Merisiyye Mezhebi

Merisiyye Mezhebi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 2987 Beğen : 0

Cehmiyye ile Mürcie’nin görüşlerini benimseyen Bişr b. Gıyâs el-Merîsî’ye nisbet edilen fırka. Meris Mısır'da bir köyün adıdır.(1) Ebû Abd ar-Rahman 13i şr b.- Gıyas al-Merisruin bu köye mensub olduğu söylenir. Bu şahıs fıkıh ilmini Kadı Ebu Yûsuf'tan öğrenmiştir. Kelâm ilmi ile de meşgul oldu.

Kur'ân'ın mahlûk olduğunu iddia etmeye başladı. Bunun üzerine Ebû Yûsuf ondan ayrıldı. Onun görüşünü sapıklık saydı . Diğer yandan Mutezile de al-Merisryi tekfir ediyordu. Çünkü o kullarm iktisap ettiği fiilleri Allah yarat ır diyordu. al-Mersi hadis ilmiyle de u ğraşmıştır. H.218 / M.833 yılında öldüğü söylenir. Diğer bir rivâyete göre de onun ölüm tarihi H.219 / M.834 dür.

Al-Mersi'ye göre iman, kalble ve dille tasdiktir.

Yine ona göre putlara, aya ve güne şe secde etmek küfür de ğil, küfrün alâmetidir. Büyük günah işleyenler Cehennem'de ebediyyen kalmazlar. Günâhları kadar yandıktan sonra oradan çıkarılacaklardır.

(1)-Merisiyye kelimesini, al-Mirrisiyye şeklinde okuyanlar da vardır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Dünya Dinleri