İslam Hukukunda Çocuğun Bakım ve Terbiyesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 3944 Beğen : 0
İslam Hukukunda Çocuğun Bakım ve Terbiyesi

İslâm hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine hidâne adı verilir. Evlilik içinde çocuğun bakım ve terbiyesi genelde sorun olmaz. Anne baba bunu müştereken yerine getirirler. Problem evliliğin b… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Doğumdan Sonra Çocuğu Emzirme Sorumluluğu Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 4187 Beğen : 0
İslam Hukukunda Doğumdan Sonra Çocuğu Emzirme Sorumluluğu Nasıldır?

Çocuğun bakım ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan emzirme, İslâm hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife olarak ayrıca düzenlenmiştir. Hanefî hukukçular annenin çocuğun… Devamını Oku »

İslamiyette Neseb Nedir? Soy Bağını Kurmanın Yolları ve Evlat Edinme

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 16628 Beğen : 0
İslamiyette Neseb Nedir? Soy Bağını Kurmanın Yolları ve Evlat Edinme

İslâm hukukunda doğuma birtakım sonuçlar bağlanmış olup doğum sonrasında doğan çocuğun nesebinin sabit olması gibi bazı haklar veya onun beslenip büyütülmesi, akrabalar arası bakım mükellefiyeti gibi… Devamını Oku »

İslam İnancında İddet bekleyen kadının nafakası ve hakları nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evliliğin Bitmesinin Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 3710 Beğen : 0
İslam İnancında İddet bekleyen kadının nafakası ve hakları nelerdir?

İddet beklerken kadınların nafakaları belirli şartlarla kocaları üzerinedir. Hanefîler'e göre ric`î ve bâin talâk ve istisnaları olmakla birlikte fesih iddeti bekleyen kadınların yiyecek, giyecek, mes… Devamını Oku »

İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evliliğin Bitmesinin Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 4057 Beğen : 0
İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ?

İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ? Devamını Oku »

Sihizm Dininin Namdahari ( Kuka ) Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm / Sıkh Dini Yorumlar : 0 Okunma : 7465 Beğen : 0
Sihizm Dininin Namdahari ( Kuka ) Mezhebi

Namdahari (Kuka olarak da bilinir), Sihizmin ( Sıkh Dini ) bağnaz bir mezhebi. Tanrının adını (nam) yinelemekten başka hiçbir dinsel ayini kabul etmeyen Balak Singh (1797-1862) tarafından kuruldu. Onu… Devamını Oku »

Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri

Yazan : Semra ... Tarih : Kategori : Falun Dafa - Falun Gong Yorumlar : 0 Okunma : 2689 Beğen : 0
Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri

Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri Devamını Oku »

Falun Dafa'nın Kısa Tanıtımı

Yazan : Semra ... Tarih : Kategori : Falun Dafa - Falun Gong Yorumlar : 0 Okunma : 2625 Beğen : 0
Falun Dafa'nın Kısa Tanıtımı

Falun Dafa, (Falun Gong olarak da adlandırılır) uygulamanın Üstadı olan Bay Li Hongzhi tarafından kurulan Buda okuluna bağlı bir kişisel gelişim uygulamasıdır. Uygulamanın temeli, evrenin en yüksek ni… Devamını Oku »

Babil Dini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Taraftarı Kalmayan Dinler Yorumlar : 0 Okunma : 10394 Beğen : 1
Babil Dini

Babil , Sümer ve Sami inançlarını bir potada karıştırmış , bir senteze ulaşmış ve günümüz uygarlığına kadar etkili olmuştur. Sümer etkisinin yayılmasında da en büyük rolü Babil oynamıştır. Babil, Süme… Devamını Oku »

Hıristiyan Benediktin Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İsa Kökenli Dini Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 8457 Beğen : 0
Hıristiyan Benediktin Tarikatı

Benediktin Tarikatı (Latince: Ordo Sancti Benedicti) Aziz Benedikt'in Kurallarını takip eden Hristiyanlığın Katolik koluna bağlı bir manastırtarikatıdır. Tarikat içindeki her bir manastır bağımsızdır… Devamını Oku »

Şartlı Boşanma, Mahkeme Kararıyla Boşanma, Anlaşarak Boşanma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 6801 Beğen : 0
Şartlı Boşanma, Mahkeme Kararıyla Boşanma, Anlaşarak Boşanma

Şartlı Boşanma ; Kocanın boşama iradesini ortaya koyan beyanı kayıtsız ve şartsız olabileceği gibi bir şarta (ta`ilîkî şart) veya vadeye de bağlanabilir. Bu yönüyle boşama evlenmeden ayrılmaktadır. Bo… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Boşama Çeşitleri : Ric`î Talâk ,Bâin Talâk, Sünnî Talâk, Bid`î Talâk

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 4980 Beğen : 0
İslam Hukukunda Boşama Çeşitleri : Ric`î Talâk ,Bâin Talâk, Sünnî Talâk, Bid`î Talâk

İslâm hukuk doktrininde boşama dönülebilir olup olmamasına göre ric`î ve bâin, sünnete uygun olup olmayışına göre de Sünnî ve bid`î boşama adlarını alır ve her biri farklı hukukî değerlendirmelere kon… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Boşama Sözleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 3800 Beğen : 0
İslam Hukukunda Boşama Sözleri

İslâm hukukunun klasik doktrinine göre boşama için kullanılan sözler iki türlü olabilir. Bunlardan birisi boşanmadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, örfen özellikle boşanma için kullanılan sö… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Kadın ve Erkeğin Boşama Şartları Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 5097 Beğen : 0
İslam Hukukunda Kadın ve Erkeğin Boşama Şartları Nelerdir?

İslâm hukukunda talâk kelimesi hem tek taraflı irade beyanıyla yapılan boşamayı, hem tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerini hem de mahkeme kararıyla meydana gelen boşanmayı içerir. Esa… Devamını Oku »

Evlilik Birliği Nasıl Fesh Edilir ? Evlilikte fesih sayılan Ayrılıklar Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 4223 Beğen : 0
Evlilik Birliği Nasıl Fesh Edilir ? Evlilikte fesih sayılan Ayrılıklar Nelerdir ?

İslâm hukukunda evlilik birliğinin sona ermesi bazan akiddeki bir bozukluktan bazan da eşlerin evlilik birliğini yürütmekte zorlanmalarından, yürütmek istememelerinden kaynaklanır. Buna göre evliliğin… Devamını Oku »