İslam Dini Tarikatları

Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı

Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 1506 Beğen : 0

Ebu Ömer Bedreddin Muhammed b. Ömer el-Adili el-Abbasi’ye (ö. 970/1562) nisbet edilen İslam tarikatı.

Mekke’de doğan Bedreddin el-Adili’nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye’nin Buzguşiyye şubesinin kurucusu Necibüddin Ali b. Buzguş’a (ö. 678/1279) ulaşır. Bu bakımdan Adiliyye’yi Sühreverdiyye’nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür.

Sohbet, biat ve zikir telkini üzerine kurulan Adiliyye’nin bir adı da Bedriyye’dir.

Bedreddin Muhammed el-Adili’nin üç eseri vardır. Bunlar;

1 - Risaletü’l-Adiliyye fi beyani’l-fark ve’l-cem fi mezhebi’s-sufiyye,

2- El-Hulasatü’s-sugra fi makasıdi saliki’d-dünya ve’l-ahire v

3- Behcetü’l-esrarYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri