Hıristiyanlık

The Christadelphian

 • Lilith Kızı
  Lilith Kızı
  dunyadinleri.com/lilith36baa
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : Hafız
  Giriş : 51
 • Yazan : Lilith Kızı Tarih : Kategori : Hıristiyanlık Cevaplar : 1 Okunma : 3255 Beğeniler : 0
  The Christadelphian

  The Christadelphian, bir Hristiyan mezhebi olup kanoniklerce kabul görmesede bunu diğer topluluklar gibi hiç mi hiç umursamaz, çünkü kilise doktrinlerine karşı çıkar ve İsa Mesih in tanrısallığını kabul etmez...

  Tıpkı Yehova Şahitleri gibi, İsa Mesih in sadece bir peygamber ve mesih olduğunu savunur... Bir çok ülkede inananları bulunan topluluk, İncilde İsa Mesih in Tanrı olduğunu söylemediğini vurgular!

  İncil in öyle basit çevrilemeyeceğini savunan topluluk, dilin zaman içerisinde değiştiğini ve kendini yenilediğini söyler... İncilin yazıldığı devirdeki eski dillerin, günümüz diliyle yeterince çevrilmediğini kanıtlarla sunar...

  Buna en büyük kanıtta Yuhanna İncilinin ayetlerinden biridir ve günümüzde şu şekilde çevrilmesine rağmen, aslında çeviri yanlıştır;

  'Başlangıçta söz vardı, söz Tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrıydı'

  Bu çevirideki ilk yanlış şu dur;

  'Başlangıçta söz vardı, söz Tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrıdaydı'

  Asıl çeviri ikincisi olmalıdır ki bunu Yehova şahitleride kabuleder, oysa en büyük yanlış cümle içerisindeki bir kelimenin yanlış çevrilmesiydi, öyle ki 'LOGOS' kelimesi 'SÖZ' olarak çevrilmesine rağmen, o zaman kullanılan Greekçede 'LOGOS' kelimesi 'BİLİNÇ-İRADE-AKIL' anlamını taşır...

  Yani ayetin gerçek çevirisi şudur;

  'Başlangıçta akıl vardı, akıl Tanrıyla beraberdi ve Akıl Tanrıdaydı'

  Böylelikle tek bir çeviri hatasının Hristiyan Teolojisine nasıl etki ettiğine bakalım;

  'Söz' kelimesi Kanonik Hristiyan Teolojisine göre İsa nın sıfatlarından biridir ve 'SÖZ' 'TANRININ SÖZÜ' gibi sıfatlarla yakıştırmalar yapılır, oysa gerçekten İncilde Söz ün Tanrısallığından bahsedilmez, yani İsa mesih Tanrı değildir, sadece bir Peygamber ve Mesihtir! İncilde yeri geçen 'SÖZ' kelimeside aslında 'BİLİNÇ' tir!

  Bu akımın kökleri çok çok eskiye dayansada, sürekli olarak Kanonikler tarafından baskı gördükleri için günümüze dek hep saklanmak zorunda kalmışlardır... Akımın bir diğer misyonuda İncil in gerçeğe en yakın çevirisine ulaşmaktır...

  İmza

  Kutsal Tanrıça İnannam, bacaklarının arasındaki en güçlü büyüyü farkettiğinden beri tüm erkekler önümde eğiliyor... Kim karşı çıkabilir sana? Tanrıları, önünde diz çöktüren Tanrıça...

dünyada her konuşulan söz uzayda bir yere kaydedil…

 • mahmut erdal
  mahmut erdal
  dunyadinleri.com/mahmut5c7d6
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Istanbul
  Meslek : Akademisyen
  Giriş : 71
 • Yazan : mahmut erdal Tarih : Beğeniler : 0

  dünyada her konuşulan söz uzayda bir yere kaydediliyor ve hiçbir şekilde yok olmuyormuş bunu teknolojik olarak yakaladığımızda geçmişteki herşeyi doğru olarak öğenebileceğiz. hatta bütün peygamberleri tv den görebileceğiz

  İmza

  yaşlılık gelince herşey yavaş yavaş son bulur.