygulaması karmakarışık olur ve daha fazla ilerleme kaydedemez. Dahası, gerçek şeyleri sahtelerinden ayırt etmek zordur ve eğer kötü ve sahte şeyleri karıştırırsanız, büyük olasılıkla tamamen boş yere xiulian uygulamış olursunuz. Shifu'nuzun bile bu konuda yapacak bir şeyi olmayacaktır, çünkü bu sizinxinxing'iniz ile ilgili bir problemdir.

Gong'un geliştirilmesi ve dönüşüm [süreci] son derece karmaşıktır, fakat insanlar bunu sıradan bir teoriymiş gibi değerlendirmişlerdir. "Birazcık Hıristiyanlıktan, biraz Budizm'den, biraz Taoizm'den ve birazcık da Konfüçyanizm'den bir şeyler öğreneceğim." Bundan, "tek bir çatı altındaki birçok öğreti" şeklinde bahsediyor olabilirler, fakat gerçekte ise, bu saçmalıktır. Bu durum, Fa'nın Son Döneminde ortaya çıkan en büyük problemdir. Her bir insanın Buda doğası vardır, her insan xiulian uygulama isteğine sahiptir ve her insan iyi olmak isteği taşır. Fakat insanlar bunlara sıradan insan teorileri olarak bakmışlardır. Sıradan insanlara ait olan ve daha fazla öğrendikçe daha iyi olduğunuz beceriler anlamında öyle olabilir. Fakat [diğer uygulamaları karıştıran] bir kişi, elinde sadece bir karmaşa oluşturmaktadır. Bu kişinin xiulian uygulayabilmesinin hiçbir yolu kalmayacak ve bir parçacık bile gong sahibi olamayacaktır.Yazar Hakkında

  • Semra ...

    Semra ...

    Falun Dafa, (Falun Gong olarak da bilinir) beden ve zihin gelişimine yönelik bir qigong uygulamasıdır.