Maliki Mezhebinin Batı Afrika'da Yayılması

Maliki Mezhebinin Batı Afrika'da Yayılması
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1434 Beğen : 0

Mağrib ile Biladüssudan arasında kalan ticaret yolları İslam’ın ve bu arada Malikiliğin yayılmasına vesile olmuştur. Erken dönemde bu bölgeye yerleşen Harici hareketlerinin İslam’ın yayılması kadar Maliki mezhebinin bu bölgelerde gelişmesi için de bir zemin hazırladığı ifade edilir. Murabıtlar dönemi öncesinde de Hariciler’in hakim olduğu bölgelerde Maliki topluluklarının var olduğu bilinmektedir. Batı Sudan’daki kabileleri irşad amacıyla ortaya çıkan Murabıtlar hareketi Maliki mezhebinin yayılması hususunda bir dönüm noktası teşkil eder. Murabıtlar, Maliki mezhebini bir yandan Harici toplulukları arasında yayarken diğer yandan Soninkeler gibi İslam’la tanıştırdıkları halkların Malikiliği benimsemesine vesile olurlar. Murabıtlar zamanında Maliki Sanhace Berberileri tarafından kurulan Tinbüktü, Güney Sahra ve Batı Afrika’nın ilk büyük Maliki merkezi haline dönüşür. Maliki mezhebinin yayılışı XIV ve XV. yüzyıllarda Mali ve Songay sultanlıkları ile yeni bir devreye girer. Mali sultanları kuzeydeki Maliki merkezleriyle ilişkilere önem vermiş, öğrenci göndermiş ve ilmi alışverişlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde Tinbüktü önemini sürdürerek Batı Afrika’nın Kayrevan’ı haline gelmiştir. Tinbüktü’deki Maliki faaliyetleri XVI. yüzyılda zirveye ulaşırken Kahire ve Hicaz Malikileri’yle ilişkiler geliştirilir. Ahmed Baba et-Tinbükti dönemin en önemli simaları arasındadır dunyadinleri.com. Özellikle bu dönemde Malikilik 'in Orta ve Batı Afrika’ya yayılışı İslam’ın yayılışı ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Günümüzde Kuzey, Batı ve Orta Afrika’daki müslümanların büyük çoğunluğu Maliki mezhebine mensuptur. Doğu Afrika’da ise Maliki mezhebi Şafii mezhebiyle beraber en büyük mezheplerden biridir.

Maliki mezhebinin tarihte hakim olduğu bölgelerdeki bazı müesseselerin etkilerinin yanı sıra bizzat Maliki fıkhının da Kıta Avrupası hukukunu ve bilhassa Latin hukuklarını etkilediğine temas eden bir dizi çalışma bulunmaktadır. Nitekim İspanyol hukukuna birçok kavram ve kuralın Maliki fıkhından geçtiği kaydedilmektedir. Özellikle Code Napolyon’un borçlar hukukuyla ilgili maddelerinde ve bunların ardında yatan akid teorisinde Maliki fıkhının etkileri olduğu belirtilmektedir.

Üst Resim : Timbukti Büyük Camii / MaliYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri