Cadılık

Ana Sayfa Gizli İlimler Cadılık Wicca ve cadılık; farkları ve ortak yanları

Wicca ve cadılık; farkları ve ortak yanları

Wicca ve cadılık; farkları ve ortak yanları
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cadılık Yorumlar : 0 Okunma : 8398 Beğen : 0

Modern Wicca dini 1950’lerde kurulmasına rağmen, kökü ve benimsediği felsefe çok daha eskilere dayanan cadılık temellidir. İlk olarak Wicca kelimesi Gerald Gardner’ın kitabında geçmiştir. Bu kitapta geçmesine rağmen, kelime Gerald’ın kullanımından önce, eski İngiliz cadılarının kullandığı bir isim veya sıfattır. Büyük olasılık witch (cadı) kelimesinden üretilmiş bir kelimedir. Yeni kurulan bu inancın temeli, tüm doğanın Yaratıcıyı içerdiğine inanılın eski panteizm felsefesini benimsemiş doğa dinlerine kadar uzanır. Genel olarak wiccanlar evrenin düzenleyicisi olan tanrı ve tanrıça kavramlarına çok bağlıdırlar. Haliyle eski olan doğa dinlerinin yeni yorumu olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz.

Wiccanların yaşam tarzları son zamanlarda çok popüler olmuştur. Cadılar ile wiccanlar (Wiccan, wicca dinine inanlara verilen isimdir) arasındaki temel fark, bir cadının her dinden olabilmesidir. (Lakin cadılık ile paganizm neredeyse birbirinden ayrılamaz terimlerdir) Wicca ise başlı başına bir dindir. Haliyle cadılık, uygulamalı bir disiplindir ve kurallarını kişi kendi veya inandığı paganik öğreti ile belirler. Wiccanlarda ise zaten kurallar bellidir ve bu kurallara uyulması zorunludur ki zaten wicca kuralları olan bir dindir. Cadılar ile wiccanların benzerlikleri olsa da, bu noktada ayrıma düşerler. Haliyle çoğu wiccan aynı sırada cadı olabilmektedir.

Cadılık eski ve kadim bir yoldur, cadılığın modern yorumu ise wicca dininin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gerald Gardner, hermetik bir cemiyet olan altın şafak cemiyetinin (golden dawn order) bir üyesidir haliyle cadılığı tekrar yorumlarken hermetik inançlarla ve kabalistik çalışmalarla sentezlemiştir. Vefatından sonra çok yoğun hermetik öğretileri Başrahibesi azaltmış ve bu inanç bütününe son olarak “wicca” ismini vermiştir. Yükselişe geçen New Age kültüründe de etkilenerek wicca son halini almıştır. Yani cadılık kadim eski paganik inançların pratik uygulamaları iken, wicca; hermetik inanç ve new age ile kelt paganizmi ve cadılığın sentezlenmiş halidir. Cadıların bir kısmı, wicca’nın dejenere bir yol olduğunu düşündüklerinden pek hoşnut olmamaktadırlar.

Yaklaşık olan 800 bin inananı olan Wiccanların ve Cadıların temel vazifeleri, doğayla iç içe olmaktır. Dolayısıyla bir wiccan ve cadı için önemli olan doğadır ve bu düzlemde maji (Bu kelime Türkçeye büyü olarak çevrilse de bahsedilen güçler kozmik-enerjisel güçlerdir. O yüzden çok daha genel bir ifadeyi kapsar. Enerjisel devinimi ve işleyişi keşfedip onu yönlendirmenin ilimi ve sanatıdır.) onlar için doğanın doğru kullanılmasıdır.

Eski doğa dinleri “maji” üzerine kuruluyken, Wicca dini maji üzerine kurulu değildir. Hatta bir wiccan isterse maji ile uğraşmayabilir. Wiccalar için önemli olan doğanın ve mevsimlerin getirdiği enerjiden faydalanmaktır. Haliyle bu dönümlerde tanrı ve tanrıçalara atıflarda bulunup, kutlama yaparlar. Ama Cadılık için maji olmazsa olmazdır, çünkü maji evreni tanımanın yöntemidir, en bilge ve kutsal araçtır.

Gözüktüğü üzere, Wicca inancı tanrı ve tanrıçalara inanan paganist bir dindir. Cadılık ise yine paganizme dayandırılmış maji odaklı kadim pratikler bütünüdür. Ritüellerinde tanrı ve tanrıçayı temel alan wiccanlar ve cadılar için en önemli zaman dilimleri; doğa dönümleri (sabbatlar) ve ay fazlarıdır (esbatlar). Haliyle dolunay, karanlık ay ve yeni ay ile ayın büyüme ve gerileme evreleri onlar için çok önemlidir. Bunun yanı sıra Şeytan’ın varlığına inanmamakla beraber, yapılan tüm hataların kişiye ait olduğunu savunurlar. Bu kurala kendi aralarında 3’ün kuralı derler.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi