Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı

Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1481 Beğen : 0

Maliki mezhebinin Hicaz’dan sonra yayıldığı ilk bölge Mısır’dır. Malik’in vefatının ardından Mısır Maliki fıkhının tedris edildiği ikinci merkez halini almıştır. Leys b. Sa‘d’ın faaliyetlerinin Maliki fıkhının Mısır’da yerleşmesine zemin hazırladığı ifade edilmektedir. Maliki mezhebini Mısır’a ilk defa getiren kişi hakkında ihtilaf bulunmakla beraber Malik hayatta iken Mısır’da bir Maliki çevresinin mevcut olduğu bilinmektedir.

Malik’in talebelerinden Osman b. Said el-Cüzemi ve Abdürrahim b. Halid aynı zamanda Maliki fıkhını Mısır’a ilk defa getiren kişiler olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Mısır’da Maliki mezhebinin yayılmasındaki en büyük katkı İbn Vehb, İbnü’l-Kāsım ve Eşheb el-Kaysi gibi fakihlerle öğrencileri tarafından sağlanmıştır. Fatımiler devrinde çok zayıflayan Mısır Malikiliği VI. (XII.) yüzyılın sonuna kadar bu halde kalmıştır. Mısır Malikiliği Memlükler döneminde yeniden gelişmiş ve adliye sahasındaki etkinliğini arttırmıştır. Mısır’da XI. (XVII.) yüzyıldan XIII. (XIX.) yüzyıla kadar yeni bir ivme kazanan Maliki mezhebi bugün Şafii mezhebi ile beraber Mısır toplumuna hakim iki büyük mezhepten biridir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri