Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 4666 Beğen : 0

Başta Fatiha olmak üzere bütün surelerin başındaki besmele o surenin bir ayeti sayıldığı, Fatiha da namazın rüknü olduğu için besmelenin terki namazı geçersiz kılar. Cemaatle kılınan namazlarda cemaat de besmele ile birlikte Fatiha’yı okumakla mükelleftir, zira herkes kendi fiilinden sorumludur. Cehri kılınan namazlarda imam Fatiha’yı okurken cemaat onu dinler, imam sure okumaya geçince cemaat Fatiha’yı okumaya çalışır.

Abdestte niyet farzdır. Islak elle saçın birkaç teline dokunmakla da başa mesh gerçekleşmiş olur. İhramdan çıkmak için dört saç telinin kesilmesi yeterlidir. Kendisiyle evlenilmesi dinen yasaklanmış belli derecedeki hısımlardan (mahrem) olmayan kadına dokunmakla abdest bozulur. Boşaltım kanalları dışında bir yerden kan akmasıyla ve kusmakla abdest bozulmaz.

Seferiliğin müddeti üç gündür. Yolculukta namazlar tam veya kısa kılınabilir. Yolculukta öğle ile ikindi ve akşamla yatsı ilkinin veya ikincisinin vaktinde birleştirilerek kılınabilir.

Vitir namazı vacip değil sünnettir; ayrı ayrı olmak üzere önce iki, sonra bir rek‘at kılınır. Öğle, ikindi ve yatsının ilk sünnetleri dışındaki sünnetler dört rek‘at olarak kılınmaz. Teravih dahil bütün nafile namazlar iki rek‘at halinde kılınır. Doğrudan vakit namazına durulmadığı takdirde tahiyyetü’l-mescid kılınarak oturulur ve günün hiçbir vakti bu namaza engel teşkil etmez. Sabah namazında farzın ikinci rek‘atında rükudan sonra ve secdeden önce Kunut duası okunur.

Zekat mala bağlı bir mükellefiyet sayıldığı için küçüğün ve akıl hastasının nisaba ulaşan malı zekata tabidir. Kadınların süs olarak kullandıkları altın, nisabı aşsa bile zekata tabi değildir.

Kefaret, orucun sadece cinsel ilişki yoluyla bozulması durumunda gerekir, kasten yeme içme yoluyla orucu bozmak günah olmakla birlikte sadece kazayı gerektirir. Hayız müddeti en az bir gün bir gece, en çok on beş gündür.

Kurban gücü yeten için müekked sünnet olup ev halkından yükümlü bir kişinin kesmesiyle bu sünnet yerine getirilmiş olur.

Fıtır sadakası ve ticaret malları dışındaki zekata tabi malların zekatı ayni olarak ödenir.

Bakire kız kendi nikah akdinde taraf sıfatıyla irade beyanında bulunamaz, velisinin beyanı geçerlidir.

Rehin akdinin meydana gelmesi için merhunun kabzı şart değildir; mürtehinin ihmali ve kusuru olmadan telef olan merhun emanet hükümlerine tabidir, mevcut borca mahsup edilmez.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri