Yunusiyye Mezhebi

Yunusiyye Mezhebi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 2675 Beğen : 0

Yûnusiyye mezhebinin kurucusu Teşbih inancını benimsediği kaydedilen Yûnus b. Avn an-Numeyri'dir. Mürcie fırkalarından biridir. Ona göre iman Allah'ı bilmek, O'na huzur ile bağlanmak, O'nu kalben sevmek, kibri terketmek ve bütün bunları dil ile ikrar etmektir.

Yunusiyye mezhebin kurucusu Yunus b. Avn en-Nemiri göre Kimde bu hasletler toplanırsa o mü'min demektir. Sayılan bu özelliklerin bazısı imanın bir kısmını teşkil edemez. Bu özellikler dışında yapılacak her hangi bir taatm ve sevabın imanla bir ilgisi yoktur.

İnsan imanı hâlis olduğu takdirde terk etti ği bir ibâdetten dolayı ceza görmez. imanı yakin derecesine ula şmış bir kimseye işlediği günâhları zarar vermez. Mü'min olan amel ve taatla değil, imandaki samimiyeti ve Allah için duyduğu sevgi ile Cennet'e girer. Iblis Allah'a inanırdı fakat Allah'a karşı kibirlendiğinden dolayı kâfir oldu.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Dünya Dinleri