islamiyet

Kuranda Miras Hukuku

 • muhsin kilavuz
  muhsin kilavuz
  dunyadinleri.com/dakoka
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek :
  Giriş : 223
 • Yazan : muhsin kilavuz Tarih : Kategori : islamiyet Cevaplar : 4 Okunma : 551 Beğeniler : 0
  Kuranda Miras Hukuku

  Kuranın miras hukukunda yaptığı değişiklikler o günün Arap toplumunda bilinmeyen alışılmamış uygulamalardı. Bu değişiklikler o günün toplumu için büyük bir inkılap özelliği taşıyordu

  O güne kadar kadına mirastan payın düşmesi bir yana , kadının kendisi miras bırakılan bir meta durumundaydı . Ölen kişinin hanımı üvey oğullarından birisiyle zorla evlenmek zorunda kalabiliyordu. Babanın mirastan en fazla almaya layık olanı erkek çocuklarının içinden savaşlarda at ve silah kullanabilecek kadar güçlü ve büyük olanıydı. Silah tutamayan küçük kardeşlerin mirasta herhangi bir hakkı yoktu.

  Mirasla ilgili Kuran ayetlerinde kullanılan üslup ve ifade şekilleri açıklanan miras hükümlerinin sadece o dönemin ihtiyaçları için ele alınmadığını gösterir.

  Kuranın ortaya koyduğu miras hukuku, bütün yönleriyle incelendiğinde tamamen adaletin gerçekleştirilmesi hedefine göre sistematize edilmiş çok gelişmiş bir miras hukuku olarak karşımıza çıkmaktadır. Akrabalık bağları ve hayatta kalan kişilerin içinde bulundukları bütün ihtimaller göz önüne alındığı için Kuran ortaya koyduğu İslam miras hukuk sistemini kavrayabilmek bir uzmanlık ve matematik bilgisi gerekmektedir.

  Kurandaki miras hukukunun bu yönlerini göz önüne almadan, sadece erkek ve kız kardeşlerin hisselerinin bire yarım olarak bildirildiği bir cümlesiyle bütün miras hukukunu anlamaya çalışmak yanlış sonuçlara götürecektir.

  Kuranın hükümlerindeki tarihüstü ve evrensel boyutları göremeyen bazı çevreler, Kuran miras hukukunda erkek kardeşe 1 kız kardeşe yarım veriliyor bu taksim Kuranın indiği döneme ait bir uygulamadır diyerek Kuranda bildirilen miras hukuku sisteminin sadece bir parçasına bakarak sistem hakkında ön yargılı karar vermektedir. Oysa bütün olarak bakıldığında Kuranın bildirdiği miras hukukuna bakıldığında Kuranın kadının her durum ve ihtimalinde,hakkını fazlasıyla verdiği ve hatta kadınların haklarını günümüz modern düzenlemelerinden daha fazla gözettiği görülecektir.

  Kuranın miras taksimine baktığımızda bugünkü modern hukukta olmayan evrensel uygulamalarında olduğu görülmektedir. Günümüz modern hukuk sistemi Anne Baba ya pay vermezken Kuranın vermesi, akrabaların orada hazır olan yetimlerin de mirastan pay verilmesi bunun en büyük örneğidir.

  Kuran ayetleriyle bildirilen miras paylarından kime ne kadar düşeceğinin tespitinde varislerin kadın veya erkek olmalarının ötesinde şu durumlar göz önünde bulundurulmuştur.

  1-Varislerin miras bırakana karşı taşıdıkları sorumlulukların derecesi

  2-İhtiyaçların seviyesi

  3-Varisle miras bırakan arasındaki akrabalığın yakınlık derecesi

  İmza

  kindi@mynet.com

önemli

önemli

önemli

önemli