Günümüzde İsmailiyye Mezhebinin Durumu

Günümüzde İsmailiyye Mezhebinin Durumu
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İsmailiyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 8382 Beğen : 0

Günümüzde Nizari ve Müstali İsmailileri Hindistan’da Bombay, Kalküta, Baroda, Suret, Ahmedabad, Haydarabad, Sidhpur, Dohad, Gucerat, Udaipur; Pakistan’da Karaçi; Afganistan’da Kabil, Bedahşan; Pamir’in batısında Ruşan; İran’da daha çok Horasan bölgesinde Kain, Bircend, Müminabad, Nasrabad, Mezdab, Nişabur ve Dizbad; Yemen’de Haraz, Havzan, Cebelimegarib, Lehab, Attare gibi yerlerde yaygın bir toplum özelliği göstermektedir. Ayrıca Yarkent, Kaşgar, Orta Asya, Doğu Türkistan, Gilgit, Şitral ve Hunza’da küçük İsmaili grupları bulunmaktadır.

İsmaililer’in bugünkü sayısı hakkında elde kesin bilgi mevcut değilse de Müstaliyye İsmailileri 2 milyon civarında tahmin edilmektedir. Bunun yanında daha büyük bir toplum teşkil eden Nizariyye İsmailileri’nin kesin nüfusu da bilinmemekle beraber Kerim Ağa Han 2 Kasım 1961 tarihinde Oxford’da verdiği bir konferansta 20 milyon civarında olduklarını söylemiştir. Belirtilen sayılar nüfus sayımlarına bağlı rakamlar olmayıp tahminidir. Zira bu rakam on dokuz yıl önce İsmaili adlı gazetede de aynen verilmiştir (dunyadinleri.com). Bu grupların, mevcutlarını olduğundan çok gösterme gayretleri bir yana günümüzdeki bütün İsmaililer’in 10 milyon civarında olduğu söylenebilir.

Bugün yaklaşık yirmi iki ülkede oldukça dağınık halde bulunan Nizari İsmaili toplumunun takip edeceği düzenli bir hareket tarzı bulunmamakta, daha çok imamlarının tavsiye ettiği davranışları benimsediği görülmektedir. Nitekim III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah mensuplarına bu konuda tavsiyelerde bulunduğunu, alkol ve sigara iptilası dışında tabilerinin içinde yaşadıkları ülkelerin şartlarına uyum sağlamalarını ve ana dillerini benimsemelerini tavsiye ettiğini belirtir (Aga Khan Sultan Muhammed Shah, s. 190).

İmamet konusunun önemi günümüzde de devam etmektedir. Özellikle Alamut devresindeki “el-imamü’l-kaim” denilen mevcut imamın fermanları her şeyin üstünde tutulmakta, ibadet esnasında ismi zikredilince secde edilmekte, imamı sevmek ve emirlerine uymak dinin en önemli rüknü sayılmaktadır.

Hindistan’da bulunan Hocalar’a göre imamları olan Ağa Han, Allah’ın bir ölçüde hulul ettiği kimse olarak düşünülmektedir. Geçmişte formüle edilmiş kanunların değişeceğini kabul eden Nizari İsmailiyye bu değişimin ictihadla değil imamın takdiriyle olacağına inanır. Yaşayan imam kendi dönemindeki şartlara göre mensuplarını yönetir. Zira imam bizzat Allah tarafından gönderilmiş, kendisine insanları hidayete ulaştırma görevi verilmiş, yanılmaz, fermanları Kur’an yerine geçen kutsal kişidir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri