Amudiyye Tarikatı

Amudiyye Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 2443 Beğen : 0

XIII. yüzyılda yaşamış olan Ebu İsa Said b. İsa el-Amudi’ye nisbet edilen bir tarikat. Hadramutlu olduğu bilinen Amudiyye (Amudlik) tarikatının kurucusu Ebu İsa el-Amudi’nin hayatı ve tarikatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Yalnız Abdullah el-Ayderus, es-Silsiletü’l-kuddusiyye adlı eserinde Şeyh Amudi’nin tasavvufa intisabı hakkında şu bilgiyi verir: Medyeniyye tarikatının kurucusu Ebu Medyen el-Mağribi (ö. 590/1194), halifesi Seyyid Muhammed el-Fakıh’e, “Hadramut’a git, oradaki dostlarımıza hırka giydir, yolculuk sırasında vefat edebilirsin, ancak sana verdiğim bu görevi yapacak birini bul ve mutlaka oraya gönder” demiş. Hadramut’a gitmek üzere yola çıkan Muhammed Fakıh Mekke’de hastalanmış, yanında bulunan talebesi Şeyh Abdullah es-Salih’e Hadramut’a gitmesini söylemiştir. Tarikatın kurucusu Ebu İsa el-Amudi de Hadramut’ta Şeyh Abdullah es-Salih’e intisap etmiştir. es-Silsiletü’l-kuddusiyye’den naklen Tibyan’da bu olayı anlatan Haririzade Amudiyye’nin Medyeniyye tarikatının bir kolu olduğunu, ancak silsilesini bulamadığını söyler. Zebidi ise Şeyh Abdürrezzak el-Merzukı vasıtasıyla Amudiyye’ye intisabı olduğunu belirterek tarikatın Ebu İsa el-Amudi ve Ebu Medyen’e ulaşan silsilesini zikreder.

BİBLİYOGRAFYA:

Haririzade, Tibyan, II, vr. 302ª-b; Zebidi, İkd, vr. 89ª; a.mlf., İtĥafü’l-asfiya, vr. 246ª.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar