Maliki Mezhep Usulünde Müttefak Aleyh Nedir ?

Maliki Mezhep Usulünde Müttefak Aleyh Nedir ?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi İstidlal Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1744 Beğen : 0

Maliki mezhebi, diğer mezheplerde olduğu gibi kendi tarihi içinde şekillenen bir mezhep içi fıkhi istidlal usulüne sahiptir. Klasik dönemde Maliki mezhep birikimi delil değeri açısından şöyle bir tasnif ve adlandırmaya tabi tutulur: Müttefak aleyh, racih, meşhur, müsavi li-mukābilih, ma cera bihi’l-amel, şaz.

Müttefak aleyh; “Maliki tarihinin, görüşleri itibara alınan fakihleri tarafından üzerinde icma edilen görüş” olarak tanımlanır. Mezhebin muteber kaynaklarında ittifak kelimesi ve bunun türevleriyle kaydedilen görüşler, İbn Abdülber ve İbn Rüşd el-Cedd’in bu tür kayıtları hakkında ileri dönem kaynaklarında gösterilen tereddüt hariç tutulursa müttefak aleyh kapsamındadır. Mezhepte ihtilaf olmadığını belirten kayıtların bu kavrama delaleti ise tartışmalıdır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri