Şintoizm'in Tarihi Süreci

Şintoizm'in Tarihi Süreci
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şintoizm Yorumlar : 0 Okunma : 6206 Beğen : 0

Japon adalarının en eski animistik inanç biçimini yansıtan Şin-to kelimesi değil fakat Çince'dir. Japonlar zamanla orijinal anlamı "tanrılarınyolu" olan Japonca kamino michi karşılığında bu Çince ifadeyi kullanmayı tercih etmişlerdir. Budizm'in M.S. VI. yüzyılda Prens Şotoka sayesinde Japonya'ya girişinden1 sonra karşılaşılan kimlik problemi sonucunda Japonlar Butsudo (Budacılık) terimine karşılık olarak Şinto kelimesini kullanmaya başladılar (2). Bu dönemde önce Şinto kelimesinin herhangi bir spesifik dinden ziyade Japonya'daki bütün yerli inançları belirten genel bir terim olarak kullanıldığı bilinmektedir. Öte yandan Taocu literatürde halk inançlarını belirtmek için en eskiden beri Şinto kelimesi kullanılmıştır. Bu haliyle terim Japonya'daki yerli inançları belirtmek üzere Japonlar tarafından da kullanılmaya başlandı(3). Üstelik Japonlar'ın kendi dinlerini belirtmek üzere kullandıkları Japonca Kami no michi (ruhların-tanrıların yolu) ibaresinin Şinto kelimesinin anlamını oldukça iyi karşılaması göz önüne alınırsa bu seçişin bir tesadüf olmadığı iyi anlaşılır.

Klasik anlamda animistik öğleri içeren Şintoizm'in ilk safhası polydemonik (çok "cinli") bir karakter arzeder. Bu demonların Kami adını alacak tanenlara dönüşümü daha sonraki safhayı yansıtır ve bizim Japon mitolojisinde yakaladığımız inançlar bu geçiş döneminin ürünüdür(4).

Şintoizm'e ait en erken veriler yanlış olarak kutsal kitap şeklinde değerlendirilen erken dönemlere ait mitoloji külliyatı Kojiki ve Nihongi'de bulunur. M.S. Vlll. yüzyıl civarında derlenen bu metinler binlerce kaminin (tanrı) hikayesini, Japon adalarının ve Japon halkının yaratılışı gibi mitolojik konuları kapsar.

Şintoizm'in temeli kamilere olan inanca dayalıdır. Sayı olarak çeşitli kaynaklara göre değişse bile 8 milyon civarında kami vardır. Herşeyin bir karnisi mevcuttur. İnsan gibi yaşayan, ölen, evlenen, çocukları olan ... kamiler insan üstü güçlere sahiptir ve bütün tabii yasaları yönetirler. Yetenekleri sonsuz değildir ve kozmosdaki işleri belli bir hiyerarşi çerçevesinde yürütürler. Onlar zaman zaman ölseler bile sonsuzdan beri kozmosla birlikte vardırlar. En önemli kami Japonya'nın milli ilahı olan güneş tanrıçası Ameterasu Omi Kami'dir. Şintoizm'in nationalistik karakteri esas olarak bu tanrıça etrafında merkezileşmiştir. İmparatorun soyu ondan gelir. O bütün saray erkanının koruyucusudur. Savaşlarda askerleri koruyan odur. Moğollar Japonlar'a saldırdığında Omi Kami yüzbin kami (no) kaze (tanrıların ruhu, rüzgarı) göndermiş ve Moğollar'ı perişan etmiştir(5). Şintoizm'deki diğer önemli dini unsurlar mevsimsel dönüşümleri içeren ritüeller ve tapınaklarda yoğunlaşan ibadet sistemleridir.

Şintoizm'in bugün tanımı yapılır anlamda bir din haline dönüşümü ve ulusal kimliğin sembolü oluşu Budizm'in Japonya'ya girişi ile başlayan kargaşa sürecinin neticesidir.

1 M. Shoson, "The Relation of Philosophical Theory to Practical Affairs in Japan", The Japanese
Mind (bundan sonra J. M.), Tokyo 1973,5.
2 S. Shunzo, "Shinto: Japon Ethnocentrism", J.M. 27
3 K. Toshio, "Shinto in the History of Japanese Re!igion", Journal of Japanese Studies (bundan
sonra J.J.S.), Tokyo 1981, c. VII, s. 1,5.
4 G. Kato, A Histarical Study of the Re!igions Development of Shinto, Tokyo 1973, 12.
5 5 G. Kato. a.g.e., 51,52.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri