Şeytana Tapanlar

Ana Sayfa Dünya Dinleri Şeytana Tapanlar Satanistlere karşı duran Metadinistler

Satanistlere karşı duran Metadinistler

Satanistlere karşı duran Metadinistler
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şeytana Tapanlar Yorumlar : 0 Okunma : 6866 Beğen : 0

Son zamanlarda Satanistler’e karşı oluşlarıyla tanınan ve “Metadinistler” diye nitelendirilen ve 1970’lerin ortasına doğru çoğunluğunu Amerika’da çalışan işçi âilelerinin çocuklarının oluşturduğu bir grubun varlığından da söz edilmeye başlanmıştır. Böyle bir grubun ülkemizdeki varlığı Aksiyon Dergisi’nde gündeme getirildi. Dolayısıyla bu başlık al­tında, Aksiyon Dergisi’nde söz konusu edilen bu gruptan bahsedilecek­tir. Ancak, Metadinistler hakkında bilgi vermeye geçmeden önce “Metadinisf’in ne anlama geldiğini açıklamak gerekecektir.

Metadinistler, Satanist­ler’e karşı teşekkül etmiş bir gruptur. İfade edildiğine göre bunların Sa­tanistler gibi çılgın, vahşi halleri ve olayları yoktur. Türkiye’de 2000'li yılların başlarından itibaren Allah’a inandıkları için kendilerini “Metadinist” olarak tanımladıkları söylenmektedir. Metadinist kelimesinin ba­şında yer alan “Meta”, Metal müziğin kısaltılmışı olup inançlarını ifade etmek üzere “dinist” ekini aldıktan sonra, ikisini birleştirip “Metadinist” ismini meydana getirmişlerdir. Bunlar, Batıdaki dindar Metalciler’den de etkilenmişlerdir. Türkiye’deki Metadinistler’in Allah’a inanan, müslüman kimliğine sahip milliyetçi kişilerden meydana geldiği belirtil­mektedir.

Öte yandan, Metadinistler’in büyük çoğunluğunun müslümanlığın gerektirdiği buyruk ve ibadetleri yerine getirmedikleri; ancak, araların­da ibadetlerini yapanların da mevcut olduğu ve Türkiye’deki Metadi­nistler’in sadece metal müzik değil, kısmen Rock da dinledikleri kayde­dilmiştir.

“Metadinist”in ne anlama geldiğini açıklayan bu bilgilerden sonra, dergide adı geçen Levent Kaya isimli Metalci-Metadinist birisinin konu ile ilgili açıklamaları, “Metalcileri Toplum Dışlamamalı” başlığı altında şu şekilde verilmiştir:

“Öncelikle toplum, kafasındaki Metalci tanımını değiştirmelidir. Ba­kış açılarını bilerek, görerek ayarlamalılar. Ben 18 yaşındayken Satanist­ler arasında bulunuyordum. Satanist değildim ama onların arasında olup biten her şeyden haberim oluyordu. Bu bana göre bir yol değildi. Onun için Metadinist düşünce, yani dindar Metalci görüş bana daha çekici geldi. Ben bugün orucumu tutuyorum, elimden geldiğince ibadet adına birşeyler yapmaya çalışıyorum. Ama istediğim müziği dinleyip, istedi­ğim kıyafeti giyiyorum. Metalciyim. Şeytan’a tapmıyorum. Şeytani ha­rekete karşıyım. Toplum tüm Metalcileri serkeş olarak görüp bir kalıba koymamalı. Bir de şunu söylemek istiyorum; Türkiye’de gerçek anlam­da Satanist yok! Onlar, birşeyler kanıtlamak isteyen, çoğu gerçek an­lamda Satanizm’in ne olduğunu bilmeyen gençler. Onlara acıyorum ve doğruyu seçmelerini tavsiye ediyorum. Dindar, Metalci olabilir. Bu ters bir şey değil”.

Metadinist, Metalci vs. gibi, konu ile ilgili olarak verilen bu bilgiler­den sonra, yine Aksiyon’da, Haşim Söylemez tarafından, “Şeytancılara Karşı Metadinistler” başlığı altında şu bilgilere yer verilmiştir:

“Türkiye, Aslı ve Alp isimli iki gencin Ataköy’deki esrarengiz inti­harı ile birlikte “Satanistler” yani “Şeytan’a tapanlarda tanıştı. Şeytan’a tapanlar genelde 18-25 yaş grubu gençlerden oluşuyordu. Gelişmeler dikkatleri Satanistler üzerinde yoğunlaştırırken gözden kaçan bir nokta vardı, o da Satanistler’e karşı oluşan yeni bir grubun varlığı: Yani Meta­dinistler.

Satanistleri ve Metadinistleri anlamak için Metal müziğin önderleri­ni ve gelişimlerini incelemek gerekiyor. Çünkü iki grubun da çıkış nok­tası “Metalik” müzik. Türkiye’de bu anlamda müzik yapanlar daha ye­ni yeni oluşmaya başladığından konuyu ancak Batı’daki gelişmelerden takip etmek mümkün.

1970’lerin ortasına doğru Amerika’da çalışan işçi ailelerinin çocuk­ları, akşamları biraraya geldiğinde alışılmışın dışında yeni sesi olan bir müzik çalıyor ve diğer gençler de onları dinliyordu. Bu müzik okyanu­sun öteki tarafında, kendine özgü gitar tarzıyla ortalığı sarsan Jimi Hendrix’in müziğinden de etkilenmişti. İşte mahalli bazdaki bu müzik her geçen gün gelişerek, bugün heavy, thrash, speed, black, doom, death, atmospheric gibi adlarla anılan türleriyle Metal müziğini oluşturdu.

Müziğin gücü: Metalciler’den, “Şeytan” temasını kusursuz bir bi­çimde işleyenler Şeytan konularını çok tarafsız anlatırlar. Bugün de ça­lışmalarını sürdüren, 1970’lerin efsanesi İngiliz Venom topluluğu zama­nında, birileri onların albümlerini tersinden çalarak Şeytani mesajlar bi­le aramıştı. Onlardan sonra “Satanizm” Metal müzik içinde iyiden iyiye kullanılmaya başlandı. Çünkü müzik güçlüydti ve dinleyicisi dünyanın en acımasız kitlesiydi. Kişiler düzene uygun yer altı faaliyetleri sürdüre­ceklerine, dürüstçe ortaya çıkıp kimliklerini ifade etsinler daha iyi olur görüşünü savunuyorlardı. Ortak amaç, yeni dünya düzenine boyun eğ­memekti. İsveç’te “Deathlike Silence Productions” firması çevresinde toplanan gruplar âdeta yeni bir kilise oluşturmuşlardı. Hatta bu yeni olu­şum, Şeytan Kilisesi’nin kara papazı Anton LaVey’i bile tanımayacak kadar fanatikti.

Bunun birkaç nedeni vardı. Onlara göre Şeytan imajı güçlüydü, renkliydi ve bu Şeytan; Tanrı’ya değil, yapılan her türlü pisliği din zırhı ardında meşrulaştırmaya çalışan düzene başkaldırıyordu. Özellikle Batı açısından bakarsak, Incil’e dayandırılmaya çalışılan yeni dünya düzeni iflas etmişti. Bu yüzden Şeytan’ın varlığını bile kabul etmeyen, yeni dünya düzenini savunanların düşmanlarını tanımlamak için kullandığı bir simge olduğuna inanan insanlar da Şeytan temasını işliyorlardı. Rotin Christ (Çürüyen Mesih) adlı grubun gitar-vokalisti Sakis, “Bence İsa Mesih kötü bir insan değildi” sözüne karşılık; “Hayır, İsa Mesih iyi bir insandı. Ama bizim Çürüyen Mesih, İsa’nın kendisi değil; insanların be­yinlerinde oluşturdukları ve hatta saptırdıkları Mesih’tir” diyordu. Ancak yine de Şeytan temasını işliyorlardı.

Non Serviam dergisinin 5. sayısında Yelda Kalyoncu’nun da açıkla­dığı gibi, aslında dinsel anlamda başkaldırışın simgesinden çok düşünsel anlamda bir başkaldırışın simgesi olan bir Şeytan’dı bu.

Satanizm’in en önemli temsilcisi sayılan ve Şeytan imgesini en iyi şekilde kullanan Samuel grubudur. Kendilerine Samuel demelerinin de önemli bir sebebi var. Samuel, Hz. İbrahim’in soyundan ve Yahudi so­yunun türediği kişidir. Mason Cetic önderliğinde olan bu grup, tam anlamıyla Satanizm’i yaşıyor ve müziklerinde kullanıyor. Bunun dışında çok farklı konulardan söz eden ve çoğunluğu oluşturan, ama neden­se insanlar için gözardı edilen Metal toplulukları var. Bunların içinde Şeytan olgusunu hiç umursamayan, hatta dindar sayılabilecek topluluk­lar da var. Mesela Chris Impelliteri albümlerinin kitapçığındaki teşekkür bölümüne, “Kutarıcım, önderim, efendim Mesih İsa’ya” ibaresini gir­mişler. Bunları Metal camiasında Şeytan kliğine karşı bir hareket biçi­minde de değerlendirmek mümkün.

Ülke dışındaki bu Metal müzik akımları, Türkiye’yi de direkt olarak etkilemekte. Bununla birlikte Türkiye’de, Satanist Metalciler olduğu gi­bi dindar Metalciler, yani Metadinist gruplar da oluşmuş. Türkiye’deki Metadinistler şu anda küçük gruplar halinde. Ancak taraftarı her geçen gün artmakta. Metal müzik alanında Batı’daki gelişmeler ve oluşumlar ülkemizde de büyük oranda etkili oluyor.

Prof. Dr. Ahmet Güç'ün Diyanet İşleri Başkanlığınca 2004 yılınca neşredilen Satanizm, Şeytana Tapmanın Yeni Adı adlı kitabından alıntılanmışıtr.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Kategoriler

Dünya Dinleri