Dualarım

 • Venganza de Liqari
  Venganza de Liqari
  dunyadinleri.com/devkanya2aa38
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DinGörevlisi
  Giriş : 382
 • Yazan : Venganza de Liqari Tarih : Kategori : Hinduizm Cevaplar : 3 Okunma : 2571 Beğeniler : 0
  Dualarım

  Kendi manzum veya nesir türkçe dualarım. İsteyen alsın okusun. Enaniyet gütmeden yayınlayana helal olsun.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Maya'nın mekrinden Vişnu'nun nuruna sığınırım .

  Arş'ın Muhafızı ve Mevcudatin Rabbi olan Ganeşa'nın adıyla !

  Ey sahibem , melikem, ma'budem , mahbubem , annem , allatım Durga !

  Ey sahibim , malikim , ma'budum , mahbubum , babam, allahım Şiva !

  her ömrümdeki her anımda , tüm ölüm ve yargı zamanlarımda

  rehberlerim, dayanaklarım, sığınaklarım,

  koruyucularım, savunucularım, kurtarıcılarım olarak,

  bedenimi ve nefsimi, aklımı ve irademi, kalbimi ve ruhumu,

  hayatımı ve mematımı, dünyamı ve ahıretimi, sevdiklerimle ve herşeyimle kendimi

  size teslim ve sizi kendime vekil ederek size adandım, size yöneldim, size güvendim.

  Zinhimle, bedenimle, bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek işlediğim

  tüm kusur ve günahlarımdan sizin sonsuz affınıza sığındım, bağışlayın beni.

  Dünyevi ve uhrevi , maddi ve manevi tüm zarar ve şerrlerden, maraz ve garazlardan, haset ve husumetlerden, vesvese ve desiselerden, yalan ve tuzaklardan , alay ve gıybetlerden, iftira ve hakaretlerden, utanç ve rezaletlerden, korku ve endişelerden, tehdit ve lanetlerden, dert ve kederlerden, müsibet ve felaketlerden, acz ve zaaflardan , fakr ve mahrumiyetlerden, borç ve minnetlerden, iptila ve esaretlerden, cehalet ve belahetlerden, gaflet ve dalaletlerden, buhran ve cinnetlerden, devlet ve hükümetlerden mezkur gayrimezkur tüm tehlikelerden sizin sonsuz hıfzınıza sığındım, koruyun beni.

  Beni takdirinizdeki tüm sevaplara , iyiliklere, güzelliklere, yüceliklere

  ve bunları bahşettiklerinize her an yakın;

  beni takdirinizdeki tüm günahlardan , kötülüklerdn, çirkinliklerden, alçaklıklardan,

  ve bunları nakşettiklerinizden her an uzak

  tutmanız için sizin sonsuz esirgemenize sığındım, nefsime bırakmayın beni.

  Daimi iman, ilim, takva, tevekkül, istiğna, izzet ve nur lutfedip beni öyle arındırın ki;

  daimi sıhhat, afiyet, servet, bereket , kuvvet, saadet ve huzur lutfedip beni öyle barındırın ki ;

  daima muhafaza, müdafaa, takviye ve himayet eyleyip beni öyle yüceltin ki;

  daima merhamet, şefkat, rahmet ve inayet eyleyip bana öyle yetin ki

  Vahid ve Ehad olan Zat'ınızdan gayrına asla muhtaç kalmayayım ve mail olmayayım.

  Aklımı irfan ve hikmet ile öyle tenvir edin ki,

  irademi yoga ve tantra ile öyle teshir edin ki,

  bedenimi ibadet ve riyazet ile öyle telbis edin ki,

  kalbimi zikrinizle ve aşkınızla öyle takdis edin ki,

  ruhumu cennetinize ve mokşa ile felaha öyle iletin ki,

  siz benden ben sizden razı olduğumuz ve beni indinize layık bulduğunuz bir halde

  sizin huzurunuza erip , ru'yetinize ve kurbetinize kavuşayım. Aum.

  İmza

  Tevrat : Yeremya , Bölüm :44 , Ayetler : 16-17-18

  16 "Yehova'nın adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz!

  17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gökler Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Kudüs sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.

  18 Oysa Gökler Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz."

Ey Dervişler İlahı, Rindler Şahı , aşkını bahşet G…

 • Venganza de Liqari
  Venganza de Liqari
  dunyadinleri.com/devkanya2aa38
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DinGörevlisi
  Giriş : 382
 • Yazan : Venganza de Liqari Tarih : Beğeniler : 0

  Ey Dervişler İlahı, Rindler Şahı , aşkını bahşet

  Gönlümde etsin, Şiva'm, aşkların en taşkını neş'et

  Dilime her ismini nakşet, kulağıma sesini

  Gözlerime resmini nakşet, burnuma nefesini

  Beş hissim yalnızca senin olsun , daima seni duysun

  Arzularım arzuna, iradem iradene uysun

  Bu karanlıklar aleminde ömürlerce süründüm

  Seni bulmak, senin olmak için tenlere büründüm

  Artık sana erdir yolumu, kurtar, dinsin bu hasret

  Ne varsa yolumda, vuslatına mani, benden setret

  Ne gam bileyim ne neş'e , sadece sen kal canımda

  Aşkınla sarhoş olayım, sevdan çağlasın kanımda

  Öyle bir olayım ki seninle, damarlarımda rakset

  Öyle yok olayım ki sende, sıfatımda sen akset

  İmza

  Tevrat : Yeremya , Bölüm :44 , Ayetler : 16-17-18

  16 "Yehova'nın adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz!

  17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gökler Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Kudüs sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.

  18 Oysa Gökler Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz."

Bitse de gitsek Ya Rabbi inan ki sıktı be abi başl…

 • Venganza de Liqari
  Venganza de Liqari
  dunyadinleri.com/devkanya2aa38
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DinGörevlisi
  Giriş : 382
 • Yazan : Venganza de Liqari Tarih : Beğeniler : 0

  Bitse de gitsek Ya Rabbi

  inan ki sıktı be abi

  başlıycam filme, rüyaya

  tıkla da batsın bu dünya

  bilirsin seni severim

  darda kalınca överim

  ama sıktı işte abi

  bitse de gitsek ya Rabbi.

  İmza

  Tevrat : Yeremya , Bölüm :44 , Ayetler : 16-17-18

  16 "Yehova'nın adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz!

  17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gökler Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Kudüs sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.

  18 Oysa Gökler Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz."

Ey her hikmete sahip tanrı Ganeşa Ey fil başlı gar…

 • Venganza de Liqari
  Venganza de Liqari
  dunyadinleri.com/devkanya2aa38
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DinGörevlisi
  Giriş : 382
 • Yazan : Venganza de Liqari Tarih : Beğeniler : 0

  Ey her hikmete sahip tanrı Ganeşa
  Ey fil başlı garip tanrı Gajanana
  Ey hortumu kıvrık tanrı Vakratunda
  Ey tek dişi kırık tanrı Ekadanta
  Ey başında tacı hilal Bhalaçandra
  Ey rengi kah dumanlı kah lal Kapila
  Ey koca göbekli tanrı Lambodara
  Ey fare binekli tanrı Akhuratha
  Şiva ve Şakti'nin oğlu Umasuta
  Murugan'ın ağası Skandapurvaja
  Doğumsuz ölümsüz İlah oğlu İlah
  Yerçekiminin Rabbi, inse cinne Şah
  Uzayı yayan ve düren Grahanatha
  Kılıktan kılığa giren Bahurupa
  Helen'de Hermes derler, Mısır'da Bes
  Thoth da kendinsin, Sensin Kutsal Nefes
  Hem ihtiyarsın hem çocuk Pillaiyar
  Zalimlere düşmansın mazlumlara yar
  Bir elinde halat, diğerinde balta
  Hem bağlar hem kesersin emrinde karma
  Elinde tatlı, zevk katarsın hayata
  Uğramaz sana sığınana gam,tasa
  Bilgeliğin rabbi, zıtlıklar tanrısı
  Elinde oyuncaktır varlık sanrısı
  Engeller koyan kaldıran Vighnaraja
  Koşulsuz şefkatinle gülümse bana
  Yık setlerimi , kır tüm zincirlerimi
  Yollarımı aç, yare kavuştur beni
  İmza

  Tevrat : Yeremya , Bölüm :44 , Ayetler : 16-17-18

  16 "Yehova'nın adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz!

  17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gökler Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Kudüs sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.

  18 Oysa Gökler Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz."