Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2535 Beğen : 0

İmam ; Çoğunlukla Şafii’yi, bazı durumlarda ise İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’yi ifade eder.

Kavl (çoğulu akval)

Şafii’nin görüşü demektir. Kavl-i kadim Şafii’nin Irak dönemine ait, kavl-i cedid ise Mısır’a gittikten sonraki görüşünü ifade eder. Şafii’nin çoğu zaman bir meselede, hatta kadim veya cedid grubu içinde bile birden fazla kavli bulunabilir ve bazan bunlar arasında tercih imkanı olmayabilir. Şafii’nin, hakkında hem kadim hem cedid kavli bulunan meselelerde cedid çerçevesindeki görüşü geçerli sayılır. Ancak bazı fakihler yirmi kadar meselede kadim görüşle fetva verileceğini belirtmiştir. Sonraki fakihlerden biri tarafından zikredilen on dört meselenin dökümünü verip bunlar üzerinde fikir birliği bulunmadığını kaydeden Nevevi ayrıca başka örnekler göstererek kadim görüşe göre fetva verilen meselelerin bunlarla sınırlandırılmasının isabetli olmadığına dikkat çeker (el-Mecmu, “Mukaddime”, I, 140-141). İbnü’s-Salah’a göre Şafii’nin cedid görüşü bulunan durumlarda artık kadim görüş ona nisbet edilemez ve buna göre verilen fetvanın Şafii dışında bir müctehidden alınmış olanından farkı yoktur. İctihad ehliyetine sahip kişinin bununla amel etmesinde sakınca bulunmamakla beraber bu mertebede değilse onun bu yaklaşımı mezhebe mal edilemez. Buna göre tahrice ehil olmayanın cedide göre amel etmesi ve fetva vermesi gerekir (a.g.e., I, 142). Mezheb-i cedid ravilerinden Büveyti, Rebi‘ b. Süleyman el-Muradi ve Müzeni’nin rivayet ettiği kaviller Rebi‘ el-Cizi ve Harmele b. Yahya’nın aktardığı kavillere tercih edilir (a.g.e., I, 144 dunyadinleri.com). İki kavilden biri diğer mezhep imamlarının, mesela Ebu Hanife’nin ictihadına muvafık, diğer kavil muhalif ise bu durumda Ebu Hamid el-İsferayini muhalif olan, Kaffal el-Mervezi muvafık olan kavlin tercih edileceğini savunmuştur; Kaffal’in yaklaşımı mezhep içinde daha isabetli bulunmuştur (a.g.e., I, 144).Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi