Başkurt Türkleri Mitolojileri

Ana Sayfa Mitoloji Türk Mitolojisi Başkurt Türkleri Mitolojileri Başkurtların tarihi köklerini anlatan efsaneler

Başkurtların tarihi köklerini anlatan efsaneler

 Başkurtların tarihi köklerini anlatan efsaneler
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Başkurt Türkleri Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4156 Beğen : 0

Başkurtlar, güney ve Orta-Ural Dağlarının doğu ve batı taraflarındakibozkırlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan bir Türk boyudur.Başkurt adının manası hakkında birkaç rivayet vardır. Bunlara göre;“Peygamber İslamiyeti öğretmek için üç kişiyi Ural bölgesine göndermiş ve bu sahabelere Ural Dağlarına kadar bir Bozkurt rehber olmuştur. Ural Dağlarında bulunan kavimde, İslamiyeti kabul ettikten sonra Başkurt diye adlandırılmıştır”.

Yine buna benzer bir efsane daha anlatılmaktadır: “Uzak Doğuda, karlı dağların olduğu bir yerde Başkurt, Nogay, Kazak, Kırgız gibi boylar birlikte yaşarlarken, bir gün aralarında anlaşmazlık çıkar. Bunların içinden bir bey ayrılarak ava gitmiş, önüne bir kurt çıkarak, ona yol göstermiş. Bu kişi de kurtu Tanrı’nın gönderdiğine kanaat getirerek, geri dönüp, kendi ailesini alarak, Ural Dağlarına getirmiştir. İşte bunlara Başkurt, yani kurdun baş olduğu kavim denmiştir”.

Burada üzerinde durulması gereken konu, destandaki kurtun durumudur. Bilindiği gibi “Kök Börü” ya da “Boz Kurt” Türk kültürünün vazgeçilmez unsurlarından olduğu gibi, eski Türk destanlarının da birinci kahramanıdır. Onlarda kurt zaman zaman bize ana, bazan kılavuz, bazan sancaklarımıza amblem, yeri gelince kaganın ordusu, ara-sıra savaş uranı, bazan Oguz Kagan Destanı’nda olduğu üzere hükümdarın kendinde topladığı özellikler, yer yer Ergenekun’dan Türkleri çıkaran kaganın adı, bazan da Tölöslerin Türeyiş Destanı’ndaki gibi hükümdarın kızlarının evlendiği kutlu varlık oluyordu. Ona izafeten Asya’nın çeşitli yerlerinde kurt dağları mevcuttu. Attila’nın yüzünün bile kurta benzediğini söyleyenler vardır. Bozkır hayatında herne kadar kurttan korkulsa da Türk milleti, onda kendisini yansıtan birşeyler bulmuştur. Öyle ki bu durum Türkler hakkında bilgi veren yabancıların eserlerinde bile vurgulanmaktadır.

Kurt, herhalde Türk ırkını besleyip, büyüten ve de koruyan kahraman birTürk anası ya da kadınıdır. Belki de Kök Türk yazıtlarında geçen Umay’ın bizatihi kendisidir. Umay’ın bütün Türk milleti tarafından bilinmesi ve geçmiş çağlardan beridir Türkler arasında yaşaması, ona sonsuz bir saygı duyulması, ayrıca soyun devamı olan çocukları koruduğuna inanılmasının altında farklı bir anlam yatıyor olmalıdır.
Tamamını oku: https://turkish.ruvr.ru/2014_03_13/Baskurt-tarihi-ile-ilgili-efsaneler/Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi