Ubeydiyye Mezhebi

Ubeydiyye Mezhebi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 3714 Beğen : 0

Ubeydiyye, Mürcie'den Ubeyd el-Mükteib'in görüşlerini benimseyen mezhebdir. Ona göre şirkten başka bütün günahlar muhakkak affolunur. İnsan tevhid üzerine ölürse bütün kötülükleri ve günâhları ona zarar vermez.

Ubeyd'in bir iddiası da Allah'ın sıfatları hakkındadır: Allah'ın ilmi zatından başka bir şey değildir. Allah'ın kelâm'ı Allah'ın zatından ibarettir.

Onun diğer bir iddiasına göre de Allah insan sûretindedir. Ubeyd'in bu görüşleri Ehl-i Sünnet'in fikirlerine aykırı düşünceleridir

al-Ubeydiyye Mezhebi, al-Bağdâdrnin, al-Isferüyiyni'nin ve ar-ltüzrnin tasnifinde yoktur. Buna mukabil Şehrestâni ve al-Ici bu mezhebi Mürcie'den saymıştır. Bundan başka Rüzi tasnifinden Halidiyye mezhebine de yer vermiştir. (Itiküdüt s. 71); Şehrestani ayrıca Salih b. ömer'in kurduğu mezhebi kaderci Mürcie'den sayarak tasnifine eklemiştir.

Keza kaderle irca arasında bocalayan Muhammed b. Şebib, Ebü Şimr ve Gaylân b. Mervan ad-Dımeşki gibi bir çok kimseler de temayiiz etmi ştir. (Tafsilat için bakın= al-Milel va'n-Nihal c. I, s. 227-234; al-Fark Beyn al-Fırak, s. 124-125).



Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Dünya Dinleri