Kâhinlik

Ana Sayfa Gizli İlimler Kâhinlik Sahaja Yoga ve Dünya Dinlerinde Kehanetler ve Gerçekleşmeleri

Sahaja Yoga ve Dünya Dinlerinde Kehanetler ve Gerçekleşmeleri

Sahaja Yoga ve Dünya Dinlerinde Kehanetler ve Gerçekleşmeleri
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kâhinlik Yorumlar : 0 Okunma : 3822 Beğen : 0

Sahaja Yoga ve Dünya Dinleri Kehanetler ve Gerçekleşmeleri

Kehanetler-dünyanın başlıca dinlerinden ve rûhânî geleneklerinden eski yazıları arasında Kundalini'den, Aydınlanma'dan, başınızın üstünden ve avuç içlerinden çıkan serin esintiyle arasındaki bağlantıdan söz eden ve Shri Mataji'nin doğumunu haber veren ve günümüzdeki modern çağda Sahaja Yoga'nın gelişinden bahsedenler.

Gerçekleşmeler-Sahaja Yoga nasıl doğdu ve zaman içinde dünyayı sessiz, içsel bir ihtilal gibi nasıl sardı-ve bu kehanetler nasıl yerine geldi.
Kehanetler

Aşağıdaki yazılar Kundalini'den, Aydınlanma'dan, başınızın üstünden ve avuç içlerinden çıkan serin esintiyle arasındaki bağlantıdan söz etmekte ve günümüzdeki modern çağda Shri Mataji'nin ve Sahaja Yoga'nın gelişini haber vermektedir.

Hindu Yazıtları'ndan

12. yüzyılda Hindistan'da yaşamış olan Shri Gyaneshwara halka açık açık Kundalini'den bahsetmek için guru'sundan izin isteyen ilk azizdir. O ana kadar bu bilgi sır olarak saklanmış ve yalnızca guru'dan öğrenciye iletilmişti. Gyaneshwara Kundalini uyanışı olgusunu çok açık bir şekilde tarif etmektedir: "Yaşam rüzgarı Kundalini'den çıkar ve bedenin hem içinde hem de dışında serinletici bir etki yaratır.".[1]

Aşağıdaki Bay Shantaram Athvale tarafından Nadigrantha'dan yapılmış alıntı Shri Mataji'nin gelişi ve Sahaja Yoga'yı başlatması hakkında, ayrıca Sahaja Yoga'nın insanlık üstünde yapacağı etkiler hakkında inanılmaz bir kehanette bulunmaktadır. Bu kitapta birkaç büyük Nadhigrantha'yla ilgili bilgiler verilmektedir-ki bunlar Bhrigu Samhita, Satya Nadi, Kak Nadi vb gibi eski astroloji kitaplarıdır. Bu yapmış olduğumuz alıntıda yazar 2000 yıl önce yaşamış büyük bir astrolog ve gerçeğin arayışı içindeki bir kişi olan yazar Kakayyar Bhujander tarafından yazılmış olan Kak Nadi'ye değinmektedir.

"Jüpiter Balık'tayken büyük bir Yogi yeryüzüne enkarne olacak. 1970 yılı geldiğinde pek çok sayıda kişiye göre yeni bir çağın başladığı açıkça ortada olacak. Kaliyuga bitecek ve Krutayuga başlayacak. Dünya'nın ekseni yer değiştirecek ve Dünya gitgide Güneş'e daha yakınlaşacak. İnsan yaşamı tamamen ihtilalsel bir değişim geçirecek. Bu zamanda büyük bir Yogi enkarne olacak.(...)

Bu zamana kadar bir yogi ya da kendini adamış bir kişi Moksha mutluluğunu ancak kendini adama, bilgi ve Patanjali Yoga yolunu izleyerek elde edebilmekteydi. Fakat vücudundaki çeşitli çakraların uyuyan güçlerini uyandırmak ve nihayetinde Kundalini Gücünü aydınlatmak için katı çileler çekmesi gerekiyordu.

Büyük Yogi tarafından geliştirilen yeni yoga metoduyla insanlar Moksha neşesine bir yaşam süresi içinde ulaşabilecekler. Artık kişinin Moksha'ya ulaşması için bedenini feda etmesi ya da ölmesi gerekmeyecek. Yalnızca büyük azizlerin deneyimleyebildiği ve bunu da ancak ölüm anında Samadhi konumuna girerek yaptığı Brahmananda deneyimi, bu yeni tip yoga nedeniyle ölüm sırasında Samadhi konumuna girmeksizin, sıradan insanlar tarafından deneyimlenebilecek.

Başlangıçta bir kişinin bu Yoga'yı ve Moksha'yı elde etmesi mümkün olacak. Fakat bir süre sonra, bu Yoga'nın sayesinde bütün insanlık kendini aşabilecek. İnsanların yiyecek, barınak ya da giysi için endişe etmesine gerek kalmayacak. Sıradan yaşamlar süren insanlar o sırada Yoga'ya-Tanrı'yla Bir olma konumuna ulaşacaklar. Hastanelere hiç ihtiyaç kalmayacak çünkü hastalık kalmayacak.

Başlangıçta büyük Yogi hastalıkları yalnızca bir dokunuşuyla iyileştirebilecek. Bedeni yok eden yaşlılık artık var olmayacak ve insanlar göksel bedenlere sahip olacaklar.

Yeni bilimsel keşifler sayesinde bilim ve dinler bir olacak. Bilimin yardımıyla Tanrı'nın ve Ruh'un varlığı ispatlanabilecek. Cehaletin ve Maya'nın peçesi açılacak ve eskiden yalnızca çok çalışma ve katı çileler sonucunda elde edilebilecek olan Brahmananda'ya, Moksha'ya insanların kolaylıkla ulaşabilecekleri bir durum olacak."

Hıristiyan kutsal yazılarından

Kundalini herkesin içinde var olan Kutsal Ruh'un yansımasıdır. Filizlendiğinde büyüyüp Hayat Ağacı olan hardal tohumu, Kundalini'den başkası değildir. Hayat Ağacı ise, yedi çakrası ve 3 enerji merkeziyle gizli bedenimizdir.

"Aquarian Gospel" İsa Mesih'in şu sözlerinden bahseder: "Ben bu sözlerimi siz hâlen etten beden içindeyken söylüyorum fakat Kutsal Nefes gücüyle geldiği zaman işte o size çok ve daha çok öğretecek ve size benim söylediğim tüm sözleri anımsatacak. Söylenecek daha çok şeyler var; bu çağın anlayamayacağı için alamayacağı şeyler. Fakat derim ki, Lord'un büyük gününden önce Kutsal Nefes gelecek ve tüm bilinmeyenleri bilinir kılacak. Ruh'un, yaşamın, ölümün, ölümsüzlüğün bilinmeyenleri; insanın bütün diğer insanlarla ve Tanrı'sıyla birliği." [2]

"John'un İncili'nde" İsa: "Ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin yararınıza; çünkü eğer ben gitmezsem, Rahatlatıcı size gelmeyecek; fakat eğer ben gidersem O'nu size göndereceğim". "Fakat Babam'ın Benim adımla göndereceği Rahatlatıcı, Kutsal Ruh, O size tüm şeyleri öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecek" (14:26). "O, gerçeğin Ruh'u geldiğinde sizi tüm gerçeklerin içine götürecek; çünkü o kendisinden konuşmayacak fakat her ne getirecekse onu söyleyecek; ve size gelecek olanı bildirecek." (16:13). [3]

Uzun zaman önce, Gioachino da Fiore adlı tanınmış bir rahip (c.1130/45-1202) Yeni Ahit'in bir 3. çağın, bilgi ve bütünleşme çağının; Baba'nın (Yahweh-Eski Ahit) ve Oğul'un (Jesus Christ-Yeni Ahit).çağından sonra Kutsal Ruh'un çağının geleceğini müjdelediğini söylemiştir.[4]

İslâmî kutsal yazılardan

Kurân serin esintiden Kıyam'la bağlantılı bahseder: 'Rüzgarları veren Allah'tır... Bu şekilde Kıyam (olacaktır).[5]

Kıyam zamanında "biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz ve elleri bizimle konuşacak ve ayakları yaptıklarına şehadet edecek." [6] İşte bütün iç sistemimizin parmak uçlarımızda hissedilir olmasıyla Sahaja Yoga'da gerçekleşen tam da budur. Ruh'umuza aykırı yaptığımız her şey kendisini çakralarımızda gösterir ve Aydınlanma'mızı aldıktan sonra avuçlarımızda hissederiz. Kurân [7] ayrıca Ruh'a, yani Tanrısal Nefes'e pek çok yerde değinmiştir ki bu Tanrısal Nefes Hinduizm'deki Her Yeri Saran Güç ile ve Hıristiyanlık'taki Kutsal Ruh ile aynıdır. Onun insan içindeki yansıması Kundalini'dir.

Kıyam zamanı geleceği kehanet edilen Mehdi'yi-12nci İmam'ı anlatan "Kısa İslam Ansiklopedisi'nde ilginç bir alıntı vardır: "O'nun 2. ya da Vaat edilen Mesih olarak geleceğine inanmak bir inanç meselesidir, çünkü ilk önce, onun Hicri 14. Yüzyılda geleceği Muhammed tarafından kehanet edilmiştir." [8]Yani İslâmî dönemin başlangıcı 622'nin sonlarına doğrudur. Bu tarih de bizi 1922'nin sonuna götürür. Shri Mataji Nirmala Devi 21 Mart 1923'te doğmuştur.

Yahudi Kutsal Yazılarından

Tevrat da gizli beden ile ilgili olarak "nefes'ten bahseder: "Bu dünyadan gelen bir nefes Hayat Ağacı'nın dallarını salladığında o gelecek dünyanın hoş kokusunu bu dünyada yayar ve kutsanmış ruhları canlandırır. Bu ruhlar birbirlerini uyandırarak yükselirler... ve Hayat Ağacı sevinçle dolar." [9] Bu Sahaja Yogi'lerin (Sahaja Yoga yapanların) tıpkı bir mumun diğer bir mumu yakması gibi, diğer insanlara aydınlanma verebilme kapasitesine sahip oluşlarına bir göndermedir. Hayat Ağacı'nın neşesiyse, Kundalini uyandığında meditasyon sırasında gizli bedenimiz üstünde hissettiğimiz neşedir.
Gerçekleşmeler

1970 yılı Mayıs ayının 5'inde sabahın erken saatlerinde, kendi kendilerini Yeni Çağ'ın "guru"ları ilan etmiş olanların sahteliklerinden bıkan ve tüm Gerçeği Arayan'ları Aydınlanma'larını almalarını arzu eden Shri Mataji (Bombay'dan 150 km mesafedeki) küçük bir sahil olan Nargol'de evrensel boyutta Sahasrara'yı-yani ruhsal evrimimizin doruk noktası olan 7. Merkezi açtı. Bunu yapmakla, Aydınlanma'sını almayı, öz benliğiyle ve Tanrı'yla bağlantıya geçmeyi arzu eden her bir insanda kolaylıkla yükselebilmesi için Kundalini'nin yolunu açmış oldu. Shri Mataji bu tarihi olayı şöyle anlatır:

"Bu evrenin tüm rûhânî oluşlarının içindeki en büyük olaydır... Bu olay olmasaydı, insanlara kitlesel aydınlanma vermek mümkün olmayacaktı.

......Sahasrara açılır açılmaz, bütün atmosfer muhteşem chaitanyayla doldu ve gökyüzünde olağanüstü bir ışık vardı ve bütün her şey sanki sağanak bir yağmur ya da bir şelale gibi inanılmaz bir kuvvetle Yeryüzüne indi, Ben olanların idraki içinde değildim ve sersemlemiştim.

Olay öylesine olağanüstüydü ki ve öylesine beklenmedikti ki beni afallatmış, büyüklüğü karşısında sessizliğe gömmüştü.

Ölümsüz Kundalini'nin kocaman bir fırın gibi yükseldiğini gördüm ve çok sessizdi fakat sanki yanıyor gibiydi, sanki bir metali ısıtmışsınız da bir sürü renk ortaya çıkmış gibiydi.

Aynı şekilde, Kundalini bir fırın gibi, bir tünele benzeyerek ortaya çıktı, tıpkı kömür yakmada kullanılan gördüğünüz bu bitkiler gibi elektrik meydana geldi ve bir teleskop gibi uzadı ve birbiri ardına yükselmeye başladı, şut! şut! şut! aynı böyle.

Ve Deity'ler geldiler ve tahtlarına oturdular, altın tahtlarına ve sonra tıpkı büyük bir kubbe gibi başın tümünü yükselttiler ve onu açtılar ve sonra bu sağanak yağmur beni tamamiyle sırılsıklam etti.

Bütün olanları görmeye başladım ve neşenin içinde kendimi kaybettim. Bu tıpkı kendi yarattığını gören bir sanatçı gibiydi ve yüce tamamlanışın neşesini hissettim.

Bu muhteşem deneyimi yaşadıktan sonra, etrafıma baktım ve insanların ne kadar kör olduklarını gördüm, tamamen sessizliğe büründüm ve taşlarla değil, Tanrıların içeceğiyle doldurmak için, tüm kapları elde etmenin arzusunu duydum......

Sahaja Yoga doğdu. Shri Mataji Hindistan'da arayış içindeki küçük gruplara omurgaları boyunca yer alan enerji merkezlerine dokunarak aydınlanma veriyordu. Sonra ilk 12 kişilik grubun Kundalini'leri uyandı: toplu aydınlanma başlamıştı. Sahaja Yoga Hindistan'da, masum insanların açık bir kalple bu Tanrısal armağanı kabul etmeye hazır olduğu küçük köylerde çok hızlı yayılmaya başladı.

Kısa süre sonra Shri Mataji'nin kocası Birleşmiş Milletler Denizcilik Organizasyonu'na Genel Sekreter olarak atandı ve Londra'ya taşındılar. İlk yedi kişilik Batılı Sahaja Yogi'ler aydınlanmalarını aldılar ve Sahaja Yogi (Sahaja Yoga yapan kişi) oldular.

Yavaş yavaş Sahaja Yoga Avrupa'da ve sonra Kuzey Amerika'da yayılmaya başladı. Shri Mataji Amerikalı çocuklarını o ülkenin üstüne çökmüş, insanları rûhânîyet adına yağmalayan sahte gurulardan kurtarmayı çok istiyordu. 1972'de altın mücevherlerini satarak Amerika'ya doğru yola çıktı. Peşpeşe birçok salonda konuşmacı oldu ancak mesajının karşısında sağır kulaklar vardı çünkü o zamanki arayış içindeki kişiler Gerçek'in astronomik rakamlarda para ödenmeden elde edilebileceğini fark edemeyecek kadar naiflerdi. Geri dönüş yolunda gemide bu şiiri söyledi.

1989'da, Demir Perde'nin düşüşünden sonra Sahaja Yoga Rusya'da ve Doğu Bloğu ülkelerinde büyük bir hızla yayılmaya başladı. O'nun konuşmalarını dinlemek ve Aydınlanmalarını almak için onbinlerce kişi stadyumları dolduruyordu. Günümüzde Sahaja Yoga 5 kıtada yerleşmiş durumdadır ve bilim, siyaset, ekoloji ve rûhânîyet çevrelerinin tüm dikkati bugünkü krize bir çözüm getirmesi bakımından Sahaja Yoga'nın üstündedir. (Uluslararası başarılar ve tanınma ve Shri Mataji tarafından kurulan organizasyonlar hakkındaki bölümlere bakınız).

Kaynaklar

[1] Gnyaneshwara 6.14; apud Yogi Mahajan, "The Ascent", Life Eternal Trust, Pune 1989.
[2] Levi H.Dowling, "The Aquarian Gospel of Jesus the Christ" 162.5-8, L.N. Fowler & Co. Ltd, Romford, Essex, p.238.
[3] "The Holy Bible (Kutsal İncil)", Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, 1889. The New Testament, G. Morrish, London 1871.
[4] "Exegese medievale'de "Joachim de Fiore", Paris 1967, vol.3, pp.437-527.
[5] "The Noble Quran" 35.9, Hilal Basımevi, İstanbul, 1994, p.700.
[6] ibid. 36.65, p.713.
[7] ibid. örneğin: 2:87; 42.52 v.s.
[8] H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, "Shorter Encyclopedia of Islam", E.J. Brill, Leiden 1953, p.24.
[9] "The Zohar" 3, 173 1’in "Le Livre de la Splendeur", Zohar kitabından Edmond Fleg'in seçtiği sayfaların J.C.Lattes, Paris 1980 çevirisinden bizim çev.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi