Hinduizm

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Hinduizm Tanri ve Tanrica Sembolleri

Tanri ve Tanrica Sembolleri

 • Ozan Gnosis
  Ozan Gnosis
  dunyadinleri.com/amethystium
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek : Bilişim
  Giriş : 963
  İnandığınız Din : Belirtmiyor
  İnançlı Birimisiniz? : Belirtmiyor
 • Yazan : Ozan Gnosis Tarih : Kategori : Hinduizm Cevaplar : 3 Okunma : 15659 Beğeniler : 0
  Tanri ve Tanrica Sembolleri

  1) NATARAJA

  Not: Bu yazi Hinduizm sitesinden (eski) alintidir.

  NATARAJA FORMUNUN SEMBOLIZMI

  NATARAJA(Dans Kralı) olan Şiva'nın TANDAVA adı verilen kozmik dansı yaratma-koruma-yoketme hareketi olarak hem sembol hem de gerçektir.Bu üç eylem maya yani "Tanrı'nın herbirimizin ve herbir atomun içinde süren sonsuz faaliyeti"dir.Her an Şiva ile dans etmekteyiz ve O da bizimle...
  Vahşi dansı esnasında Tanrı Şiva'nın BAŞI dengede ve durgun.Yüzünün EDASI huzurlu ve sakin. Hareketsiz durduğu halde tüm hareketlerin bilfiil faili olarak muhteşem ve mükemmel muvazenede...
  SAĞ KÜPESİ bir yılan yani eril, SOL KÜPESİ bir disk yani dişil.Bu iki küpe Şiva'nın ne erkek ne kadın olduğunu ve cinsiyetlerin ötesinde olduğu gerçeğini simgeliyor.Tanrı Şiva'nın ÜÇÜNCÜ GÖZÜ ateş gözüdür;geçmiş-şimdi-gelecek 'e yayılan yüksek idrakı sembolize eder.Tanrı Şiva'nın SAÇI bir dervişin uzun,dağınık saçları gibi enerjiyle uçuşuyor.Saçındaki ŞEŞANAGA yılanı yıllar döngüsünü temsil ediyor.Saçındaki KAFATASI Şiva'nın yokedici gücünü ;beşinci gün HİLALi ise yaratıcı gücünü simgeliyor.Saç topuzundan fışkıran TANRIÇA GANGA ,Hindistan'daki en kutsal nehir :Ganj, nüzül eden lutfunun nişanesi...


  Tanrı Şiva'nın ARKA SOL ELİ kıvılcımlar saçan bir alev yani ateş-tanrı Agni'yi tutuyor ve yokedici gücü=samhara şakti'yi simgeliyor.Bu el Şiva'nın beş heceli kutsal zikri olan PANÇAKŞARA MANTRA= "NA-MAH-Şİ-VA-YA" daki "NA" hecesini temsil ediyor.Basan SAĞ AYAĞI "MA" hecesini ve şuuru sınırlayarak ruhların deneyimle olgunlaşmasını sağlayan tirodhana şakti=gizleyici gücünü simgeliyor.
  Şiva, APASMARA (unutkan-dikkatsiz) adlı figürün üzerinde dansediyor. Bu figür, ruhu bağlayan anavamala yani Tanrı'dan ayrılışın kaynağı olan bireyleştirici ikilik perdesini sembolize ediyor.Apasmara sükunetle,Tanrı Şiva'nın yüksekteki ayağına,istisnasız tüm ruhların kaderi ve kurtuluşu olan son sığınağa bakıyor.Rabb Şiva'nın pançakşara mantra 'daki "Şİ" hecesini simgeleyen ve gajahasta (fil hortumu) pozunda duran ÖN SOL ELİ sol ayağını işaret ediyor.SOL AYAĞI Şiva'nın anugraha şakti' sinin yani kullarının O'na dönmesini sağlayan ifşa edici gücünün kaynağıdır.Sol ve sağ arka kolları , yaratma ve yoketme gibi dengede.Şiva'nın ARKA SAĞ ELİ "VA" hecesini simgelemekte ve ince belli DAMARU davulunu tutuyor.Damaru davulu sessiz ses olan "Paranada" ile başlayan yaratılışın sembolüdür.Aum mantrası Paranada'dan yükselir.ÖN SAĞ ELİ abhaya mudra yani "korkma!!" jestinde ;Şiva'nın şrişti şakti yani koruyucu gücünü ve "YA" hecesini simgeliyor.


  Rabb Şiva'nın YÜKSELMİŞ AYAĞI anugraha şakti yani ifşa edici gücünü simgeler,ki bu gücün sayesinde ruh sonunda anava,karma ve maya bağlarını aşarak Şiva ile olan tekliğini idrak eder.
  Tanrı Şiva'nın CİLDİ pembemsi bir renkte ; BEDENİ , vibhuti ile yani saflık sembolü olan beyaz kutsal kül ile sıvanmış.MAVİ BOYNU insanlığı korumak için yuttuğu ölümcül halahala zehrini ve Şiva'nın merhametini simgeliyor.Çağların devr-i daimini sembolize eden bir KAFATASI KOLYESİ takıyor. Bedenini süsleyen JAHNUWİ yılanı ,normalde her insanın kuyruk sokumunda kıvrılmış halde uykuda olan ruhsal güç kundalini'yi temsil ediyor.Yoga ile yükseltilen kundalini , insanı Tanrı'yı idraka doğru ileri sevkeder.Şiva tabiat kuvvetinin sembolü olan KAPLAN DERİSİ giyer.


  KUŞAĞI katibhanda hızlı hareketinden yana savrulmuştur.Şiva'nın içinde dansettiği ATEŞ KEMERİ Şuur Holü'dür(Hall of Consciousness).Her alevin arzdaki, semadaki ve fezadaki ateşi simgeleyen üç alt-alevi vardır.Ateş kemerinin zirvesinde MAHAKALA (Ulu Zaman) vardır.Mahakala Tanrı Şiva'nın ta kendisidir;zamanı yaratır,aşar ve sonlandırır.Şiva Nataraja zamansız aşkınlık hali içinde danseder.
  Çift lotus çiçeğinden KAİDE yani mahambujapitha tezahürü simgeler.Bu temelden kainat fışkırır.

  İmza

  http://mistikfelsefe.blogspot.com.tr/ Işığın ancak üzerinde yansıyacak bir şey olduğunda aydınlatma niteliğine sahip olması gibi,sonsuz gizem ışığı Tanrı da sonsuz evren şeklinde tezahür ederek sonsuz sayıda canlı bilincinin üzerinde yansıyıp aydınlanan ışık oldu.

İlgili Sayfalar : Hinduizm

2) Ganesha Not: Bu yazi vikipedideki yazimdan alin…

 • Ozan Gnosis
  Ozan Gnosis
  dunyadinleri.com/amethystium
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek : Bilişim
  Giriş : 963
  İnandığınız Din : Belirtmiyor
  İnançlı Birimisiniz? : Belirtmiyor
 • Yazan : Ozan Gnosis Tarih : Beğeniler : 0

  2) Ganesha

  Not: Bu yazi vikipedideki yazimdan alintidir.

  'Ga' Buddhi yani bilgiyi sembolize ederken 'Na' Vijnana yani hikmeti sembolize eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi Ganeşa bilgi ve hikmetin üstadı, Tanrısı, aynı zamanda başlangıçların ve kategorilerin Rabbi, engellerin kaldırıcısı, Dharma'nın koruyucusu, Karma'nın ve kozmik hafızanın, bilgeliğin efendisi, iyi şansın Tanrısı'dır, meşhur Swastika işareti Ganeşa'nın işaretidir, Ganesha "Aum" dur.Karmanın efendisi olan Ganeşa kişinin yaşamında karşılaşacağı olayları kontrol edebilir, bu nedenle Hindular bütün özel isteklerini Ganeşa'ya iletebilirler.Tanrı Ganeşa sembolik olarak kişinin içinde keşfedilmeyi bekleyen Tanrısallık'tır.

  Ganesha Upanişad da şöyle denir:

  "Sen saf farkındalıksın, Brahmansın, 'öz'sün, akıl ve bilgisin, bütün bu dünya senin içinde görünür,sen toprak, su, hava ve ateşsin, Brahma, Vişnu ve Şiva'sın."

  Ganesha; göbekli, sarı veya kırmızı, dört kollu ve fil başlı tasvir edilir. Ayrınca bu tasvirlerde çoğunlukla ya bir fareye biner ya da yanında bir fare vardır. Hindular, Ganeşa'nın kendisini Hindu peygamberlerine bu şekilde gösterdiğine veya bu şekilde tezahür ettiğine inanır.Tüm Hint Tanrısı tasvirleri gibi bütün Kozmosun bedensel enkarnasyonu kabul edilen Tanrı Ganeşa tasviri de yoğun bir sembolizmle bezenmiştir:

  Ganeşa'nın büyük fil kafası bilgiyi, aklı, irfanı temsil eder.

  Elindeki balta, arzuların yarattığı acıyı ve ıstırapları yok etmeyi ifade eder. Ganeşa bu sembolik baltayla kişinin hayatındaki engelleri kaldırır.

  Ganeşa'nın diğer elinde tuttuğu kamçı/ip, insanın Tanrı'ya bağlanmasını ve Tanrı'yı sevmesini sağlayan gücü ifade eder.

  Karnının büyüklüğü, Ganesha'nın, insan hayatındaki tüm acıları sevgiyle yutup sindirebileceğini, insanın hayatında karşılaştığı kötü olayları da farkındalıkla sindirebilmesinin önemini ifade eder.

  Ganeşa'nın üzerine bindiği fare, cehaleti ve egoyu temsil eder.Ganeşa'nın ufacık bir fare üzerinde gitmesi aklın ve bilginin ışığının, ego ve cehalet karşısındaki üstünlüğünü ifade eder.

  Ganeşa'nın Lotus çiçeği tutan dördüncü eli, insanın yaşamındaki en yüce gayeyi ruhun evrimini tamamlamasını ve bunun mutluluğunu ifade eder.

  Büyük kulakları Ganeşa'nın bütün insanları, bütün duaları duyabileceğini ayrıca dinlemenin önemini ve bilgeliği ifade eder.

  Ganeşa'nın bir dişinin kırık olması, her türlü düalizmi aştığını ifade eder.Ayrıca sembolik Hint mitolojisine göre Ganeşa dünyanın en uzun destanı olan Mahabharatta'yı yazarken kalemi kırılır ve tek dişini kırarak destanı yazmaya devam eder, kalem vazifesi gören bu diş, bilgiyi ifade etmektedir.Dünyaca ünlü Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita da Mahabharatta destanının içindedir.

  Alnındaki Trishula, Ganeşa'nın zamanın efendisi olduğunu, geçmiş şimdiki ve gelecek zamana bağımlı olmadığını ifade eder.

  Duyarlı ve esnek olan fil hortumu, zorlukları göğüsleyebilecek gücü ayrıca iç dünyanın derinliklerinde keşfe çıkarabilecek enerjiyi ifade eder.

  Bedeninin duruşu ve hortumu AUM`un tasviridir.

  Ayaklarının şekli, dünyada ama dünyadan olmadan yaşamanın önemini ifade eder.

  Öne doğru bakan üçüncü el kutsamayı ve koruyuculuğu ifade eder.

  Dört kolu dört iç özelliği ifade eder: Zihin, bilgi, ego ve vicdan. Ganeşa, saf farkındalık olan ve bu 4 olgunun insanların içinde oluşmasını sağlayan Atman'ı/özü, ruhu ifade eder

  İmza

  http://mistikfelsefe.blogspot.com.tr/ Işığın ancak üzerinde yansıyacak bir şey olduğunda aydınlatma niteliğine sahip olması gibi,sonsuz gizem ışığı Tanrı da sonsuz evren şeklinde tezahür ederek sonsuz sayıda canlı bilincinin üzerinde yansıyıp aydınlanan ışık oldu.

G

Jai Shri Ganesha!