Sihizm Temel İnanç ve İlkeleri

Sihizm (Sıkh Dini) 'de Tanrı İnancı

Sihizm (Sıkh Dini) 'de Tanrı İnancı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm Temel İnanç ve İlkeleri Yorumlar : 0 Okunma : 5497 Beğen : 0

Guru Nanak’ın üzerinde durduğu en önemli konu tanrının birliği ve insanın kurtuluşudur. Ona göre, tanrı “Bir” dir ve kurtuluşu arzu eden insanın kendisiyle samimi ilişkiler kurabileceği aşkın bir yaradandır. Nanak’ı da en çok meşgul eden husus, bu kurtuluşun aranmasıdır. Onun doktrininin temelini, kurtuluş yoluyla ilgili ifadeler teşkil etmektedir.

Guru Nanak, “Tanrı” anlayışını, bazı terimlerle açıklamaktadır. Temel terimi, “nirankar” (şekilsiz)’dir. Tann’yı açıklamanın en karakteristik vasfı, onu “şekli olmayan” tarzında tavsif etmektir. Diğer bir vasıf, “akal” (ebedi)’dir. Üçüncü bir vasıf Tanrı’nın “alakh” (sözle anlatılmaz) olmasıdır. Bu sonuncu kavram, çeşitli anlayışları da beraberinde getirmiştir. Bu kavramı izah edebilmek için Guru, çeşitli anlatım tarzlarına başvurmuştur. “Sözle anlatılmaz” ise, insan “Tanrı”yı nasıl tanıyabilir? Bu soruya Guru Nanak’ın birinci cevabı: Tanrı, kül olarak, ölümlü olanın anlayışı dışında olduğundan, insan, Tanrı’yı tanımaya muktedir değildir. Bu soruya onun ikinci cevabı ise şöyledir: Tanrı, bütünlüğü içinde bilinemez, fakat o, tamamen bilinemez değildir. Çünkü o, hidayetin tanrısıdır. O, kendini anlayabilmesi ve görebilmesi için insana anlayış vermiştir. Tanrı “sarab - viapak” (her yerde hazır ve nazır), her yaratıkta mündemiçdir. İnsan düşüncesini faaliyete geçiren gözüyle Tanrı, her şeyde görülebilmektedir. Her yaratıkta Tanrı ilhamı söz konusudur.

Bu ilhamın kesin bir geometrik yeri, insan kalbidir. Bu kalp gözüyle insan, Tanrı’yı görmeğe, üzerimde düşünmeğe kabiliyetlidir. Nanak’a göre, bu sezgi (ilham) önemli bir ipucudur. Ancak bu ipucuyla, Tanrı ile insan arasında bir mesaj mevcut olabilir. Bu sezgi, duyulursa ve kat’i bir şekilde uygulanırsa, ancak o zaman Tanrı tarafından gösterilen kurtuluş yolu bulunabilir. Sihler’in temel Tanrı anlayışları, Guru Nanak’ın görüşlerine dayanmaktadır. Tanrı’yı “Naam”; “Waheguru”, ismiyle ifade ederler. “Guru” ise İlahi rehberdir.

Sih akidesinde Tanrı, bütün insanların ve dinlerin Tanrı’sıdır. Yaratıcı, doğmamış, her yer de hazır ve nazır, zatı ile kaim, Mutlak ve Yüce bir varlıktır. Bu Yüce Varlık, insan ile beraberdir; fakat O, ancak “Guru” vasıtasıyla görülebilir. Bunun için “Guru’’ ya saygı üzerinde çok durulur. Mutlak ve ebedi olan Tanrı ile karşı karşıya gelindiğinde, dünyanın boş ve aldatıcı; Tanrı yanında insanın aciz, yardıma muhtaç ve boyun eğici bir yaratık ve üstün olanın Tanrı olduğuna ve kurtuluşun O’na ulaşmak, O’nda erimekle olacağına inanılmaktadır.

Sihizme göre, tapma şekillerinin önemi yoktur. Mutlak kudret sahibi tek bir Tanrı’ya içten ve gerçekten yönelmek, iyi ahlaklı, dindar olmak esastır. Bunun yanında panteizme varan, yaratığın hepsinde mündemiç bulunan yalnız bir Tanrı’dan da söz edilmektedir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi