Dini Haberler

Ana Sayfa Haberler Dini Haberler İslam'a Göre Küresel kıyametin 10 alâmeti

İslam'a Göre Küresel kıyametin 10 alâmeti

İslam'a Göre Küresel kıyametin 10 alâmeti
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dini Haberler Yorumlar : 0 Okunma : 1819 Beğen : 0

Dine ve ahlâka ters düşen yanlışları çoğu kez, ‘ahir zaman’a atfediyoruz. Peki ahir zaman kavramını ne kadar doğru anlıyoruz? Hadislerde bahsedilen alâmetler neye işaret ediyor? Âhir zaman alâmetleri neyin delaleti?

Kur’an’da, özellikle hadislerde sıkça zikredilen ‘ahir zaman’ı, dinin zayıf düştüğü, ibadetlerin terk edildiği, ahlaksızlığın çoğaldığı kıyamet öncesi dönem olarak tanımlamak mümkün. Nitekim çevremizde dine ve ahlaka mugayir gördüğümüz şeyleri çoğu kez ahir zaman alâmeti olarak yorumlama eğiliminde oluyoruz. Peki aslında yüzyıllardan beri görülen toplu ölümler, büyük depremler, kardeş cinayetleri ve aleni günahları günümüzde ahir zaman alâmeti olarak yorumlamamız ne kadar doğru? Allah, ahir zaman kavramı ve alâmetleriyle bize ne anlatıyor?

Ahir zaman alâmetleri, Buhari ve Müslim gibi eserlerde aktarılan hadislerde; cehaletin güç kazanması, kardeşin kardeşi vurması, cinayetlerin ve toplu ölümlerin artması, günahların alenen işlenir bir hal alması ve yüksek katlı binaların günden güne çoğalması şeklinde sıralanıp gidiyor. Tirmizi’den rivayet edilen “Öyle bir zaman gelecek ki, dinin emir ve yasaklarının onda birine uyabilen, Cehennem’den kurtulur.” hadisiyle de bu zamanın zorluğuna dikkat çekiliyor. Ahir zaman kavramının toplumlara ve kâinata bakan iki ayrı yönü olduğunu söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, çoğu kere bu ikisinin birbiriyle karıştırıldığını ifade ediyor. Küresel ahir zamanın Hz. Peygamber’in risaletiyle birlikte başladığını söyleyen Altıntaş, bu sürenin hadislerde mecazi anlamda ikindi ezanı ile akşam ezanı arasındaki süreye benzetildiğini, ancak zaman izafi olduğundan herkesin kendi kıyametiyle ilgilenmekten başka çaresinin olmadığını ifade ediyor. Peki bu takdirde hadislerle rivayet edilen ahir zaman alâmetleri ne anlam ifade ediyor?

Toplumların da kıyameti var

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Bağcı’ya göre din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, zinanın, fitne, adam öldürme ve toplumsal kargaşanın çoğalması, maddî refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi ahir zaman alâmetleri, yaygın görüşün aksine kıyametin vaktini belirlemek gibi bir amaç taşımıyor. Bu tür olaylara kıyamet öncesinde de rastlanacak olsa da hadislerin ifade ediliş maksatları toplumlarda meydana gelen bozulma ve yozlaşmaya işaret etmek, Allah’ın toplumlar için koyduğu sosyal düzen kanunlarının altını çizmek ve toplumların ölümüne dikkat çekmek.

Toplumların da kıyameti olduğunu unuttuğumuzu söyleyen Bağcı, ‘Kötülükleri ahir zamana yorarak kurtulmaya çalışıyoruz. Hâlbuki rivayetlerden hareketle kıyamet gününün yaklaştığı şeklinde umutsuzluğa kapılmak yerine, toplumun nefis muhasebesine giderek kendisini düzeltmesini sağlamak gerek.’ diyor.

Küresel kıyametin 10 alâmeti…

Öte yandan ahir zamana dair hadislerin yalnızca inananların kendilerine çekidüzen vermelerine yönelik olmadığını da belirtmek gerek. Ahir zamanın sonunda görülecek kıyamet alâmetlerinden bahseden hadisler, bu dönemin çalkantılarına karşı Müslümanlara uyarı niteliği taşıyor. Buhari ve Müslim’den rivayet edilen hadislere göre, ahir zamanda görülecek kıyametin büyük alâmetleri ise şöyle…

Deccal’in ortaya çıkışı: Kıyamet öncesi zuhur edecek yalancı bir kişi olan Deccâl, İslâm’ı ve Müslümanları kötülüğe ve bozgunculuğa sevk edecek.

‘Duhan’ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Rivayetlere göre, kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayacak.

Dabbetü’l-arz’ın çıkışı: Kelime anlamı “yer hayvanı” olan Dabbe’den Neml Sûresi’nde ‘Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler’ şeklinde bahsediliyor.

Güneşin batıdan doğması: Güneş batıdan doğduğunda insanlar topluca iman edecek. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacak.

Hazreti İsa’nın inmesi: Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek. Hıristiyanları İslâm’a davet edecek ve Deccâl’i öldürecek.

Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkışı: Kıyametin vukuundan önce çıkarak ‘yeryüzünde bozgunculuk yapacak iki insan’ olarak bahsedilen Ye’cûc ve Me’cûc, yeryüzüne dağılarak insanlara saldıracak, kentleri yakıp yıkarak harabe haline getirecek. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin Seddi olduğu söylenir.

Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası’nda olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelecek.

Yemenden çıkacak olan büyük bir ateş, insanları önüne katarak sürecek.

Arzu Kılıç - ZamanYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Haberler