İslam Tarikat/Mezhepleri

Kürt Alevîliği-Yâresânî Tarikâtı / Ehl-i Hak

Kürt Alevîliği-Yâresânî Tarikâtı / Ehl-i Hak
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Tarikat/Mezhepleri Yorumlar : 7 Okunma : 24965 Beğen : 0

Ehl-i Hak (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ahl-e Haqq; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen "Sultan Sahak" tarafından batı İran'da 14. yüzyılın sonlarında Zerdüştlük inancından beslenerek kurulan, Kur'an-ı Kerîm'i ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen, fakat Ali bin Ebu Talib'in Tanrılığı[1] temeli üzerine dayanan, ve "Kelâm-ı Serencâm" adlı kitabı dînî öğretilerinin temeli olarak kabul eden inanç.

Kürt Alevîliği-Yâresânî Tarikâtı
14. yüzyılda Azerbaycan'da ortaya çıkan Fadl Allah Astarâbadî’nin Hurûfîliği, 14. yüzyılın sonlarına doğru "Sultan Sahak" tarafından kurulan Safevî İran’nının "Ali İlâhîliği",[1] ve daha sonraları ise 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından Anadolu'da kurumsalaştırılan Bektaşîliğin her üçünün temelleri de Barak Baba’nın düşünceleriyle atılmıştır.

Yâresânîk, yukarıda bahsi geçen bu akımlarının etkisiyle, ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh, ve hülul anlayışlarını da ihtivaâ eden bir şekilde 14. yüzyılın sonlarına doğru "Sultan Sahak" tarafından kurumsallaştırılan bir şiî-sufi/tasavvufî Alevî Kürt tarikâtıdır.

Yâresânîlik inancının temel ilkeleri
•Tanrı'ın birbirini izleyen yedi suretinin olduğuna inanırlar. İlk sureti dünyayı yaratan Havandagar, ikinci sureti Ali'dir. En önemlisi ise Ehl-i Hak'ın kurucusu "Sultan Sahak"’tır.
•İnsanlar sarı kilden yaratılmış olan iyi insanlar ve kara kilden yaratılmış kötü olan insanlar olarak iki ana gruba ayrılır.
•Mahşer gününde Şehrezor yaylasında bütün sultanların cezalandırılacağına inanırlar.
Coğrafî nüfus dağılımı
İran'da başta Gurani ve Kelhuri Kürtleri olmak üzere, Fars, Luri ve Azeri inanç mensupları da bulunmaktadır. Coğrafîk olarak en çok Kermanşah (Kirmaşah), Güney Sanandaj, Batı Hemedan, Kuzeybatı Luristan ve Kuzey İlam bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bunun dışında ise, İran’ın başka yörelerinde de dağınık Ehl-i Hak toplulukları mevcuttur. Kuzey Irak’ta da seyrek olarak varolan Ehl-i Hak toplulukları, bu yörelerde "Kakaî" ismiyle anılır.

Yâresânîliğin tanınmış mensupları

•Barzani Aşireti,
•Mesut Barzani,
•Nur Ali İlahi,
•Burhan el-Hak.Yazar Hakkında

 • @Dünya Dinleri

  @Dünya Dinleri

  Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

  Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorumlar 2

 • ali ince

  ali ince

  Tüm dünya alevlerinin Hz.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V)efendimizi sever ve sayar tek sevmedikleri yezit ve soyu emevilerdir onlar peygamber soyunu kurutan alçaklardır yezidin devamı hala devam etmektedir alevi katliamlarına türkiyede bu çok raslanmaktadır şimdide iran ve suriyeyi yok etmek için kolları sıvamışlardır amaç tüm dünyada alevi halkına zulüm ve katliam yapmak

  Cevapla
 • Zekeriya topuz

  Zekeriya topuz

  dostum onları birak peygamberin (s.a) bahcesi yaniyor gözümüzün önünde hatta mahallemizde evimizde yaniyor engel bile olmuyoruz...

  Cevapla

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.