islamiyet

İslamda çok eşlilik

 • muhsin kilavuz
  muhsin kilavuz
  dunyadinleri.com/dakoka
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek :
  Giriş : 223
 • Yazan : muhsin kilavuz Tarih : Kategori : islamiyet Cevaplar : 0 Okunma : 786 Beğeniler : 0
  İslamda çok eşlilik
  İSLAMDA ÇOK EVLİLİK
  Çok evlilik İslamdan önce var olan birşeydi. İslam çok evliliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.
  İslam da çok eşliliğe Nisa suresindeki ayet müsade etmiştir.’’ Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız hoşunuza giden kadınlardan ikişer,üçer,dörder alın. Eğer adaleti gözetememekten korkuyorsanız o zaman bir tane ile yetinin veya elinizin altındakiyle yetinin. Doğruluktan ayrılmamanız için bu daha elverişlidir’’.(Nisa Suresi 4/3)
  Bu ayette yetimler hakkında adaletin yerine getirilememesinden bahsedilmektedir. Buna dair Hz.Aişe şu izahatı vermektedir.’’ Yetim kız velisinin himayesinde bulunur da velisi malına ve güzelliğine heves ederek pek basit bir mehir karşılığında onunla evlenmek ister. İşte bunun gibiler yetim kızlarla evlenmekten men edildiler’’. İbni Cerir gibi alimlerde bu ayetle ilgili şöyle demektedirler: Nasıl yetimler hakkında adalet yapamamaktan korkuyorsanız kadınlar hakkındada onlarla zina etmekten korkun zina etmeyin sizin için helal olan kadınlardan nikah edinin.
  Burada dikkat çeken husus çok evlilik yerine getirilmesi gerekli olan farz vacib kabilinden bir emir değil zinadan kaçınma zaruretine bağlı bir müsadedir.
  Ayrıca ayette tek evliliğin asıl olması , tek evlilğin en doğru olduğu vurgulanmış, belirtilmiştir.
  Özet olarak
  1-Sınırlama getirilmiştir.
  2- Adalet şartı koşulmuştur.
  3- Adalet yerine getirilmeyecekse bir tane ile yetinilmeyi emretmiştir.
  Tekrar edelim ki Çok evlilik İslamda farz , vacib gibi yerine getirilmesi mecburi bir emir olmayıp ancak bazı zaruretler karşısında kabul edilen bir çözüm şeklidir.
  İslam alimleri çok eşliliği zaruri kılabilecek bazı sebepleri şöyle sıralamaktadır.
  1-Kadınlık görevine engel bir hastalığın bulunması
  2-Kadının çocuk yapamaması
  Bu haller kadının boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.
  3- Başta harp olmak üzere ortaya çıkan büyük felaketlerde erkeklerin azalması yönünde meydana gelebilecek olan erkek kadın dengesizliği. Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretlijktir
  İslamdaki çok evliliğe ağır hücumlarda bulunan materyalist felsefe yukarıdaki saydığımız zaruretleri tek bir şeyle halletmek istedi:’’zinaya göz yummak’’. Zina ,fahişe kadın, piç çocuk: meşru nikaha ,eşe,meşru evlada tercih edildi.
  Avrupada kadın erkek sayısındaki dengesizlik metreslerin erkek hayatında ve malında getirdiği tahribat ile, evlad-ı zinanın çoğalması , çocuk düşürmeler ve cinayetleri beraberinde getirmiştir.
  Westermarck der ki :Çok evlilik Batıda yasak edildikten sonra tatbikattan kalkmış değildir.
  Çok evlilikte ilk eş kocasının başka bir kadınla evlenmiş bulunmasından kıskançlık ve üzüntü duyacak izzeti nefsi kırılacaktır. Fakat buna mukabil gayri meşru ilişkilerde yani zina eden erkeğin ve kadının iffetlerinin yok olması yani kocanın eşinin iffetsiz erkeğin eşi olmasından göreceği zarar ve kocasından intikam almak için onunda zina yoluna düşme ihtimalini doğuracaktır.
  Diğer taraftan zina eden kocanın meşgul olduğu kadın evli ise onun kocasından uğrayacağı hıyanet hatta zina eden kocadan intikam alacak olan eşin meşgul olacağı erkeğin eşinin göreceği zarar. … Bütün bu birleşmelerden meydana gelecek çocuk cinayetleri , zührevi hastalıkların bulaşması,insanlar arasında belirecek düşmanlıklar, kavgalar,ölümler….bütün bu felaketler arka arkaya gelecektir.
  İmza

  kindi@mynet.com