Alemiyye Tarikatı

Alemiyye Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 1844 Beğen : 0

Alemiyye (Alemilik) tarikatı Abdullah eş-Şerif b. İbrahim el-Alemi (ö. 1089/1678) tarafından kurulmuştur. Tarikatın kurucusu Şeyh Abdullah el-Alemi Kuzey Afrika’da (Mağrib) Araiş ve Tıtvan (Tetuan) şehirleri arasında bulunan Cebelialem yakınlarındaki Tazurt (تازورت) köyünde doğdu (1005/1596). Aslen Vezzanlı geniş ve köklü bir aile olan Alemiler’e mensuptur. Adını Cebelialem’den alan ailenin soyu Kuzey Afrikalı ünlü sufi Abdüsselam b. Meşiş’e (ö. 625/1228) ulaşır. Şeyh Alemi eğitimini Fas’ta tamamladıktan sonra Masmude bölgesindeki Şakra köyüne yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı. Zühd ve takvasının yanı sıra cesareti, ata binme, kılıç kullanma ve okçuluktaki ustalığı ile meşhur oldu. Selvetü’l-enfas müellifi, Şeyh Alemi’nin kabrinin büyük bir ziyaretgah olduğunu ve ölüm yıl dönümünde Mağrib’in her tarafından insanların türbesini ziyarete geldiklerini bildirir. Torunlarından Abdullah b. Tayyib, Şeyh Alemi ve ailesi hakkında er-Ravzü’l-münif fi’t-tarif bievladi mevlana Abdullah eş-Şerif adlı bir eser kaleme almıştır. Zirikli bu eserin kendisinde bulunduğunu söyler. Şeyh Alemi ile, soyu yine Abdüsselam b. Meşiş’e ulaştığı rivayet edilen ve Kuzey Afrika’dan Kudüs’e göç edip orada köklü bir aile kuran Alemüddin Süleyman’a (ö. 790/1388) nisbet edilen Alemi ailesi arasında herhalde uzak da olsa bir akrabalık bağı bulunmalıdır. Zirikli ise bu konuda aksi kanaattedir.

Şeyh Alemi’nin otuz iki yıl kutubluk makamında bulunduğunu söyleyen Haririzade, onun Muhammed b. Süleyman el-Cezuli’ye (ö. 870/1465) ulaşan tarikat silsilesini nakleder. Buna göre Alemiyye, Şazeliyye’nin bir kolu olan Cezuliyye’nin şubelerindendir. Tarikatın evrad ve ezkarı Şeyh Alemi’nin Salatü’l-ümmiyye’si ile Şeyh Ahmed b. Abdülfettah’ın Risaletü’s-salat’ından meydana gelir (metinleri için bk. Haririzade, II, 300ª-301b). Bunların yanı sıra Ebü’l-Hasan eş-Şazeli’nin Hizbü’l-bahr, Hizbü’l-kebir ve Hizbü’s-sagır’i de okunur.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi