islamiyet

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar islamiyet Cahiliyede var olup İslamiyetin kaldırdığı nikah çeşitleri

Cahiliyede var olup İslamiyetin kaldırdığı nikah çeşitleri

 • muhsin kilavuz
  muhsin kilavuz
  dunyadinleri.com/dakoka
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek :
  Giriş : 223
 • Yazan : muhsin kilavuz Tarih : Kategori : islamiyet Cevaplar : 0 Okunma : 3149 Beğeniler : 0
  Cahiliyede var olup İslamiyetin kaldırdığı nikah çeşitleri

  İslam dini geldiği toplumda büyük bir ıslahat yapmıştır. Sosyal alanda var olan birçok geleneği ya tamamen kaldırmıştır yada eksik veya yanlış taraflarını ıslah ederek, tamir ederek düzenlemiştir. Kaldırılan uygulamalardan biride Cahiliye döneminde yaygın olan nikah türleridir şimdi bu nikah türlerini başlıklar altında inceleyelim.

  1-Üvey anneyle evlenmek(Nikah-ı Makt): Cahiliye devrinde üvey annelerle evlenmek yasak sayılmazdı. Cahiliye döneminde evli bir adam öldüğünde onun erkek yakınları başka eşinden olan oğlu veya kardeşi dul kalan karısını mirastan sayar diledikleri takdirde o kadınla kendileri evlenir veyahutta başkasıyla mehir karşılığından evlendirir veya evlenmesine mani olur. Uygulama şu şekilde oluyordu kocası öldükten sonra kim kadının üstüne elbisesini diğerlerinden önce atarsa kadının üzerinde o kişi hak sahibi olur. Kadın üzerine elbise atılmadan önce babasının evine girerse özgürlüğüne kavuşur. Bu nikah şekli şu ayetlerle yasaklanarak ortadan kaldırılmıştır.

  Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.(Nisa suresi 19.ayet)

  Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu, ne kötü bir yoldur.(Nisa suresi 22.ayet)

  2-Şigar nikahı: İki kadının mehir verilmeksizin birbirleriyle karşılıklı evlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum cahiliyede şu şekilde uygulanıyordu. Bir erkek mehir vermeksizin bir erkeğin kız kardeşini yada kızını alıyor karşılığında da kendi kız kardeşini yada kızını veriyordu.Kadınların cinselliğinden istifade mehir yerine geçiyordu. Şiğar nikahı kadının mehir hakkını gasp ediyordu. Aynı zamanda kadınlardan birisinin evliliğinde yaşayacağı sorunlar diğerini de etkiliyordu. Hz.Muhammed ''İslam şiğar nikahını yasaklamıştır.''(Ebu Davut,''Nikah'') hadisiyle kaldırmıştır. Başka hadislerde de İslamda şiğarın yeri yoktur denmiştir.

  3- İki kız kardeşle aynı zamanda evlilik: Cahiliye döneminde bir erkek aynı anda iki kız kardeşle evlenebiliyor ve bunlar birbirlerinin kuması olabiliyordu. Bu evlilik şekli ;

  iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz size haram kılındı.(Nİsa 23) ayetiyle kaldırıldı. Kişinin eşi vefat ettikten sonra eski baldızıyla evlenmesi yasaklanmamıştır. Ancak bunun genel ahlaki kurallara aykırı olmaması gerekir Hz.muhammed:'' Bir kadın kendisi evlenmek için kız kardeşini boşamasını istemesin. Çünkü kendisi için takdir edilen ne ise o oluyor.''(Malik, ''Kader'')

  4- Kadınların hala ve teyzeleriyle aynı anda nikahta bulundurulma kaldırılmıştır: İslam, kadınların halalarıyla ya da teyzeleriyle aynı anda nikah altında tutulmasını yasaklamıştır. Allah Resulu, ''Kadın halasının ve teyzesinin üzerine nikahlanamaz.''(Müslim,''Nikah'',37- İbn Mace,''Nikah'',31;Nesai,''Nikah'',47.) buyurmuştur.

  5-İstibda nikahı: Buharinin naklettiği Hz.Aişe hadisindeki ifadelere göre cahiliye döneminde bir erkek temizlik dönemindeki karısına ''Filan kişiyle cinsel ilişkiye gir ve o adamdan hamile kal.'' derdi. Kadın o kişiden hamile kalıncaya değin karısına yaklaşmazdı. Erkeğin böyle bir talepte bulunması damarlarında asil kan taşıyan çocuğa sahip olma arzusundan kaynaklanırdı bu ilişki ile dünyaya gelen çocuk bu adamın gayri meşru çocuğu olarak anılırdı. Bu nikah türüde İslamla b,rlikte ortadan kaldırıldı.

  6-Berdel nikahı: Cahiliye döneminde yaygın olan nikah türlerinden biriydi. Karısını kıskanmayan bunun içinde o toplumda deyyus diye anılan erkeklerin yaptığı bir nikah türüydü. İki erkek karşılık eşlerini değiştirerek nikah kurarlardı . Bu nikah türüde İslamiyetle birlikte kaldırılmıştır.

  7-Hıdn nikahı: Cahiliye devrinde dost hayatı yaşamak şeklinde bir nikah türü vardı. Bir sadece belli bir kişiyle dost hayatı yaşaması hıdn kavramıyla ifade ediliyordu. Bir kadının dilediği erkekle yasak ilişki kurması ise zina olarak anılıyordu. Cahiliye dönemindeki Araplar ilkini zina olarak kabul etmiyorlardı. Hür kadınlar zina fiilini göze alamaz gizli dost edinme yöntemine başvururlardı.

  Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü'min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.(Nisa 25.ayet)

  bu ayetle bu nikah türü de kaldırılmıştır.

  8- Çok sayıda erkekle birliktelik: Cahiliye döneminde bazı kadınlar kendileriyle beraber olmak isteyen erkekleri kapılarına diktikleri bir bayrakla kabul ediyorlardı. Erkeklerin birisinden hamile kaldıkları zaman bir kaif çağırarak çocuğun babasını tespit etmesini istiyorlardı, kaifin vereceği karara göre çocuğun nesebi tespit ediliyordu.

  9-On kişiden az sayıda Erkeğin bir kadınla beraberliği: Cahiliye döneminde ondan az kişi bir kadınla birlikte beraber olurlardı. Kadın hamile kalıp çocuğu doğurduktan sonra beraber olduğu adamlara haber göndererek onları çağırır ve çocuğu o kişilerden birisine nispet ederdi. Böylece o kişi o çocuğun babası olurdu.

  10-Muta nikahı: Cahiliye döneminde en yaygın olan nikah türlerinden biridir diyebiliriz. Özellikle savaş ve yolculuk gibi sebeplerden dolayı ailesinden ayrı kalan erkekler gittikleri yerde tanıştıkları kadınlarla anlaşıp onlarla para karşılığında anlaşır ve o bölgede kaldıkları sürece o kadınlarla bir ev içinde yaşardı . Erkek bu süre zarfından kadının kadınlığından yararlanır , kadında erkeğin yemek ve çamaşır gibi ev işlerini görür . Erkek o bölgede işi bittikten sonra kadına parasını ödeyerek boşanır ve ayrılır .

  İslamiyet gelince bu nikah türünü de kaldırmıştır. Fakat Şİİ dünyasında halen varlığını sürdürmektedir. Kaldırılan en zor nikah türüdür. Mekkenin Fethinde kaldırılmış daha öncesinde Hayberden sonra kaldırılmış olmasına rağmen insanlar alışganlıklarını hemen değiştiremediklerinden devam etmişlerdir. Tebük kaldırılmış ve en son veda hutbesinde peygamber kaldırdığını söylemiştir. Peygamber öldükten sonra az da olsa devam etmiştir. Hz.Ömer Muta nikahı yapanları recmedeceğini söylemiştir.

  Bütün bunların dışında İslamiyet süt kardeşle evliliği yasaklamıştır.

  Cahiliyede gelenek olan ama İslamiyet gelince ortadan kaldırdığı evlatlıkları kendi evlatlarıymış gibi görüp onların hanımlarıyla evlenmeme yasağı Ahzap suresindeki zeyd-zeynep evliliğinin boşanması bitmesi üzerine peygamber evlatlığının eşiyle evlenerek bu adeti ortadan kaldırmıştır. Bu evlilik sonucu bu arap adeti ortadan kalkmıştır. Bu konu zeyd-zeynep meselesi sosyal ayrıntılarıyla birlikte başka bir başlıkta incelenecektir.

  İmza

  kindi@mynet.com