Tumaniyye Mezhebi

Tumaniyye Mezhebi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 3410 Beğen : 0

Tumaniyye mezhebinin kurucusu Ebû Muaz at-Tumânidir. İbn al-Esir' 219'in ve Sem'âni'nin anlattığına göre Tumân Mısır'da bir köyün adıdır.

Ebu Muaz'ın başlıca görüşleri şunlardır:

1— İman. küfürden koruyan hasletlerin ismidir. Bu hasletlerin hepsini, yahut bir kısmını kabul etmeyen veya terk eden kâfir olur. Tek bir haslet, ne imandır ne de imanın bir kısmıdır.

2— Imanı teşkil eden bu hasletler: mârifet, tasdik, muhabbet, İhlas ve Peygamberin getirdi ği ş eriatı ikrardır.

3— Müslümanların icma yoluyla küfür saymad ığı büyük yahut küçük giinâhlardan birini i şleyen kimseye fâsık denilemez. Fakat böyle bir kimse hakkında fısk yaptı veya günâh işledi denir.

4— Namaz ve orucu ibâdet saym ıyarak terk eden kâfir olur. Fakat bu ibadetleri sonra kaza etmek niyetiyle terk eden kâfir değildir.

Bir Peygamberi öldüren veya tokatlayan kimse kâfir sayılır. Böyle bir kimsenin küfrünün sebebi tokat veya öldürme olay ı değil, duyduğu kin ve düşmanlıktır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Dünya Dinleri