Gizli Örgüt ve Cemiyetler

Ana Sayfa Gizli İlimler Gizli Örgüt ve Cemiyetler Tavistock Gizli Örgütü ve Faaliyetleri

Tavistock Gizli Örgütü ve Faaliyetleri

Tavistock Gizli Örgütü ve Faaliyetleri
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Gizli Örgüt ve Cemiyetler Yorumlar : 0 Okunma : 15573 Beğen : 0

Tavistock'un görünürde bir düşünce üretme merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Ancak Soğuk Savaş döneminin en önemli emperyalist kültürel projelerinden olduğu ve esasında dünya ülkelerin siyasi ve ekonomik yönünü belirlemek için "psikolojik harp" faaliyetleri geliştirdiği iddia edilmektedir.. Tavistock asında bir element vardır ve bu element insan zihnini bulandırma etkisi yapan bir maddedir. İddiaya göre element örgüt tarafından kullanılmaktadır.

CIA, bu uyutma projesi için "insan hakları" ve "yardım kuruluşlarına" gizli fonlar aktarır. Etkin ve prestijli vakıfların CIA'ya fon aktararak gençlik grupları, işçi sendiklaları, üniversiteler, yayınevleri vb kuruluşlara sayısız gizli operasyonlar düzenlemesini sağlar. Bunlara 1950'lerden itibaren 'İnsan Hakları Grupları da ilave edilmiştir.

İddialara göre; Tavistock, ABD’deki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmakta. ABD’nin dünya düzeni üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik programlar üreten 10 büyük vakıf ve bu vakıflara bağlı olan 400 kuruluş, 3.000 (üç bin) araştırma ve düşünce kuruluşu, Tavistock’un doğrudan kontrolü altında.

Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü'nün, CIA tarafından; (Ford Vakfı ile birlikte aynı amaçla - İddialara göre; Ford Vakfı, ABD ve CIA'nın Güney Amerika ve Avrupa'daki pek çok gizli operasyonlarında görev almıştır. Vakfın temel amacı varlığı tehlike sayılan hareketleri etkisiz kılmaktır) kontrol altına alınmak istenen ülkelerde operasyon yapabilmek amacıyla kurulduğu ifade edilmektedir..

Komplo teorileri söylentilerine göre; Freud'un beyin yıkama yöntemleri ve sublimal mesajlarla beyin yıkama yöntemleri üzerine çalışmakta ve bu yöntemleri kitleler üzerine nasıl kullanılacaklarını araştırırlar. Dünyanın her bölgesindeki farklı kültürlere ve farklı siyasi iklimlere yönelik operasyonlarda başrolü oynadıkları ve istihbarat örgütlerine onların akıl ve yöntem verdiği iddia edilmektedir.

Yazar Aytunç Aytındal'a göre; dünya üzerinde yaklaşık 3000 kuruluşu idare eden bir gizli yapılanmadır. Altındal, konu hakkında katıldığı Televizyon programlarında " 1914'ten sonra İngiltere'de Lord Tavistock diye tanınan bir şahsın kendi malikhanesine, savaşta ruhsal durumları bozulmuş, paranormal olaylar yaşadığını söyleyen askerlerin rehabilitasyonu için bir merkez kurduğunu ve bu merkez daha sonra TIP alanında, özellikle de subliminal denilen insanın psikolojik yapısını etkkileyen alanlarda insanın psikolojik alanlarını düzenleyen, kontrol eden veya ölüme sürükleyebilen alanın kontrolünü yaptığını savundu" Altındal, "İlliimünati, Gülhaç ve çeşitli masonik grupların bir üst bileşkesi olarak hizmet etmektedir. Günümüzde gerçek Tavistock en gizli örgüttür. Türkiye'de Tavistock üyesi bazı doktorlar çıkabilir. Hastaneler olabilir. Onların hastaları vardır, hasta ettikleri insanlar vardır. Mesela benim yüzümün sağ tarafı sürekli sancılıdır. Doktar hatası... Bu konulara burada girmeyeceğim... Ama Tavistock, siyasette ve hemen her alanda etkili bir kuruluş. İnsan psikolojisini yönlendiren, değerler sistemetiklerini etkileyen her alanda bu kuruluşun üyelerini görmek mümkün. Değerler sisteminden iki kavramda yönlendirme yapılsa, siz artık, siz olmaktan çıkmışsınızdır. Tavistock, 5. kol faaliyetleri denilen alanlarda faaliyet göstermektedir. Bir de Tavistock denilen element vardır. Bu element insan zihnini bulandrran bir maddedir ve bu örgüt tarafından bu madde kullnılmaktadır" demişti.

Altındal'a göre; Tavistock Enstitüsü'nün ilham kaynağı ünlü psikanalist Sigmond Freud'un "İnsan davranışlarının kontrolü" konusundaki araştırmaları olmuştur. Enstitü, insan davranışlarını kontrol ederek, toplumları ABD çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Erol Bilbilik'in İşgal Örgütleri adlı kitabında savunduğu tezlere göre ise Tavistock; CIA'nın toplum mühendisliği yöntemiyle dünyayı ABD istekleri doğrultusunda biçimlendirmek amacıyla kullanılır. Tavıstock İnsan İlişkileri Enstitüsü, 1921'de Londra'da kurulmuştur. (Resmi adı Tavistock kliğini olan kuruluş; Tavistock Kliniği, adını Londra, İngiltere'deki Bloomsbury bölgesindeki Tavistock Meydanı'ndan alan, Britanya Ulusal Sağlık Servisi (NHS) kapsamında bulunan tanınmış bir psikoanalitik terapi merkezidir. Londra'da bulunan ayakta tedavi merkezlerinin yanında, akıl sağlığı, sosyal bakım ve organizasyonel danışmanlık alanında uzman olanlara yönelik mezuniyet sonrası eğitim ve akademik kurslar verilir. Klinik 1967'den bu yana Swiss Cottage'daki Tavistock Meydanı'nda bulunur.) I ve II. Dünya Savaşı yıllarında Psikolojik Savaş Örgütü olarak çalışan Tavıstock Grubu, Rocefeller Vakfı'nın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanını genişleterek yeniden yapılandırılmıştır. Rocefeller, Tavistock'a daha geniş çaplı psikolojik savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir.

Esasında her iki komplo teorisyeninin kaynağı da John Colaman'ın "The Tavistock Instıtıte of Human Relations" adlı kitabıdır. Bu kitaba göre; Tavistock Ensitüsü'nün ABD çıkarları doğrultusunda beyin yıkama tekniklerini kullanmaktadır.

Tavistock, kitlesel beyin yıkama stratejilerini ilk defa 1950'de Kore Savaşı'nda denemiştir. ("Geliştirilen, kalabalıkların kontrol metotları gizli ve halkın tepkisini çekmeyecek şekilde ABD halkı üzerinde denenmiş ve onların psikolojik tavırları tespit edilmiştir." (Age, s.18). Örneğin, 1933'de Tavistock Direktörlüğü'ne getirilen Alman Mülteci Kurt Lewin, ajanlarını düşmanalar arasına sızdırarak Harward Ünversitesi'nde geliştirilen propaganda ve beyin yıkama kampanyaları ile Amerikan halkını ABD'nin, Almanya'ya karşı savaşa girmesi için hazırlamaya çalışmıştır.... s.18).

1950'lerden sonra tüm CIA Programları TAVİSTOCK'un rehberliğinde oluşturulmuştur.

Roosevelt ve Churchill'in hava saldırılarının tümü Tavistock laburatuvarlarında kitlesel terörden elde edilen deneyimlere göre gerçekleştirilmiştir. (Age, s.18).

TAVİSTOCK'un öncelikli hedefi "halkın psikolojik gücünü kırmaktır." Bu amaçla Dünya Düzeni Diktatörlerine muhalefeti engellemek, aile bağını zayıflatarak, aile, din, onur, milliyetçilik ve seksüel davranışları çökertmek için teknikler geliştirmek Tavistock bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konulardır. (Age, s.18).

Tavistock Programları, kontrol edilecek toplumdaki "kişilerin kimlik ve ırksal mensubiyetlerinin çökertilmesine göre dizayn edilmiştir." (Age, s.19).

Tavistock stratejilerinden biri de "uyuştucu haplar" kullanılması ve "sesksüel davranışların çarpıtılmasıdır". Bu amaçla 1960'ların LSD aykırı kültürü ve öğrenci devrimi için CIA 25 milyon dolar para harcamıştır.(Age, s.19).

Bugün Tavistock, ABD'deki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmaktadır. ABD'nin dünya düzeni üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik programlar üreten 10 büyük vakıf ve bu fakıflara bağlı olan 400 kuruluş, 3000 araştırma ve düşünce kuruluşu, Tavistock'un doğrudan kontrolu altındadır.(Age, s.20)

Tavistock Enstitisü ile kol kola çalışan Rockefeller Vakfı, aklınıza hayalinize gelmeyecek projelerle dünyayı kontrol etmenin hesaplarını yapmaktadır. Örneğin, Vakıf, dünya tarımını kopntrol etmek için projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. Vakfın Direktörü Kenneth Wernimont bu projeleri Meksika ve Güney Amerika'da uygulamıştır. Programın hedefinde bağımsız çiftçiler vardır. Çiftçilerin yok edilmesi, bağımlı hale getirilmesi, üretimin bitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde dünya ABD'ye muhtaç hale getirilmek istenmektedir.(Age,s.21).Bu tarım projelerinin uygulandığı ülkelerden biri de 1950-1970 yılları arasında Türkiye'dir.(Bkz. Sinan Meydan, Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", C.2, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2012, s. 123-133).

Tavistock'un çalışmalarıyla, Küba Füze Krizi, bibiri peşi sıra dünyanın değişik yerlerinde siyasi liderlerin öldürülmesi, ve tvlerde hergün defalarca yayınlanan kanlı ve vahşi Vietnam Savaşı görüntüleri ile sarsılan ve bunalan 1960'lar Amerikan ve dünya gençliği zihinlerini sürekli meşgul eden milliyetçilik, sosyal sorumluluk, kamu yararı, etik değerler dünyasından uzaklaştırılarak, bireyselliği öne çıkaran Rocak müzik, uyuşturucular, holiganizm ve çarpık seks dünyasında teselli bulur hale getirilmiştir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi