Bahai Dini

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Bahai Dini Bahailer İslam Dünyasının Masonları mı?

Bahailer İslam Dünyasının Masonları mı?

 • Ahmet Ademoğlu
  Ahmet Ademoğlu
  dunyadinleri.com/ahmet10087
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek : Mühendis
  Giriş : 547
  İnandığınız Din : İslam (Sünni)
  İnançlı Birimisiniz? : Çok İnançlıyım
 • Yazan : Ahmet Ademoğlu Tarih : Kategori : Bahai Dini Cevaplar : 3 Okunma : 5695 Beğeniler : 0
  Bahailer İslam Dünyasının Masonları mı?
  Bahailik, 19.yy ortalarında İran’da ortaya çıktı, Osmanlı coğrafyasında yaşanan olaylar sonrası gelişti.
  -Bahai din önderlerini 1860’lı yıllarda izleyen ABD’nin Beyrut Konsolosları onları “İslam dünyasının masonları” olarak tanımladı.
  -Bahai Din önderlerinin kutsbal mezarı İsrail’in Hayfa şehrindedir.
  -Bahai topluluğu, Osmanlı’nın çöküş yıllarında İngiliz istihbaratının emrinde çalıştı.
  -Bahai Din önderlerinin gizemli dünyası, “ŞİFRE ” kitabında yayınlandı.
  19. yüzyıl başlarında İran’da ortaya çıkan Bahailer’in serüveni ve günümüze yansımaları inanç ile modernizmin “yeni bir din” olarak görülebilir. İran sarayında yüksek görevde bulunan Mirza Hüseyin Ali, “Kıyamet öncesi insanlığı kurtaracak bir mehdi” olduğunu ileri sürerek ortaya çıktı. Tanrıdan “vahiyler” aldığını ve kendisinin insanlar ile tanrı arasında iletişimi sağlayan bir “kapı” olduğuna inanıyordu. Kapı sözcüğünün Arapça karşılığı “Bab”dır. “Babi” veya Farsça karşılığı ile “Bahai” yeni bir din önderini de ifade eder.Şii mezhebinin yaşandığı İran coğrafyasında ortaya çıkan Mirza Hüseyin ali’nin “Babilik/ Bahailik” anancı i-slam uleması tarafından “dinden ayrılma” olarak görüldü. Ve Mirza Hüseyin 1850 yılında Tebriz’de kurşuna dizildi. Ölmeden önce oğlu Mirza Hüseyin Ali’yi “Bahaullah” ilan etmişti. Bahaullah Mirza Hüseyin Ali, Osmanlı toprakları olan Bağdat’a yerleşti. Dini çalışmalarını sürdürdü. 1864 yılında Edirne’ye sürüldü. Ve orada 5 yıl kaldı.
  Bahaullah’ın taraftarları mart 1867 tarihinde ABD’nin Beyrut konsolosluğuna bir dilekçe vererek “lidelerinin serbest bırakılması” için yardımcı olmasını istediler. 53 imza ile verilen dilekçede Edirne’de cezaevinde bulunan Bahaullah’ın serbest bırakılması isteniyordu. Bahai liderinin dilekçesinin bir örneği ABD Devlet Arşivi’nde koruma altına alındı. Bahai lideri ile ilgili dilekçede “Masonik bir mühür” bulunduğu kaydı düşüldü( Bak. National Archives Microfilm Publication T 367, roll 5). Bahailerin “Masonlukla ne ilgileri olabilirdi. Bahailer’in kendi arşivlerinde bulunan belgeler üzerinden yapılan araştırmalar sonucu “Bahaullah” diyebilinen Mirza Hüseyin Ali’nin dua metinlerini “Mason yıldızı” tarzında yazdığı ortaya çıktı. Mason yıldızı “Büyüye karşı korunma” özelliği taşıdığı gibi iki ayağı duran insanın “En Yüce varlık” olduğu görüşlerini yansıtır. 1840’lı yıllarda Bağdat civarında 40.000 taraftarının bulunduğu hakkında istihbari bilgiler elde eden ABD konsolosluğu ve diğer batılı ülkeler diplomatik misyonları Bahai liderinin sürgün yerinin Akka kalesi olarak değiştirilmesini sağladılar.
  Padişah Abdülaziz, Mirza Hüseyin Ali’nin çalışmalarını kontrol ve susturmak amacıyla Akka’ya sürgün etti. Mirza, Akka kalesinde sürgünde iken Hayfa’da serbest dolaşma haklarına kavuştu. Kuranı Kerim surelerinin “hükmünü kaybettiği” görüşünden hareketle tanrıdan aldığı ayetlerle “Kitabı Akdes”i 1871-74 yılları arasında yazdı . Taraftarlarının sayısı hızla arttı.1880’li yıllarda dünyanın önde gelen Yahudi asıllı Rotschild ailesi ve “masonlar” ile ilişkilere geçti. Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmesine yardımcı olduğu OSMANLI Arşiv belgelerine bile yansıdı. 1890 yılında öldü. Ölmeden önce de Abbas Efendi’yi “Bahaullah” tayin etmişti. Abbas Efendi, II. Abdülhamit’in gücünün kıldığı II. Meşrutiyetten sonra “Bahailik” inancının serbestçe yayılması çalışmalarını hızlandırdı. I. Dünya Savaşı devam ederken “İngilizler ve Yahudiler ile işbirliği” yaptı. İngiltere1920 yılında “şövalye madalyası” ile ödüllendirildi. 1921 yılında öldüğünde babasının Karmil dağındaki mezarının yanına gömüldü. Bundan sonrası… Bahailer Şevki Efendi yönetiminde çalıştılar. Dünya genelinde ırkçılığın zararları karşısında insan sevgisi ve kardeşliğin esas olduğu “kadın haklarının” öne çıktığı görüşleri savundular. Hindistan’ın Bombay, İsrail’in Hayfa, ABD, Kenya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Bahai tapınakları inşa ettiler.Günümüzde (2000’li yılların başları) dünyadaki Bahailer’in sayısının 6-8 milyon civarında olduğu açıklanıyor. Kökleri “Peygamber Hz. Muhammed’e dayandırılan,ancak zamanla yeni bir din inancının öncüsü olarak tarih sahnesine çıkan Bahailer’in bugünkü görünüşleri “İslam dünyasının masonları” olarak da görülebilir. Bahailer’in dünyaya kendilerini tanıttıkları internet sitelerinde Yahudi ve Masonluğun ortak simgesi olan Davut yıldızını kullanmaları onların geldikleri yeri göstermesi bakımından önemlidir.
  İmza

Alıntı Ahmet Ademoğlu Demişki : Bahailer’in dünyay…

 • Venganza de Liqari
  Venganza de Liqari
  dunyadinleri.com/devkanya2aa38
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DinGörevlisi
  Giriş : 382
 • Yazan : Venganza de Liqari Tarih : Beğeniler : 0

  Alıntı Ahmet Ademoğlu Demişki :

  Bahailer’in dünyaya kendilerini tanıttıkları internet sitelerinde Yahudi ve Masonluğun ortak simgesi olan Davut yıldızını kullanmaları onların geldikleri yeri göstermesi bakımından önemlidir.

  Cevap :

  Şaka gibi

  6 köşeli yıldız evrensel bir mistik semboldür. Yahudilerin haddine mi düşmüş de bu evrensel, uluslararası kutsal sembölü sahiplensinler !

  Böyle derin mevzularla kafa yormadan evvel Selçuklu camilerine gidiver de gör bakalım Selçuklular ne ka masonmuş ! Buldukları heryere 6 köşeli yıldız deseni işlemiş adamcıklar , te o ka masonmuşlar yazık. Camiler, medreseler 6 köşeli yıldız dolu. Neden ötürü? Gizli gavur olduklarından ötürü dimi? Uçmuşlardasın kardeş, ufkunu genişlet biraz.

  Neyse ufaktan izah edeyim nedir bu sembol.

  Hermes Trismegistus adlı yüce ruhsal rehber yani Tevrat'ta Enokh , Kuran'da İdris peygamber dediğiniz zatın kutsal kitabındaki ayette de belirtildiği üzre :

  "Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki de aşağıdakine benzer" işte bu ayetin sembolü de içiçe geçmiş iki üçgenden oluşan 6 köşeli yıldızdır.

  Müselmanların kitabında "biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık" diye ifadesini bulan , ve uzakşarkta yin-yang ismiyle izah edilen evrensel pozitif-negatif veya eril-dişil enerji zıt-dengesini de sembolize eder. Ucu yukarı dönük olan üçgen yangı yani eril enerjiyi, ucu aşağı dönük üçgen ise yini yani dişil enerjiyi temsil eder. Neden böyle dersen erkekle kadının cinsel uzuvlarının şeklini gözünün önüne getir anlarsın.

  Ayrıyetten 6 köşeli yıldız , 6 gezegeni temsil eder her bir köşesiyle, ortada ise güneş yer alır. Yani solar bir sembol olarak evreni ve evrensel dengeyi temsil eder.

  Bu sembol hindular için de en kutsal 3 sembolden biridir, diğer ikisi ise swastika ve aum sembolleridir. Daha yahudi kavmi Mısır'da abdesthane temizliyorken hindu imparatorlukları sancaklarına 6 köşeli yıldız koyardı, evren hakimiyetini temsilen.

  Hasılı bu sembol yahudilere veya masonlara ait olamayacak kadar evrensel bir semboldür ve derin mistik manaları haizdir. Selametle

  İmza

  Tevrat : Yeremya , Bölüm :44 , Ayetler : 16-17-18

  16 "Yehova'nın adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz!

  17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gökler Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Kudüs sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.

  18 Oysa Gökler Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz."

Daha öncede dediğim gibi Ahmet Ademoğlu buraya kom…

 • Yaman .
  Yaman .
  dunyadinleri.com/yamanf2482
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DiğerMeslekler
  Giriş : 246
 • Yazan : Yaman . Tarih : Beğeniler : 0

  Daha öncede dediğim gibi Ahmet Ademoğlu buraya komedi malzemesi olmak için gelmiş.

  İmza

  İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.

6 köşeli yıldız ilk defa israiloğulları ile ortaya…

 • İnan Burak Kazan
  İnan Burak Kazan
  dunyadinleri.com/inan-burak70b46
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Adıyaman
  Meslek : Memur
  Giriş : 53
 • Yazan : İnan Burak Kazan Tarih : Beğeniler : 0

  6 köşeli yıldız ilk defa israiloğulları ile ortaya çıkmıştır. ve Davud as ın yıldızı olarak nam salmıştır. yani israilıoğullarına ait bir figürdür ve evrensel olmasıda bunu takiben gerçekleşmiştir. ahmet addefmoğlu doğruyu söylüyor çünkü iran-israil ilişkileri bilinenin aksine çok güçlüdür. Yahudilerin dünyada en rahat yaşadığı yer amerika değildir. İrandır. İranda sünniler hatta şiilerden daha rahat yaşamaktadır İran yahudileri. ahmewdinecadda soborciyan yahudilerindendir. Kendisi doğduğun yıllarda anne babası din değiştirmişlerdir

  İmza