İslam Tarikat/Mezhepleri

Yarsanizm / Yazdânizm / Kürt Aleviliği

Yarsanizm / Yazdânizm / Kürt Aleviliği
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Tarikat/Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 14667 Beğen : 0

Yazdânizm / Kürt Alevîliğiya da Yarsanizm; İslâmiyet'e Bahailik'ten de uzak kalan inançlar topluluğu - Zentçe "Yazata" kelimesi ile aynı mânâya gelen ve Kürtçe'deki "Tapılmağa değer" anlamındaki "Yazdân" kelimesinden Zerdüştçülük mefhumunu ifade etmek maksadıyla üretilen bir ihtira.

Yazdânizm üç ana başlık altında incelenebilir:

Işıkçılık (Çınarizm)

Erdoğan Çınar tarafından ortaya atılan Alevîliğin Hititler ile Luviler'in dinlerinin devamı olduğu, on binlerce yıllık geçmişten gelen tüm dinleri etkileyen, ve bütün semavî dinlerin başlangıcını oluşturan asıl kaynak, "Serçeşme" olduğunu öne süren inanç.

Ezidilik

Muhammed bin Abdullah tarafından babası El-Hakem bin Ebu el-'As ile birlikte Mekke'nin güneyindeki Taif kentine sürülen ve sonradan Emeviler'in dördüncü halifesi olan Mervan bin El-Hakem'in soyundan gelen Adi bin Musafir'in adına atfedilerek Zerdüştlük ilkeleri üzerine kurulan, evrenin ve insanların Azda adında bir tanrının görevlendimiş olduğu Melek Tavus tarafından yaradıldığına inanan, fakat İslam peygamberleri olan İbrahim, Musa, İsa, ve Muhammed bin Abdullah'ın peygamberliklerini tanımayan, "Meshaf Reş" ve "Kitab el Celve" adlı kitapları dinî öğretilerinin temel dayanağı olarak kabullenen inanç. Yezilik (Ezidilik) hakkında daha fazla bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ.

Yâresanîlik

Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen Sultan Sahak tarafından 15. yüzyılda Zerdüştlük inancından beslenerek kurulan, Kur'an-ı Kerîm'i ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen, fakat Ali bin Ebu Talib'in Tanrılığı temeli üzerine dayanan ve Kelâm-ı Serencâm adlı kitabı dînî öğretilerinin temeli olarak kabul eden inanç. Yaresanilik hakkında daha fazla bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.