Maliki Mezhebi İstidlal Usulünde Tercih Nasıl ve Hangi Sırayla Yapılır ?

Maliki Mezhebi İstidlal Usulünde Tercih Nasıl ve Hangi Sırayla Yapılır ?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi İstidlal Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1680 Beğen : 0

Maliki mezhep birikimi içinden yapılacak tercihler bu birikimi aktaran metinlerin ve kişilerin güvenilirliği, tercih edilecek görüşlerin kime ait olduğu, tercihte bulunan fakihin ilmi seviyesi ve nihayet mezhep görüşlerinin yukarıda zikredilen tasnifi açısından ele alınmaktadır. İmam Malik’in bir meselede birden fazla görüşü bulunuyorsa müctehid fakih bu görüşler arasından Malik’in usul anlayışına en uygun olanını tercih ederken müctehid olmayan fakih onun en son beyan ettiği görüşü benimsemelidir. Maliki mezhebi içindeki görüşleri aktarma hususunda en güvenilir müellifler İbn Rüşd el-Ced, Lahmi ve Mazeri olarak belirlenmiştir.

Maliki mezhep birikimine dahil görüşlerin delil değeri açısından genelde şu sıralama benimsenmiştir:

 1. Müttefak aleyh,
 2. Ma cera bihi’l-amel,
 3. Racih,
 4. Meşhur ve
 5. El-kavlü’l-müsavi li-mukabilih.

Buna göre gerekli şartları taşıyan amel racih ve meşhur görüşe tercih edilir. Racih ve meşhur çatıştığında prensip olarak racih tercih edilir. Bununla birlikte meşhurun tercih edilmesi gerektiğini belirten kaynaklar da bulunmaktadır. Vezzani, bu farklılığın aslında farklı fakih tabakalarına hitap etmekten kaynaklandığını kaydeder. Zürkani ve Adevi gibi meşhurun takdim edilmesi gerekliliğini savunanlar mukallid fakihleri, racihin tercih edilmesi gerekliliğini savunanlar ise müctehid müntesip fakihleri kastetmektedir.Yazar Hakkında

 • @Dünya Dinleri

  @Dünya Dinleri

  Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

  Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri