Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı

Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1098 Beğen : 0

Malik’in vefatından sonra talebelerinin büyük bir kısmı batıya göç etmiş ve Mısır Maliki fıkhının merkezi haline gelmişse de Medine’nin Maliki fıkhına bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Fatımiler’in hakimiyetiyle beraber gelişmesi sekteye uğrayan Maliki Mezhebi VI. (XII.) yüzyılın başından itibaren bu bölgede zayıflamaya başlamıştır. İbn Ferhun’un 793’te (1391) Medine kadısı olması, aynı zamanda Maliki mezhebinin Hicaz’da yeniden güçlenmeye başlamasının tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten günümüze kadar Maliki mezhebi Hicaz’da varlığını devam ettirmiştir.

Maliki mezhebinin Arap yarımadasının doğusuna ne zaman ve ne şekilde yayıldığı üzerinde birçok farklı görüş vardır. II. (VIII.) yüzyıldan beri Basra’da gelişen Maliki varlığının Basra körfezindeki bazı yerleşim merkezlerini etkilemiş olması bu konuda en çok kabul gören yorumlardan biridir. Maliki mezhebi günümüzde Katar, Bahreyn, Küveyt ve Suudi Arabistan’daki Ahsa bölgesine yayılmıştır. Ebuzabi ve Dübey emirlikleri de Maliki mezhebine mensuptur.

Irak’ta Maliki mezhebinin yayıldığı ilk merkez Basra’dır. Ka‘nebi, Basra’ya bu mezhebi ilk defa el-Muvaŧŧaǿ rivayeti yoluyla tanıtan kişidir. Ka‘nebi ve akranlarının talebesi olan İbnü’l-Muazzel’in katkıları mezhebin Irak’ta yerleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde Hammad b. Zeyd ailesinin büyük katkısı olmuştur. Kādi İsmail’in de mensubu olduğu bu aile, V. (XI.) yüzyılın başına kadar Irak’ta Maliki fıkhını temsil eden başlıca unsurlardan biridir. Irak Malikiliği’nin zayıflamaya başlaması Ebu Bekir el-Ebheri’nin talebelerinden sonraki nesle tekabül etmektedir. Irak’ın doğusunda Maliki mezhebinin yayılışı sadece erken dönemde ve mevzii olmuştur. Ahvaz, Nişabur, Kazvin ve Ebher şehirlerinde Malikiliğin belli ölçüde yayıldığı kaydedilmektedir. dunyadinleri.com Ebu İshak İbnü’l-Kattan’ın Nişabur’da en son Maliki fıkhını öğreten kişi olduğu belirtilir. Günümüzde Irak ve doğusundaki bölgelerde Maliki mezhebini benimseyen bir topluluk bulunmamaktadır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri