Yoruba'ların Dini Aladura

Yoruba'ların Dini Aladura
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İsa Kökenli Dini Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 9039 Beğen : 0

Aladura (Yoruba dilinde “Dua Sahipleri”), Batı Nijerya’da Yoruba halkları arasında yaygın dinsel harekettir. Batı Afrika’nın yalvaçlara ve şifa inancına dayalı bazı bağımsız kiliseleri de Aladura kapsamındadır.

1970’lerin başında yandaşları birkaç yüzbini bulan Aladura akımı, 1918 dolaylarında Hıristiyan cemaatinin kalburüstü genç kesiminde ortaya çıktı. ABD’de kutsal şifa inancına bağlı küçük bir cemaat olan Philadelphia Faith Tabernacle Church’ün yayınlarından etkilenen bu gençler, Batı’nın ruh gücünden yoksun olduğunu düşünüyor ve Batı’daki din biçimlerini yetersiz buluyorlardı.

1918 dünya grip salgını, Ijebu-Ode’de (Nijerya) bazı Anglikanların bir dua grubunu oluşturmalarını hızlandırdı. Grup kutsal şifaya, duanın koruyuculuğuna ve Püriten ahlak kurallarına önem veriyordu. Anglikan geleneğine aykırı uygulamalar, 1922’de, birkaç küçük cemaatten oluşan ve Faith Tabernacle adıyla tanınacak olan bir grubu ayrılmak zorunda bıraktı. 1925’te Philadelphia Kilisesi’ndeki bir skandal Afrikalıların bu kurumla ilişkilerini kesmesine yol açtı. Şifacı bir yalvaç olan Joseph Babalola’nın (1906-59) 1930’da kitlesel bir kutsal şifa hareketine önderlik etmesi, harekete asıl yaygınlığını kazandırdı. Yoruba dini yadsındı, Amerikan etkisiyle bastırılan tutucu dinsel özellikler yeniden güçlendirildi. Geleneksel önderlerden, devletten ve misyoner kiliselerinden gelen tepkiler Aladura’yı İngiltere’deki tutucu Apostolik Kilise’den yardım istemeye yöneltti.

1932’de Apostolik misyonerlerin gelişiyle Aladura hareketi Apostolik Kilise adıyla yayıldı ve sağlamlaştı. Ama misyonerlerin, kutsal şifa öğretisine kesinlikle ters düşerek modern ilaçlar kullanması, çokeşlileri dışlaması ve Aladura üzerinde tam denetim çabasına girmesi sorunlar yarattı. 1938-41 arasında içlerinde Babalola ve Isaac B. Akinyele’nin de (son-radan Sir) bulunduğu güçlü önderler hareketten ayrılarak Apostolik İsa Kilisesi’ni kurdular. 1960’lara gelindiğinde kilisenin Gana’ya yayılmış 100.000 üyesi ve kendine ait okulları vardı. Apostolik Kilise ise İngiltere’yle ilişkisini sürdürdü. Hareketten yeni kopmalar, yeni “Apostolik” kiliselerin kurulmasına neden oldu.

Yorubalı yalvaç Moses Orimolade Tunolase ile birlikte mistik deneyimler yaşamış bir Anglikan olan Christiana Abiodun Akinsowon’m kurduğu Kerubiyum ve İsrafiliyun topluluğu, Aladura’nın ayrı bir kesimini oluşturur. 1925-26’da kurulan topluluk, geleneksel büyü ve ilaçların yerine, vahiy ve kutsal şifa öğretilerini getirdi. Tunolase ve Akinsowon 1928’de hem Anglikan kiliselerinden, hem de öbür kiliselerden ayrıldılar. Aynı yıl kurucuların da birbirine ters düşmesiyle başlayan yeni bölünmeler on büyük, birçok da küçük grubun ortaya çıkmasına yol açtı. Bu gruplar, Nijerya’da, Benin (eskidan Dahomey), Togo ve Gana’da iyice yayıldılar.

Rabbin Kilisesi (Aladura), Josiah Oluno- wo Oshitelu tarafından kuruldu. Oshitelu, olağandışı mistik deneyimleri, oruçları ve ibadetleri yüzünden 1926’da görevinden uzaklaştırılan bir Anglikan ilmihal öğretmeniydi. Putperestlik ve büyücülük üzerine vaazlar veriyor, kehanetlerde bulunuyor, duayla, oruçla ve kutsal su kullanarak şifa dağıtıyordu.

1930’da Ogere’de kurduğu Rabbin Kilisesi (Aladura), Kuzey ve Doğu Nijerya’ya, Gana, Liberya, Sierra Leone ve Afrika dışına, başka bazı Aladura cemaatlerinin toplandığı New York ve Londra’ya yayıldı. Halen büyümeyi sürdüren Aladura hareketi içinde çok sayıda küçük ve kısa ömürlü grup, bir iki cemaati olan yalvaçlar ve işin ticaretini yapan şifa dağıtıcıları barınmaktadır.

Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri