Musevilik

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Musevilik Musevilik ile Yahudilik Arasındaki Farklar

Musevilik ile Yahudilik Arasındaki Farklar

 • Aysun Eylem
  Aysun Eylem
  dunyadinleri.com/aysun
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : Antalya
  Meslek : Hemşire
  Giriş : 82
  İnandığınız Din : Agnostik
  İnançlı Birimisiniz? : Az İnançlıyım
 • Yazan : Aysun Eylem Tarih : Kategori : Musevilik Cevaplar : 3 Okunma : 99384 Beğeniler : 0
  Musevilik ile Yahudilik Arasındaki Farklar

  Yahudi , yahudilik ırkına mensup insandır.musevi ise musevilik dinine mensup insandır.musevilik çoğu yerde yahudilik olarak da geçer ama karıştırmayın yahudilik ırktır.Musevilik bir dindir, musa'nın peşinden gidenler anlamına gelir
  Yahudilik ise bir ırkın ismidir, yakup'un soyundan gelenleri ifade eder. museviler Musa peygamber'in naklettiği kurallara göre yaşarken yahudiler bu dini kendi emelleri uğruna değiştirip siyasallaştıran ve kendilerine özel insanlar güruhu olarak addeden ırktır. yahudilerin neredeyse tamamı musevi dinine mensuptur, musevi dini mensuplarının çoğu da yahudidir. ancak bütün museviler yahudi değildir. musevi türkler, musevi kürtler, musevi araplar. vardır. yahudilik ırkla özelleştirilmiş sınırları museviliğe nazaran oldukça dar kalan bir inanış biçimidir
  Yahudiler, Hz. İbrahim’in dürüstlüğünden dolayı İbrahim’in kavminin Tanrı tarafından seçildiğine, onlarla ahid yapıldığına ve kendilerinin de bu kavmin devamı olduklarına inanırlar.

  Musevilikteki seçilmişlik kavramı Musevi Irkını değil Musevi Halkı’nı kapsar yani burada bahsedilen bir ırk değil Tanrı’nın emirlerini benimsemiş olan halktır. Bir başka deyişle sonradan Museviliği kabul etmiş bir kişi de hangi ırktan ve dinden olursa olsun artık İsrail Halkı’ndan sayılmaktadır.
  Bu seçilmişlik Musevilere bir üstünlük değil tersine ek bir sorumluluk getirmektedir, çünkü Museviliğe göre cennete ulaşmak için Musevi olmak şart değildir. Tek Tanrı’ya inanan ve temel insani ahlak kurallarını çiğnememiş her kişi dini ne olursa olsun cennete gidebilecektir.
  Tevrat’ta bu temel 7 ilke, Nuh’un Evrensel Yasaları isminde anlatılmaktadır buna göre:

  Nuh’un Evrensel Yasaları şunlardır:
  Puta tapmamak
  Tanrı’nın ismini mübarek kılmak bu isimle lanet etmemek
  Cinayet işlememek
  Cinsel ahlaksızlık yapmamak
  Hırsızlık etmemek
  Adil bir yargı sistemi oluşturmak ve uyulmasını sağlamak.
  Canlı bir hayvanın etini kopartıp yememek.

  Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yahûdiliğin, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilâhi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. Mâzisi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta gelen özelliklerinden biri İsrail oğulları ile Tanrı arasındaki "ahd'e kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Bu nedenle bu din, bir "ahid dini" olarak da bilinmektedir. İsrail oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların, onların bu ahde uymamaları, verdikleri sözü tutmamalarından ileri geldiği, hem kendi mukaddes kitaplarında, hem de Kur'an-ı Kerîm'de belirtilmektedir.

  Bu din, Bâbil Sürgünü'nden sonra millî bir din haline getirilmiştir. Ancak bu din, tek Tanrı'ya, vahye dayanan mukaddes kitâba ve peygamberlere yer vermesiyle millî dinlerden; millileştirilip bir ırka tahsis edilmesiyle de, ilâhî dinlerden farklı bir durum arz etmektedir. Aslında bugünkü Yahudiliğin bir din mi, ırk mı, yoksa millet mi olduğu, pek net değildir.

  Yahudiler, mukaddes kitaplarında yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak görürler. Tanrı, bu kavmi Sina'da kendine muhatâp kılmış, onlarla ahitleşmiş, onlardan buyruklarına uyacakları konusunda söz almış ve Hz. Mûsa'nın şahsında onlara Tevrât'ı göndermiştir.

  İsrâîl: Bu kelime, Tanrı ve insanlarla güreşip yenen anlamında Hz. Yâkûb'a, Tanrı tarafından verilmiş bir lakaptır. Bu husus, Tevrât'ta yer almaktadır
  Tekvîn, XXXII/28; XXXV/9-15; Hoşea, XII/4-5.
  Yahûdî inancına göre bu ad Yâkûb'a, Tanrı tarafından verilmiştir. Bu nedenle Yahûdîlik milli bir din, Yahova da millî bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Onlara göre İsrail oğulları seçkin bir kavimdir. Sonraları bu ad genelde, bütün Yahudileri kapsayacak bir biçimde kullanılmıştır.
  Bu kavim, Kenan diyarına (Filistin) yerleşmeden önce "İbrânî", orada "İsrailliler", Sürgün'den sonra da genelde "İsrailoğulları", ferden "Yahudi" şeklinde adlandırmıştır. Ancak bu üç terim, birbirinin yerine kullanılmış ve halen kullanılmaktadır; yani, üçüyle de aynı din mensuptan ve aynı topluluk ifade edilmektedir

  İmza

Yahudilere hristiyan bakış acısı su sekildedir; Ya…

 • Bilgin Uzum
  Bilgin Uzum
  dunyadinleri.com/bilgin
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : Sanayici
  Giriş : 98
 • Yazan : Bilgin Uzum Tarih : Beğeniler : 0

  Yahudilere hristiyan bakış acısı su sekildedir; Yahudiler tanrının tek halkı iken, isa mesihin gelişi ile birlikte isa imanlısı herkes tanrının halkından olmaktadır. Yahudiler ise diğer iman etmeyen haklar gibi imanda ölüdürler. Ancak toplumda tanrının ilk halkı olmalarından dolayı onlara farklı bir değer verme durumu vardır. Kendi yahudi arkadaşalrımdan duydugum şekliyle onlar yahudiliği bir din olarak tanımlıyor ve yahudi oldukalrını söylüyorlar, ırklarının ise türk oldugunu. Kendileri musevilik veya yahudilik kavram farkı hakkında bir şey söylemiyor.

  İmza

Haham Rav Yeuda Adoni tam olarak konuyu anlatmasa…

Yahudiliği farklı kılan ve Yuhudilikteki kibrin se…

 • halil ibrahim karahan
  halil ibrahim karahan
  dunyadinleri.com/halil-ibrahim8f6b9
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Istanbul
  Meslek : Mühendis
  Giriş : 10
 • Yazan : halil ibrahim karahan Tarih : Beğeniler : 0

  Yahudiliği farklı kılan ve Yuhudilikteki kibrin sebebi ne üstün olmaları ne de diğer dinlerden farklı olmalıdır. Tek fark Allahın binlerce yıldır peygamberleri aracılığıyla illetiği mesajları bu kendince üstün ırkın farklı algılamasından doğmaktadır. Allah çalma demiş bunlar Allah diğer insanlara yahudinin malını çalma diye buyurmuştur diye yorumlamışlar. Allah öldürme demiş bunlar biz çldürebilir ama Allah siz insanlara üstün olan Yahudiyi öldürme demektedir gibi yorumlayıp böyle sapkın bi hale gelmişlerdir.

  İmza

  KARAHAN