Arusiyye Tarikatı

Arusiyye Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 4262 Beğen : 0

Şazeliyye tarikatının Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Arus (ö. 868/1463-64) tarafından kurulan Kuzey Afrika kollarından biri.

Silsilesinde yer alan Fethullah el-Acemi vasıtasıyla Horasan’dan Kuzey Afrika’ya geldiği anlaşılan bu tarikat, dünyaya ve dünyevi değerlere önem vermeyen bir irşad anlayışına sahiptir. Ahmed el-Arus, bu özelliği Şazeliyye’nin esasları ile birleştirerek Arusiyye’yi kurmuş, irşad tarzı ve tarikat usullerini Tuhfetü’s-seyyid el-Mehdi el-Fassi adlı bir risalede toplamıştır. Şazelilik tarikatının Fas kollarından biri olan Zerrukıyye’nin kurucusu Ahmed ez-Zerruk (ö. 899/1493-94), Ahmed el-Arus’un halifesidir.

Arusiyye’nin silsile ve usulünü el-Envarü’s-seniyye fi esanidi’t-tarikati’l-Arusiyye adlı bir eserde anlatan Abdüsselam el-Esmer el-Feyturi’nin (ö. 981/1574) şeyhliği döneminde tarikat yaygınlık kazanmış, bu yüzden Feyturi’ye “ikinci pir” unvanı verilmiştir (bk. dunyadinleri.com). Ahmed el-Arus’un şeyhi Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ukbe el-Hadrami’nin Kadiriyye silsilesinde yer almasından dolayı Arusiyye’nin Kadiriyye tarikatının kollarından biri olduğu da söylenir. Bölgedeki etkisi, mensuplarının çokluğu ve özellikle XIX. yüzyılda Türkler’e bağlılığı ile tanınan Arusiyye, Abdüsselam el-Esmer el-Feyturi’ye nisbetle Tunus’ta Selamiyye olarak bilinmektedir. Tarikat Mısır, Libya ve Tunus başta olmak üzere Kuzey Afrika’da bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:
Haririzade, Tibyan, II, vr. 272b; Rinn, Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 38, 268; Le Chatelier, Confreries Musulmanes du Hedjaz, Paris 1887, s. 84-92; Şehbenderzade, İslam Tarihi, s. 520-523; Abdülhay el-Kettani, Fihrisü’l-feharis, I, 205-206; F. de Jong, “al-Asmar”, EI² Suppl. (İng.), 93-94.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar