Zurvanizm

Zurvanizm
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zerdüştilik / Mazdaizm Yorumlar : 0 Okunma : 9522 Beğen : 0

Zurvanizm, Zerdüştçülüğün bugün inananı kalmamış bir dalıdır. Zurvanizmde, Zerdüştçülükten farklı olarak, "İlk Prensip" (primordiyal yaratıcı tanrı) olarak Zurvana inanılır. Nitekim bu sebeple Zurvanizm olarak anılan inanca Zurvanit Zerdüştçülük de denmiştir. Zurvanizmde, Zurvan Zamanın (ve Mekanın) hipostazıdır. Orta Pers dilinden olan ismi, Avesta dilindeki zruvan- yani "zaman"dan gelmektedir. "Zurvan" isim olarak, "zaman" gibi, birçok farklı inanç sistemlerinde yer almıştır; bununla birlikte bu dinler veya inançlar Zurvanizmdeki Zurvan ile sadece ismen alâkalıdırlar.

Zruuan akarana

Avesta'da Zruuan diye geç­mektedir. Bu da zamanların ismidir. Videvdat'ta, zaman kişileşmiş, ya öbür dünyaya götüren yolların yazarı yahut sonsuz zamanın boşluğudur. Buna, Zruuan akarana denir. Bu, bağımsız uzun zamandan ayrıdır. Bu, zamanın üretim teorile­rini gerekli kılmıştır. Pehievi kitapları bu­na işaret etmektedir. Uzun bağımsız za­man, sonsuz zamandan çıkmakta ve on iki bin yıl devam etmekte ve tekrar yerine dönmektedir. Zruuan üzerindeki düşün­me, Mazdeizm ilahiyatını derinden değiş­tirmiştir.

M.Ö. IV. asırdan itibaren iyilik ve kö­tülük ruhu arasındaki mücadele sona er­mişti. Aynı dönemde, Eudeme et Rhodes, Damascius'un bize sakladığı bir not yaz­maktadır. Damascius; Justinien’in emri üzerine Akademinin kapatılması ile bir­likte Athina' dan kovulmuş tur. Damascius, eski İranlıların yanında zeka ve mutlak sonsuzun ne olduğunu soru­yordu. Endeme göre o bazıları için za­man, bazıları için uzaydı. İşte Ohrmazd ve Ahriman buradan doğmuştur. On­lardan Önce de Aydınlık ve Karanlık var­dı. Zruuan, İran Sasanilerinde yüce Tanrı olmuştur. Mani, İranlılara yüce Tanrının ismini tercüme etmiştir. Bunun için Zruuan, ismini seçmiştir. Aynı şekilde Sopdianca'da Zruuan ismi, Brahma ile tercüme edilmektedir. Brahma da, Hin­duizmin yüce Tanrısıdır. Maniheizm,

İran'dan kovulmuş ve Zurvanizm'de Ortodoks İran inancı tarafından mahkum edilmiştir. Fakat Zurvanizm, Ortodoks Mazdeenlikte kalıcı tesirler icra etmiştir. Yine Zruuan, dört yüzlü bir Tanrı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, üç isimle aynileşmiştir: Bu isimler, İktidar-Hükümet-Zaman ve Mekan.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri