Tarik veya Turuk Nedir ?

Tarik veya Turuk Nedir ?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2575 Beğen : 0

Tarik (çoğuluna turuk denir) ; Şafii fukahasının mezhep aktarımındaki ihtilaflarını ifade eder. Mesela biri, “Bu meselede iki kavil veya iki vecih vardır” derken diğeri aynı meselede, “Tek kavil veya tek vecih vardır”; biri, “Bu meselede tafsil vardır” derken diğeri, “Bu meselede mutlak hilaf vardır” dediğinde birbiriyle uyumsuz iki aktarım oluştuğundan o meselede iki tarik ortaya çıkar.

Tarikle vecih terimlerinin bazan birbirinin yerine kullanıldığına rastlanır. Mesela Ebû İshak eş-Şirazi el-Müheźźeb adlı eserinde bu tarzda kullanmıştır. Vecih ve tarik terimlerinin ortak yanı her ikisinin de müntesip fakihlere ait ifadeler olmasıdır (Nevevi, el-Mecmû, “Mukaddime”, I, 139-140).Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi