Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2899 Beğen : 0

Mezhep. “el-Mezheb” denildiğinde bir meselede mezhep çapında üzerinde karar kılınan ve mezhebi temsil eden görüş kastedilir. Fakat Nevevi bu tür ifadelere ihtiyatla yaklaşılmasını önermiştir; zira mezhep literatürü içinde ihtilaf oldukça ileri boyutlardadır ve herhangi bir müellifin, “Mezhep görüşü budur” sözü mezhebin meşhur eserlerinin çoğu araştırılmadan gerçeği yansıtmayabilir.

Mutemed Nedir ?

İbn Hacer “ale’l-mu‘temed” ile iki veya daha fazla kavilden azhar (açık ve kati olan besbelli) olanını kasteder (Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, s. 93). İbn Hacer ve diğer müteahhirin fukahası mezhep içinde şöyle bir ortak kanaatin oluştuğunu belirtmiştir: Rafii ve Nevevi öncesi eserlerdeki bir görüş, yeterince araştırılıp mezhebin racih görüşü olduğu iyice anlaşılmadan dikkate alınmaz. Bu hüküm, adı geçen iki zatın veya birinin temas etmediği bir görüş hakkında söz konusudur. İkisinin de temas edip birleştiği görüş mutemet görüşü temsil eder. İkisinin ihtilafa düştüğü bir mesele ise ve tercihi gerektiren delilleri olup bunlar eşit değerde ise Nevevi’nin yaklaşımı mutemet sayılır. Birinin tercihi gerektiren delili olup diğerinin yoksa delili olanın yaklaşımı benimsenir (Sekkaf, s. 36-37).Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi