Şor mitolojisinde ruh

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 3523 Beğen : 0
Şor mitolojisinde ruh

Şor mitolojisinde tın, kut, süne, uzüt gibi Rusçaya ‘ruh’ olarak çevrilebilen birkaç sözcüğe rastlanır. Tın sözcüğü nefes almak fiilinden türeyen bir isimdir. Doğum tarihinden beri sadece insan değil, hayvanlar, bitkiler… Devamını Oku »

Şorlarda Olgudek Payram bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 3060 Beğen : 0
Şorlarda Olgudek Payram bayramı

Her yıl Temmuz ayında Olgudek Payram isimli milli Şor bayramı kutlanır. Bayram münasebetiyle düzenlenen kutlamalara Türk asıllı yerli halkların yaşadıkları birçok Sibirya bölgelerinden folklor toplulu… Devamını Oku »

Şor inançlarında Tanrıça Umay kültü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 5630 Beğen : 0
Şor inançlarında Tanrıça Umay kültü

Şor Türk tanrıları panteonu nda Tanrıça Umay’ın özel bir yeri vardı. Doğum ve bereketin sembolü olan, ayrıca çocukların koruyucusu Tanrıça Umay ile ilgili inançlar Sayan-Altay bölgesinin tüm Türk dili… Devamını Oku »

Çeley Soyu’nun Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şor Türkleri Mit ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 3014 Beğen : 0
Çeley Soyu’nun Efsanesi

Çeley – efsaneye göre Çeley isimli bir oğlandan gelen çok sayıdaki eski Şor soylarının (seoklar) birinin adıdır. Eski zamanlarda Güney Dağlı Şoristan’ın ormanlarında üç kardeş yaşarmış. İki büyüğü güç… Devamını Oku »

Başkurt Türkleri'nde Aslı Kul Efsanesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 6033 Beğen : 0
Başkurt Türkleri'nde Aslı Kul Efsanesi

Birçok başka Türk halklarında olduğu gibi Başkurt efsanelerinin çoğu ana yurdun doğası, halkı ve gelenekleri hakkındadır. Mesela efsanelerden biri Başkurdistan’ın en büyük Aslı Kul Gölü’nün hikayesini… Devamını Oku »

Dolgan Şamanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 3923 Beğen : 0
Dolgan Şamanları

Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan Türk dili konuşan Dolganlar da şamanının özel giysisi, tefi ve tokmağı vardır. Tef yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına geyir derisinden bir örtü geçirilerek… Devamını Oku »

Dolgan Türklerin de Şamanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dolgan Türklerinde Mitoloji Yorumlar : 0 Okunma : 4645 Beğen : 0
Dolgan Türklerin de Şamanizm

Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından deneyim olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve tra… Devamını Oku »

Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4238 Beğen : 0
Başkurt destanı ‘Ural-Batır’

‘Ural-Batır ’ destanı kubair isimli eski Başkurt halk şiir edebiyat türüne aittir. Eser 4576 şiir ve 19 nesir satrından ibarettir. ‘Ural-Batır’, Başkurt halkının mitolojisini ve kökleri ilkel komünal… Devamını Oku »

Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 7806 Beğen : 0
Başkurt mitolojisinde Humay kuğu kızı

Başkurt folklorunda güzeller güzeli, ışık saçan Humay isimli kuğu kızının özel bir yeri vardır. Humay Kuşu’nun Başkurtların anası olduğu ile ilgili inanç tötem niteliğini taşıyan kuğuları öldürme yasa… Devamını Oku »

Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5608 Beğen : 0
Kreşin Tatarlarının eski bayramı : Pitrau

Kreşin Tatarları – İdil-Ural Tatarlarının bir koludur. Dil ve etnik köken bakımından Kazan Tatarlarına çok benzemektedirler. Günümüzde Tataristan sınırları içerisinde 100 bin ile 300 bin arasında Kreş… Devamını Oku »

Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4495 Beğen : 0
Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Nart kahramanlarını anlatan destan birçok Kuzey Kafkasya halklarında yaygın. Karaçay-Balkar efsanelerine göre Nartlar Altın Debet isimli Demircilik Tanrısı’nın oğulları cesur kahraman erler halkıdır.… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4045 Beğen : 0
Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Balkar ve Karaçaylar’ın mitolojisinde doğa insandan kat kat daha güçlü olduğu için doğa güçleri folklorda çeşitli canavarlar olarak betimlenirdi. Onlardan biri Sarıuyek isimli çok başlı dev bir ejderh… Devamını Oku »

Mitoloji