Lahor Ahmediyye Hareketi

Lahor Ahmediyye Hareketi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kadiyanilik Yorumlar : 0 Okunma : 4086 Beğen : 0

Kadiyaniyye Mezhebi. Kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmed vefat ettikten sonra vasiyeti üzerine Mesihin halifesi ilan edilen Hakîm Nûreddin, 13 Mart 1914’teki ölümünden önce halifeliğe Gulam Ahmed’in oğlu Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’i aday göstermişti. Bu arada Mevlana Muhammed Ali ve arkadaşları, Gulâm Ahmed’in vasiyetine bağlı kalınarak halife seçilmemesi ve mezhebin işlerini Sadr-ı Encümen-i Ahmediyye’nin yürütmesi gerektiğini ileri sürmüşse de Mahmud Ahmed mesîhin ikinci halifesi unvanıyla halifeliğe getirilmiş, (Bu gurup günümüzde Ahmediyye Müslüman Cemaati olarak anılır) çıkan liderlik tartışması sonucunda bir kısım Kadıyani Mevlana Muhammed Ali’nin önderliğinde Lahor’a yerleşerek Ahmediyye Encümen-i İşaat-ı İslam adı altında başkanlık statüsü çerçevesinde organize olmuşlardır. Günümüzde "Lahor Ahmediyye Hareketi" olarak "Ahmadiyya Anjuman Ischat-i-Islam Lahore" adı altında örgütlenmişlerdir. Cemaatin başında 2002'den beri "emir" ünvanıyla görev yapan Abdülkerim Said Paşa bulunmaktadır.

Sayıları diğer Kadiyaniler kadar olmamakla birlikte onlardan çok daha faaldirler. Muhammed Ali’nin 1917’de tamamladığı Kur’an tercümesi (Chicago-Illinois 1973 [ayrıca çeşitli baskıları vardır]) akılcı bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Bunun yanında onun ve arkadaşlarının Londra, Berlin ve Endonezya’daki misyonları aracılığı ile İslamiyet’i Batı’da yayma çalışmaları da etkili olmuştur.

Urdu dilinde üç haftalık Peygam-ı Sulh, İngilizce haftalık The Light, aylık Islamic Review and Muslim India (Arab Affairs), Almanca aylık Muslimisch ve diğer dillerde çıkan çeşitli dergileri vardır. Lahor Ahmedileri Gulam Ahmed’in peygamberliğinden söz etmemekte, onu sadece bir müceddid ve zaman zaman “mesih-i mev‘ûd” olarak nitelemekte, kendilerini de İslamiyet’in savunucuları ve yayılması için çalışan kimseler olarak göstermektedirler.

Üst Resim : Lahor Ahmedileri 'nin lideri "emir" ünvanlı Abdülkerim Said PaşaYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri