Diğer Dinler ve Dini Konular

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Diğer Dinler ve Dini Konular Tanrıyı Gerçekten Bulabilir miyiz?

Tanrıyı Gerçekten Bulabilir miyiz?

 • b T
  b T
  dunyadinleri.com/merkur-merkur
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : İzmir
  Meslek : çevirmen
  Giriş : 16
 • Yazan : b T Tarih : Kategori : Diğer Dinler ve Dini Konular Cevaplar : 0 Okunma : 238 Beğeniler : 0
  Tanrıyı Gerçekten Bulabilir miyiz?

  Tanrı'yı Gerçekten Bulabilir miyiz?

  “Tanrı asla kavranamaz” (Birinci yüzyıl filozofu İskenderiyeli Philon).

  “ Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. (Tarsuslu Saul, birinci yüzyılda Atina'daki filozoflara hitap ettiği konuşmasından).

  BU SÖZLERDEN hangisi sizin görüşünüzü yansıtıyor?

  Elçi Pavlus olarak da bilinen Tarsuslu Saul'un sözleri birçok kişiyi etkiliyor ve rahatlatıyor (Elçiler 17:26, 27).

  Kutsal Kitap Yaratıcımızı tanıyabileceğimize dair bize güvence verir. Örneğin İsa peygamber bir duasında takipçilerinin Tanrı'yı tanıyabileceklerini ve Ondan birçok nimet görebileceklerini söylemişti (Yuhanna 17:3).

  Fakat Philon gibi filozoflar farklı bir görüşe sahipti. Tam anlamıyla kavranamayacağı için Tanrı'yı asla tanıyamayacağımızı iddia ediyorlardı. Peki gerçek nedir?

  Kutsal Kitap Tanrıyla ilgili bazı şeyleri anlamamızın zor olduğunu açıkça belirtir.

  Örneğin Yaratıcının yaşı hesaplanamaz, zekâsının üstünlüğü ölçülemez ve hikmetinin derinliği kavranamaz. Bunlar insan zekâsıyla anlaşılamayacak konulardır. Fakat Tanrının böyle yönlerinin olması Onu tanımamıza engel değildir. Hatta bu konular üzerinde derin düşünmek Tanrıya yaklaşmamıza yardım eder (Yakup 4:8).

  Şimdi Tanrının kavrayamayacağımız birkaç yönüne bakalım. Sonra da Onun anlayabileceğimiz yönlerini ele alalım.

  Tanrının Kavranamaz Yönleri Nelerdir?

  SONSUZ VARLIĞI: Kutsal Kitap Tanrının ezelden ebede kadar var olduğunu söyler (Mezmur 90:2). Başka sözlerle Yaratıcının başlangıcı ve sonu yoktur. İnsanlar Onun yıllarının sayısını araştıramaz (Eyüp 36:26).

  Bunu bilmenin size ne yararı var?

  Tanrı Kendisini gerçekten tanıyanlara sonsuz yaşam vaat eder (Yuhanna 17:3). Eğer Yaratıcımız sonsuza dek yaşamayacak olsaydı, bu vaadi ne kadar güvenilir olurdu? Böyle bir vaadi ancak sonsuza dek var olan, “çağların Kralı” Tanrı gerçekleştirebilir (1. Timoteos 1:17).

  ZEKÂSI: Kutsal Kitap Tanrının anlayışına akıl sır ermez der, çünkü Onun düşünceleri bizim düşüncelerimizden kat kat üstündür (İşaya 40:28; 55:9).

  Dolayısıyla Kutsal Kitaptaki şu soru çok yerindedir: Yehova'nın düşünüşünü kim anlıyor ki Ona akıl verebilsin?(1. Korintoslular 2:16).

  Bunu bilmenin size ne yararı var?

  Tanrı aynı anda milyonlarca insanın duasını işitebilir (Mezmur 65:2). Hatta O yere düşen her bir serçenin bile farkındadır.

  Peki Tanrının zihni sizi fark edemeyecek ya da dualarınızı işitemeyecek kadar meşgul olabilir mi? Hayır, çünkü Onun zekasının sınırı yoktur. Üstelik Kutsal Kitabın da söylediği gibi siz serçelerden daha değerlisiniz. (Matta 10:29, 31).

  İŞLERİ: Kutsal Kitap insanların Tanrının yaptığı işi baştan sona asla anlayamayacağını söyler (Vaiz 3:11). Dolayısıyla hiçbir zaman Tanrı hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyeceğiz. Onun işlerinin ardındaki hikmeti keşfetmemiz imkansızdır (Romalılar 11:33). Bununla birlikte Tanrı Onu memnun etmek isteyen kullarına
  yapacağı işleri açıklamaya isteklidir (Amos 3:7).


  Bunu bilmenin size ne yararı var?

  Kutsal Kitabı okur ve incelerseniz, Tanrı ve Onun işleri hakkında sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu, sonsuz yaşam boyunca gökteki Babanıza giderek daha çok yaklaşacağınız anlamına gelir.

  Tanrının Anlayabileceğimiz Yönleri

  Tanrının bazı yönlerini kavrayamıyor olmamız, Onu asla tanıyamayacağımız anlamına gelmez. Kutsal Kitapta Yaratıcıyı daha yakından tanımamıza yardım edecek birçok bilgi bulunur. Bazı örneklere bakalım.

  İSMİ: Tanrı Kendisine bir isim verdiğini Kutsal Kitapta şöyle ifade eder: Ben Yehova'yım. İsmim budur.Kutsal Kitapta bu isim diğer herhangi bir isimden çok daha fazla, yaklaşık 7.000 kez geçer (İşaya 42:8).

  Bunu bilmenin size ne yararı var?
  İsa bir keresinde şöyle dua etmişti: Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın.(Matta 6:9). Siz de dualarınızda Tanrının ismini kullanabilirsiniz. Yehova Kendisine gereken saygıyı gösteren herkesin kurtulmasını ister (Romalılar 10:13).

  MESKENİ: Kutsal Kitap yeryüzünü ve evreni kapsayan fiziksel bir âlemden ve meleklerle ruhi varlıkların yaşadığı ruhi bir âlemden söz eder (Yuhanna 8:23; 1. Korintoslular 15:44). Kutsal Kitapta gökler ifadesiyle genellikle ruhi âlem kastedilir. Yaratıcının meskeni de bu göklerdedir. Yehova gerçek bir yerde yaşayan gerçek bir Varlıktır. Onun gözünden uzak hiçbir varlık yoktur.(İbraniler 4:13).

  KİŞİLİĞİ: Kutsal Kitapta Yehova Tanrının hayranlık uyandıran niteliklere sahip olduğunu okuruz. Tanrı sevgidir (1. Yuhanna 4:8).

  O asla yalan söylemez (Titus 1:2).

  Taraf tutmaz, merhametlidir, lütufkârdır ve çabuk öfkelenmez (Çıkış 34:6; Elçiler 10:34).

  Yaratıcımız Ona saygı duyan kullarıyla dost olmaya gerçekten isteklidir (Mezmur 25:14; Yakup 2:23).

  Bunu bilmenin size ne yararı var? Siz de Yehova'nın dostu olabilirsiniz. Yehova'nın kişiliğini yakından tanıdıkça Kutsal Kitabı daha iyi anlayacaksınız.

  TANRIYI TANIYABİLİRSİNİZ

  Kutsal Kitabın anlattıkları sayesinde Yehova hakkında net bir görüşe sahip oluruz. Tanrı kavranamaz Biri değildir ve aslında sizin Onu tanımanızı istiyor. Sözü olan Kutsal Kitapta şu vaat bulunur: Eğer onu ararsan, sana kendisini buldurur (1. Tarihler 28:9, Kitabı Mukaddes).

  Kutsal Kitap kayıtlarını okuyup üzerinde derin düşünerek Tanrıyı tanıyabilirsiniz. Bunu yaparsanız Kutsal Kitabın söylediği gibi O da size yaklaşacaktır (Yakup 4:8).


  Tabii şunu merak edebilirsiniz: Yaratıcı hakkında her şeyi kavramam mümkün değilse Onunla nasıl dost olabilirim?

  Şöyle düşünün: Bir cerrahla dost olabilmek için sizin de tıp okumuş olmanız mı gerekir? Elbette hayır. Tamamen farklı bir mesleğe sahip olsanız bile onunla dost olabilirsiniz. Asıl önemli olan onun kişiliğini, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilmenizdir. Benzer şekilde Kutsal Kitaptan Yehova'nın nasıl bir kişiliğe
  sahip olduğunu öğrenebilirsiniz. Onunla dostluk kurmak için ihtiyacınız olan şey de tam olarak budur.

  Kutsal Kitapta Yaratıcı hakkında yüzeysel bir bilgiden çok daha fazlası vardır. Bu kitap Onu tanımamız için ihtiyacımız olan tüm bilgiyi bize sağlar.Daha fazla bilgi almak için yörenizde bulunan Şahitlerle bağlantıya geçebilir ya da www.jw.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
  (Gözcü Kulesi | Ekim 2015)

  İmza