Mecusi İbadet ve İnançları

Zerdüştilikte Rahip Sınıfları ve Mabedleri (Ateşkede)

Zerdüştilikte Rahip Sınıfları ve Mabedleri (Ateşkede)
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mecusi İbadet ve İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 4126 Beğen : 0

Mecusilik’te (Mazdeizm, Zerdüştilik )toplumsal yapı çeşitli sınıflardan oluşur. Mecusiliğin İran’da hakim din olduğu eski dönemlerde toplumda kraliyet hanedanı, rahipler, askerler ve halk (çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar) birbirinden ayrılmış vaziyetteydi. Rahipler, askerler ve halkın kutsal büyük ateşleri farklıydı. Bu çerçevede kraliyet hanedanının da kendine has kutsal ateşi vardı. Bir kral tahta çıktığında onun kutsal ateşi saltanatı boyunca sürekli yakılı tutulurdu.


Rahiplerin mensup olduğu sınıfların en önemlisi Meci rahip grubudur. İran imparatorluklarının hakimiyeti altındaki batı bölgelerinde yerleşik Mecusi kolonilerinde etkin olan Meciler, eski Yunan gibi Batı dünyasında Mecusiliğin bu adla adeta özdeşleşmesine sebep olmuştur. Erbad (Herbad), Môbad (Magbad) ve Bagnepad gibi rahip grupları da dikkati çekmektedir. Bunlardan Mobadlar’ın ateş tapınaklarındaki başrahipler olduğu bilinmektedir. Ayrıca Ansahrig ve Bandag adıyla bilinen laik görevliler tapınaktaki ateşin sönmemesi için vazife yapar. Rahiplik babadan oğula geçmektedir. Rahiplerin giysileri başa takılan külah benzeri bir başlık, bir elbise, ağzı kapatacak şekilde yüze takılan bir peçe ve bir kuşaktan oluşmaktadır. Bu giysiler zorunlu olarak beyazdır. Temizlik ve saflığı simgeleyen beyaz rahip rengi olarak bilinir. Rahipler cenaze ve evlenme törenleri, inisiyasyon (dine giriş) ayinleri vb. törenleri idare ederken bunun karşılığında belirli bir ücret alarak geçimlerini sağlarlar.

Erken dönem Mecusiliğinde tapınmak amacıyla kullanılan kutsal mekanlar ya da sunak yerleri (altarlar) fazlaca görülmemektedir. Ancak zamanla bilhassa Mecusiliğin toplumda hakim din haline gelmesiyle tapınaklar ve sunak yerleri oluşmaya başlamıştır. “Ateşkede” (Ateşgede) adı verilen, içerisinde kutsal ateşin yakılı olduğu tapınaklar İran’ın her tarafında inşa edilmiştir. Ateş tapınakları genellikle biri kutsal ateşin yakılı tutulduğu kısım, diğeri inananların ibadetlerini yerine getirdikleri daha büyük bir kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sasaniler’in yıkılışından sonra ateşkedeler hızla yok olmuştur. Bugün İran, Azerbaycan ve Hindistan’da çeşitli ateşkedelerin var olduğu bilinmektedir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi