Psikoloji

Ana Sayfa Felsefe Psikoloji Parapsikolojik Terimler ve Anlamları

Parapsikolojik Terimler ve Anlamları

Parapsikolojik Terimler ve Anlamları
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Psikoloji Yorumlar : 0 Okunma : 5045 Beğen : 1

Parapsikoloji, insanların ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır. Klasik psikolojinin sınırları ötesindeki olguları içeren parapsikoloji psikolojinin alanına girmeyen olağan dışı psikolojik deneyimleri kapsar.”Parapsychologie” kavramı ilk defa 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır. Sovyet bilimadamları bu alanı incelerken ‘Parapsikoloji’ yerine Yunanca “Psişe” ve “Elektron” sözcüklerinin birleşimi olan’Psikotronik’ terimini kullandılar. Duyu Dışı Algılamaların oluşuna neden olan parapsişik olaylardaki enerji yapısını keşfetme amacında olduklarını belirtmişlerdi. Parapsikoloji; ruhu aynı beden gibi, bedeni kontrol altında tutan, bedeni üreten ve bedenin yaşamasını devamlı kılan ayrı bir enerjik faktör olarak kabul eder. Ruh kaynaklı algılamalar Extrasensory Perception (duyu dışı algılamalar) olarak tanımlanıp sınıflandırılır. İnsan, fizik ve fizik ötesi bir varlıktır. Bütünün bilgisi parçada, parçanın bilgisi bütünde mevcuttur. Ruhsal varlık da bir ‘ilke varlığı’dır. Varlık özündeki aşkın bilgiyi madde alemlerinde (Dünya) uygulayabilmek için, o alemden kendisine bedenler edinir. Dünya bedeniyle bağlantı kurmasından dolayı, doğal olarak tezahür eden yeteneklerinin bir kısmını işte günümüz parapsikolojisi, duyular dışı algılama genel başlığı altında inceliyor. Telepati, Telekinezi, Duru görü,– Beşeri Aura, Hipnoz, Psikometri, Medyumluk, Radyestezi, Ruhsal Şifa, Ekminezi, Derma Optik Algılama, Nazar, Poltergeist gibi tüm duyu dışı algılamalar halk arasında genel olarak altıncı his olarak adlandırılır.

Parapsikolojik Terimler

ASTRAL BEDEN : Spiritualist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası olduğu varsayılan diğer beden.
ASTRAL YOLCULUK : Zihnin ya da ruhun ölümden önce vücuttan ayrılması ve vücuda zarar vermeden geri dönmesi.

AKAŞA-AKAŞİK KAYIT : “Dünya Hafızası” anlamını taşır. Zamanın başlangıcından beri tecrübe edilen tüm olayların ve hatıraların, kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi ve depolanması. Görücü denilen insanların bir bölümü, akaşaya özgü dalga boyutunu yakalabilirse, akaşik kayıtları inceleme imkanı bulabilir.

ALTINCI HİS : Duyu dışı algılamalar için kullanılan terim.

APOR : Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi.

BEŞERİ AURA : Vücudu çevreleyen enerji kılıfı.

DEJA VU : İnsanın, o anda olan birşeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.

DEMATERİLİZASYON : Fiziksel bir objenin paranormal olarak görüntüsünün soluklaşıp, saydamlaşması ya da tamamen kaybolması.

DURUGÖRÜ: Uzaktaki olayların, insanların ve maddelerin zihinsel bir resmini algılama yeteneği.

DUYU ÖTESİ : Normal duyular kullanılmaksızın bir olayı bilme ya da birinin zihnini okuma.

EKMİNEZİ: Hipnoz ya da “psikolojik ayrışma” durumundaki denekte içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki izlenimlerin yeniden canlanması ve bunu sağlayan metot.

EL FALI : Bir insanın elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve hayatındaki olaylara dair yorumda bulunma sanatı.

EKTOPLAZMA : Seans sırasında bir medyumun vücudunun herhangi bir yerinden çıkabilen dumanımsı beyaz madde.

EŞZAMANLILIK : Birbirine bağlı olmayan fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfi olaylara verilen ad.

KİRLİYAN FOTOĞRAFÇILIĞI : Canlı ya da cansız varlıkları çevreleyen enerjinin fotoğrafının çekilmesi.

KOZMİK BİLİNÇ : Kişinin, tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma deneyimi.

KUNDALİNİ : Çeşitli pratiklerle harekede geçirilebileceğine inanılan büyük hayati enerji.

LANET : Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için söylenmiş veya yazılmış sözler.

LEVİTASYON : İnsan veya hayvan vücudunun ya da özgül ağırlık olarak havadan daha ağır nesnelerin görünür herhangi bir fiziksel etkenin yardımı olmadan havaya kaldırılması, havada asılı kalması veya havada gezinmesi.

MEDYUM : Normal insanların algılayamadıkları dalgaboylarına ulaşabilen, ruhsal yeteneklerini geliştirmiş ya da bu yetenekle doğmuş kişiler.

MİSTİZİM : İnsan beyninin ya da ruhunun direkt olarak ilahiyatı deneyimleyebileceğini savunan ruhsal ve dinsel doktirinler.

PARANORMAL : Normal ötesi.

PARAPSİKOLOJİ : Zihin faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan paranormal olayların bilimsel yollardan incelenmesi.

PSİKOSKOPİ : Eşyaya ya da insana sadece ellerle dokunarak karakter ya da etkilerin okunması sanatı.

PSİŞİK : Psi yetenekleri gösteren insanlara verilen ad.

POLTERGEİST: Gürültücü ya da sorun çıkarıcı varlık.

OKÜLTİZM : Gizli güçlerin ve gizli varlıkların varlığını esas alan ezoterik inanış ve uygulamalar sistemi.

RADYESTEZİ : Paranormal güçlerin sarkaç ya da özel bir makine aracılığıyla hastalık teşhisi ve tedavisi için kullanılması.

REHBER RUH : Trans durumundaki medyuma yol gösteren vücutsuz bir zihin. Bu ya bir ruh, ya da medyumda bulunan ikinci kişiliktir.

REENKARNASYON : Yeniden dünyaya gelme ya da ölen birisinin kişiliğinin bazı koşullarda canlı bir vücuda geçerek yeniden doğması.

SEANS : Bir medyumun yanında bulunanlara bilgi sağlamak için paranormal yeteneklerini kullandığı oturuma verilen ad.

TELEKİNEZİ : Gözle görülür fiziksel bir temas olmaksızın, eşyaları zihin ya da düşünce gücüyle yerlerinden oynatabilme yeteneği.

TELEPATİ : Bilinen duyular ya da herhangi bir araç kullan-maksızın her türden düşünce ve duygunun zihinden zihine gönderilip alınması tarzında yapılan haberleşme.

TRANS: Bilinçaltındaki bilginin yüzeye çıktığı, değişmiş bilinçlilik durumu, zihni ruhlarla haberleşmeye elverişli kılan durum.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Felsefe